Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Wijder maken van de plasbuis

De uroloog heeft bij u een vernauwing van de plasbuis geconstateerd. In overleg met uw arts heeft u besloten om de plasbuis voorzichtig op te rekken. Hier vindt u informatie over de behandeling en nazorg. 

Voorbereiding 

De verpleegkundige zal u vragen uw schoenen, onderbroek en broek uit te trekken en plaats te nemen op de onderzoeksbank. Daarna wordt de uitgang van de plasbuis schoongemaakt met gazen met desinfectans. Ook wordt glijmiddel in de plasbuis aangebracht. In het glijmiddel zit een verdovend middel. Dit kan even een branderig gevoel geven.

Behandeling 

De uroloog brengt dunne flexibele katheters of metalen staafjes in de plasbuis in. Deze nemen geleidelijk in omvang toe waardoor de plasbuis wordt opgerekt. Als de gewenste doorgang bereikt is, kunt u uitplassen op het toilet. De behandeling duurt ongeveer vijf minuten.

Na afloop 

  • U krijgt incontinentieverband mee voor de eerste dag.
  • Het is raadzaam om de rest van de dag veel water (anderhalf liter naast uw gewone drinken!) te drinken om de doorstroming in uw blaas en plasbuis te bevorderen. Dit vermindert de kans op stolsels.
  • Het plassen kan de eerste tijd wat gevoelig en/of branderig zijn en er kan bloed in uw urine zitten. Dit verdwijnt na een paar dagen.

Medicijnen 

Als u antistollingsmiddelen gebruikt, hoeft u daar in principe niet mee te stoppen. Meld wel aan uw arts dat u deze middelen gebruikt.
Soms vindt de arts het noodzakelijk dat u na de behandeling een antibioticum slikt. U krijgt dan tabletten of een recept voor tabletten mee.

Vragen 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie.

Telefoonnummer 

Polikliniek Urologie Rijnstate Arnhem: 088 - 005 7705

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: