Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Xolair (omalizumab)

In overleg met uw longarts heeft u besloten uw astma te gaan behandelen met het medicijn Xolair (omalizumab). Dit medicijn wordt gegeven als injectie. Hier leest u meer hierover.

Wat is Xolair (omalizumab)? 

Xolair is een medicijn voor de behandeling van instabiel, ernstig (allergisch) astma. Het doel van de behandeling is een betere controle over uw astmaklachten en daardoor een verbetering van uw kwaliteit van leven. Om te begrijpen waarom Xolair deze verbetering kan geven, volgt hier een korte uitleg over het medicijn.

Bij allergieën spelen vaak bepaalde stoffen in het bloed een belangrijke rol. Hier valt ook de stof immunoglobuline E (IgE) met antistoffen onder. Als het IgE actief wordt, kunnen er allergische klachten van de ogen, huid, neus of longen ontstaan, waardoor u een astmatische reactie kunt krijgen in uw longen. Als deze reactie geremd wordt door een medicijn, kunnen de benauwdheidsklachten verminderen en kan de astma beter onder controle komen. 

Xolair bindt zich aan de vrije IgE-antistoffen in het bloed. Daardoor is er minder IgE beschikbaar en zal uw lichaam minder reageren op een allergische prikkel.

Voor wie? 

Alleen volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar worden behandeld met Xolair. De behandeling is alleen noodzakelijk als u ondanks een hoge dosis inhalatie-medicatie nog steeds veel klachten heeft.

Dosering 

De longarts bepaalt voor elke patiënt apart de benodigde dosis Xolair. Dit gebeurt op basis van het totale IgE-gehalte in uw bloed en uw lichaamsgewicht. Deze twee factoren bepalen ook hoe vaak u Xolair nodig heeft: elke twee of elke vier weken.

Manier van toedienen 

Xolair wordt als onderhuidse injectie gegeven, meestal in uw bovenarm. Afhankelijk van de dosis die u nodig heeft, kan het zijn dat u meerdere injecties achter elkaar krijgt. De eerste twee keer krijgt u de injecties op de dagbehandeling, omdat we dan kunnen zien of u het medicijn goed kunt verdragen. Daarna komt u voor de injecties gewoon naar de polikliniek. U krijgt een afspraak voor het tijdstip van injecteren, eventueel in combinatie met een blaastest (longfunctie). Verder zult u uw longarts regelmatig zien om uw klachten en de resultaten van de behandeling te bespreken.

Follow-up 

Xolair is een erg duur geneesmiddel. Daarom is zorgvuldige controle nodig om te bekijken of dit medicijn helpt. Na een proefbehandeling van vier maanden wordt besloten of u met de behandeling doorgaat of niet. Dit gebeurt uiteraard in gezamenlijk overleg met u.
Tijdens de periode van de behandeling vragen we u een vragenlijst in te vullen over hoe u zich voelt qua benauwdheid. Samen met de longfunctietest helpt deze lijst om te kunnen beoordelen of het medicament voor u goed werkt. 

Voorbereiding thuis 

U kunt uw gewone medicatie blijven gebruiken. Voor de behandeling mag u gewoon eten en drinken. 

Melden bij de aanmeldzuil 

Wilt u zich voor het onderzoek melden bij de aanmeldzuil van de polikliniek Longgeneeskunde?

Duur van de behandeling 

De duur van de behandeling per keer is ongeveer 45 tot 60 minuten. Dit is inclusief wachttijd.

Bijwerkingen 

U kunt last krijgen van pijn, roodheid, zwelling en jeuk rondom de injectieplaats. Ook is hoofdpijn een veel voorkomende bijwerking . Deze bijwerkingen zijn meestal mild van aard. Zodra u tijdens de behandeling merkt dat u klachten krijgt van uw huid, neus, ogen of longen of als u zich niet lekker gaat voelen, moet u dat direct aan de longfunctiemedewerker melden.

Als u een dosis Xolair mist 

Als u onverhoopt een dosis Xolair hebt gemist, is het van belang dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met uw longarts of de polikliniek Longgeneeskunde om een nieuwe afspraak te maken.

Doorgeven van veranderingen 

Verandert uw medicijngebruik, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan altijd door aan uw longarts en de longfunctiemedewerker. In deze gevallen mag u namelijk geen Xolair krijgen.

Vragen? 

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig door te lezen. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de polikliniek Longgeneeskunde van Rijnstate Arnhem via 088 - 005 7790. Of kijk voor meer informatie op internet: www.xolair.nl.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: