Ziekte van Dupuytren
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Operatie

Welke afspraken heeft u voor de operatie?

Voorbereidende afspraak 

Voor de operatie krijgt u een voorbereidende afspraak met een anesthesioloog: de preoperatieve screening (POS). Samen bespreekt u dan de wijze van verdoving tijdens de operatie: een plaatselijke verdoving van alleen uw arm of narcose.

Afspraak met handtherapeut

Ook verwijst uw behandelend chirurg u naar de handtherapeut van het Rijnstate Hand- en Pols Centrum. U krijgt twee tot vier weken vóór de operatie een oproep voor de afspraak met de handtherapeut. Tijdens deze afspraak geeft de handtherapeut u informatie over de operatie, de revalidatie en worden de bewegingsuitslagen, spierkracht en functie van uw hand in kaart gebracht. Daarnaast krijgt u advies over wat u met uw hand mag doen na de operatie.

Hoe bereidt u zich voor?

Antistollingsmedicijnen

Als u antistollingsmedicijnen gebruikt, moet u hier een aantal dagen voor de operatie mee stoppen. Dit doet u in overleg met uw arts en met toestemming van uw voorschrijvend specialist.

Sieraden

U mag geen sieraden dragen aan de hand waaraan u wordt geopereerd. Doe sieraden daarom al van tevoren af.

Hulp na de operatie

Denk vóór uw opname alvast na of u de eerste weken na uw operatie ondersteuning nodig heeft bij een aantal dagelijkse (huishoudelijke) taken. Vraag als het nodig is hulp van familie en/of vrienden.

Vervoer naar huis

Na de operatie mag u zelf niet autorijden of fietsen. Regel dus van tevoren vervoer naar huis.

Wat gebeurt er voor de operatie?

Voor de operatie wordt u opgenomen. De operatie duurt ongeveer 45 minuten. De operatie wordt onder 'bloedleegte' uitgevoerd. Zo is er geen bloedverlies en houdt de arts goed zicht op alle kleine structuren, zoals zenuwen in uw hand.

Onderzoek naar BRMO

Voor de operatie onderzoeken wij of you bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) bij u draagt. De bekendste BRMO zijn MRSA en VRE. Ze worden ook wel ziekenhuisbacteriën genoemd. In het ziekenhuis zijn veel zieke mensen bij elkaar opgenomen. Hierdoor is de kans op verspreiding groot. Daarom zijn we extra voorzichtig en doen we vooraf onderzoek bij u. Met wattenstaafjes maken we enkele uitstrijkjes van uw neus, keel, rectum en eventuele wonden. Deze wattenstaafjes worden onderzocht in het laboratorium. Na ongeveer drie werkdagen is de uitslag bekend.

Wat gebeurt er na de operatie?

Na de operatie leggen we op de operatiekamer een drukverband aan, waarin hand en vingers verbonden zijn. De niet aangedane vingers laten we zoveel mogelijk vrij, zodat u deze gewoon kunt bewegen. Hierdoor wordt het vocht in uw hand na de operatie sneller afgevoerd.

Controleafspraak

Na de operatie heeft u binnen twee weken een controleafspraak bij de verpleegkundig consulent. Tijdens deze controle worden de hechtingen verwijderd. De laatste controle is meestal drie maanden na de operatie. Hierbij bekijkt de specialist samen met u of de behandeling het gewenste effect heeft gehad.

Handtherapeut

Na de operatie krijgt u binnen twee tot vier dagen een afspraak bij de handtherapeut of uw behandelend arts. De handtherapeut bekijkt de wond en bepaalt of het nodig is om een spalk te maken om het geopereerde gebied te ondersteunen tijdens het herstel. Ook krijgt u oefeningen mee voor uw vingers en advies voor het gebruik van uw hand tijdens dagelijkse activiteiten. De handtherapeut begeleidt u tijdens het herstel van uw hand. Dit wordt gedaan in goed overleg met uw behandelend specialist. Het resultaat van de behandeling bij uw handtherapeut meten we op vaste momenten tijdens de revalidatie.

Waar moet u op letten als u weer thuis bent?

Hand

Houd uw hand de eerste dagen hoog in een mitella of op een kussen. Hiermee verkleint u de kans op zwelling.

Elleboog en schouder

Houd uw elleboog en schouder soepel door uw arm regelmatig te bewegen.

Werken

Wanneer u weer kunt werken, hangt af van het werk dat u doet en de wondgenezing. De arts bespreekt dit met u.

Dagelijkse activiteiten

Adviezen over leefregels, dagelijkse activiteiten, autorijden en fietsen krijgt u van de handtherapeut.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: