Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Zwangerschap (medische indicatie)

In Nederland gaan ‘gezonde zwangeren’ voor controle naar de verloskundige. Bent u zwanger en heeft u een medische indicatie, dan gaat u naar het ziekenhuis voor controle bij de gynaecoloog. In het ziekenhuis kunt u ook terecht voor het laten maken van een echo van uw ongeboren kind.

Voor de zwangerschap

Voor vragen voorafgaand aan een eventuele zwangerschap (preconceptioneel) kunt u ook bij ons terecht. In Rijnstate Arnhem hebben we tevens een afdeling prenatale diagnostiek (PND). Hier worden geavanceerde echoscopie onderzoeken verricht, vruchtwaterpuncties en vlokkentesten.

Het is in Nederland mogelijk om de niet invasieve prenatale test (NIPT) naar onder andere Downsyndroom te laten verrichten. Omdat wij als centrum voor Prenatale Diagnostiek de high-risk counseling en bloedafnames verrichten, informeren we u over deze werkwijze.

Risicogroepen

Een medische indicatie houdt in dat er extra zorg of controle nodig is tijdens zwangerschap, bevalling of in het kraambed. De indicatie krijgt u bijvoorbeeld als u een bepaalde aandoening of ziekte heeft, zoals een hoge bloeddruk, epilepsie of suikerziekte.

Complicaties

U komt onder behandeling bij de gynaecoloog als er in een vorige zwangerschap complicaties zijn opgetreden, zoals zwangerschapsvergiftiging of een te klein kind. De gynaecoloog helpt u ook wanneer uw aankomende bevalling extra aandacht verdient, zoals bij een stuit- of een tweelingbevalling of als u eerder een keizersnede heeft gehad.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: