Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Zenker's divertikel

Op advies van uw behandelend arts ondergaat u binnenkort een behandeling van een Zenker's divertikel op de afdeling Endoscopie. Tijdens deze behandeling wordt een buigzame slang, de endoscoop, via de mond naar de ingang van de slokdarm gebracht. Aan de tip van de endoscoop zit een camera. Zo kan de arts het Zenker's divertikel in beeld krijgen.

Zenker’s divertikel 

Het Zenker's divertikel is een uitstulping (divertikel) die ontstaan is door een zwakke plek op de achterwand van de keelholte, net boven de bovenste slokdarmsluitspier. Er is een brug ontstaan tussen de slokdarm en de uitstulping, waardoor er voedsel in de uitstulping kan achterblijven (voedselretentie). De klachten zijn afhankelijk van de grootte van de uitstulping en kunnen aanvankelijk leiden tot schrapen, hoesten en kokhalzen. Later (meestal na jaren) kan men het gevoel hebben dat het eten niet goed zakt. Dit kan gepaard gaan met het terugkomen van voedsel en slijm met vooral nachtelijk verslikken en eventuele longinfecties. 

Voorbereidingen thuis 

Gebruikt u antistollingsmiddelen, dan dient u één week voor het onderzoek contact op te nemen met de arts die u antistollingsmiddelen voorschrijft. Het is mogelijk dat u deze medicijnen tijdelijk niet mag gebruiken, omdat er een verhoogde kans op een bloeding kan ontstaan.

Als u diabetes heeft, vragen wij u om een week voor het onderzoek contact op te nemen met de arts die u daarvoor behandelt, omdat de medicatie eventueel tijdelijk aangepast moet worden.

De dag voordat u naar het ziekenhuis gaat, mag u alleen drinken en vloeibaar voedsel gebruiken. Dit is om te voorkomen dat er voedsel in de uitstulping zit. De dag voor het onderzoek mag u vanaf 24.00 uur niet meer eten of drinken. Wordt u 's middags geholpen, dan mag u voor 8.00 uur nog een beker vloeibaar voedsel gebruiken.

Het is gebruikelijk dat u voor deze behandeling 2 tot 3 dagen wordt opgenomen. 

Bril / gebitsprothese 

Draagt u een bril of gebitsprothese ? Zorg dan voor een brillenkoker of gebittenbakje. 

Voorbereiding in het ziekenhuis 

U meldt zich bij de Opnamebalie in de grote hal op de afgesproken tijd. Daarna wordt u naar de afdeling gebracht waar u wordt opgenomen. Op de afdeling wordt er een infuusnaald ingebracht waardoor antibiotica wordt gegeven. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Endoscopie en wordt uitgevoerd door een arts, geassisteerd door twee verpleegkundigen. Heeft u een gebitsprothese, dan dient u die uit te doen. Als u uw eigen gebit nog heeft, krijgt u een bijtring tussen uw tanden om uw tanden en de endoscoop te beschermen.

U krijgt via de infuusnaald een slaapmiddel toegediend. Het slaapmiddel kan soms aanleiding geven tot een verminderde ademhaling of hartritmestoornissen. Om dit te kunnen controleren krijgt u een knijpertje aan uw vinger om uw hartslag en zuurstofgehalte in het bloed te registreren. Indien nodig kunnen medicijnen toegediend worden via het infuusnaaldje. 

Het onderzoek 

De arts brengt de endoscoop achter in de keel en deze wordt opgeschoven tot aan de uitstulping. In de slokdarm wordt een flexibele neus-maagsonde ingebracht (zie afbeelding). Deze sonde maakt het weefsel van 'de brug' die tussen de slokdarm en de uitstulping is ontstaan beter zichtbaar en makkelijker bereikbaar. 

Zenker's divertikel

1 = slokdarm
2 = Zenker’s divertikel
3 = neus-maagsonde
4 = brug

Via de endoscoop wordt de brug tussen het divertikel en de bovenste slokdarmsluitspier met behulp van een sonde doorgebrand (gecoaguleerd) of met behulp van een klein mesje doorgesneden tot (bijna) op de bodem van het divertikel. De neus-maagsonde blijft zitten. De dag erna maken we een slikfoto om een eventuele perforatie te beoordelen. Als de slikfoto goed is, halen we neus-maagsonde weg. Afhankelijk van uw klachten (pijn, koort, eten, slikken) mag u meestal de volgende dag naar huis. De behandeling duurt meestal 20 tot 30 minuten.

Digitaal verslag
De endoscopist verwerkt de bevindingen van het onderzoek in een digitaal verslag. Dit verslag sturen we ook naar uw huisarts.

Risico's en complicaties 

Een Zenkerbehandeling is over het algemeen een veilige behandeling, waarbij complicaties weinig voorkomen. Toch kan het een enkele keer voorkomen dat een patiënt zich tijdens het onderzoek verslikt en er wat maaginhoud in de longen terecht komt. Een slaapmiddel kan soms aanleiding geven tot een verminderde ademhaling waardoor de kans op verslikken iets groter is. Soms kan er na het verslikken een luchtweginfectie of een longontsteking optreden. Als de scoop moeizaam de keel kan passeren of er vernauwingen in de slokdarm zijn, komt het in sommige gevallen voor dat er een perforatie in de slokdarm ontstaat.

Ook door het wegbranden van de brug is het mogelijk dat er een perforatie in de slokdarm ontstaat. Hierdoor kan het zijn dat u langer opgenomen moet worden dan de gebruikelijke twee dagen. De neus-maagsonde zal langer blijven zitten, waardoor u sondevoeding kunt krijgen. Ook zal er antibiotica toegediend worden. Over het algemeen zal de perforatie na een paar dagen rust spontaan genezen.

Weer thuis

De eerste dagen kunt u nog last houden van irritatie in de keel. Het slikken kan gevoelig zijn en u kunt last hebben van meer dan normale speekselproductie. Daarna zullen uw klachten verminderen en zal het eten beter gaan. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: