1. Lichttherapie
Winterdepressie
2 medewerkers in gesprek met patient

Lichttherapie

Als u terugkerend last heeft van een winterdepressie kan lichttherapie u helpen. Uw huisarts meldt u voor lichttherapie aan bij de polikliniek Psychiatrie. U krijgt een afspraak voor een gesprek met een van de psychiaters. Tijdens dit gesprek wordt nagegaan of lichttherapie een goede behandeling kan zijn voor uw klachten. Vervolgens krijgt u een afspraak met een gespecialiseerd verpleegkundige. Hij zal u uitleggen wat de behandeling inhoudt en u vertellen wat er van u wordt verwacht. De verpleegkundige zal u tijdens de lichttherapie begeleiden.

Tijdige herkenning van de symptomen van de winterdepressie is erg belangrijk. Hierdoor kan de behandeling op tijd starten. Dit verkleint de kans op het terugkeren van de klachten tijdens hetzelfde seizoen.