Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

Wortelpuntbehandeling

Als u een ontsteking heeft in het wortelkanaal van een tand of kies, wordt dit vaak behandeld met een wortelkanaalbehandeling. Soms kan een wortelkanaalbehandeling niet de hele ontsteking aan de tand of kies genezen of heeft u bijvoorbeeld een cyste (vochtblaas) aan de wortelpunt. Uw tandarts kan u dan doorverwijzen naar de kaakchirurg in het ziekenhuis voor een wortelpuntbehandeling (apexresectie). Deze behandeling wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. Dit betekent dat u (een deel van) uw eigen risico moet betalen als u dit nog niet heeft verbruikt.

De behandeling

Een wortelpuntbehandeling doen we onder plaatselijke verdoving. Dit is dezelfde verdoving als u bij de tandarts krijgt. Na het verdoven maakt de kaakchirurg het tandvlees rond de wortel(s) van uw tand of kies los. Met een boortje zoekt de kaakchirurg de ontsteking op en maakt deze schoon. Vervolgens wordt de wortelpunt een aantal millimeters ingekort, waardoor de wortelkanalen bloot komen te liggen. Deze worden tot een diepte van ongeveer drie millimeter schoongemaakt en afgesloten met een vulling. Hierna wordt de wond gehecht.

De behandeling duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Na de behandeling maken we ter controle nog een röntgenfoto.

Na de behandeling

Het is normaal dat uw tandvlees en wang rond de geopereerde tand of kies enkele dagen gezwollen zijn. Na drie dagen hoort dit weer af te nemen, net als de pijn. De pijn valt meestal mee en is goed onder controle te houden met paracetamol of ibuprofen. De hechtingen lossen na een tot twee weken vanzelf op.

U kunt de wond schoonhouden door deze te poetsen. Als de verdoving is uitgewerkt, kunt u gewoon eten en drinken. In verband met het kleine risico op een nabloeding adviseren we u om uw mond op de dag van de ingreep niet te spoelen.

Na ongeveer zes maanden kan met een röntgenfoto worden gecontroleerd of alles goed hersteld is. Dit gebeurt in de meeste gevallen gewoon bij uw eigen tandarts.

Als u twijfelt over de genezing, bijvoorbeeld omdat de zwelling of pijn niet afnemen na drie dagen, kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie via telefoonnummer 088 - 005 7760. Buiten kantooruren kan dit via het algemene telefoonnummer van Rijnstate, 088 - 005 8888.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: