Warmtebehandeling van aangezichtspijn (Sweet)
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Bijwerkingen en complicaties

Wat kunnen de bijwerkingen zijn?

Verlammingen of een scheve mond kunnen bij deze behandeling niet gebeuren. Wel kunt u na de behandeling een verminderd of doof gevoel in het deel van het gezicht hebben, waar eerst de pijn voorkwam. Dit kunnen we niet altijd voorkomen. Om de pijn uiteindelijk te laten verdwijnen moet de arts de zenuwknoop licht beschadigen. Meestal verdwijnt het dove gevoel in de maanden daarna voor een deel of helemaal. Wanneer het dove gevoel verdwijnt, komt de pijn niet automatisch terug.

Welke complicaties kunnen optreden?

Wij voeren de behandeling zorgvuldig uit. Toch is er een kleine kans dat u een complicatie krijgt.

  • Na de behandeling kan napijn ontstaan. Deze napijn is brandend. Daarnaast kan de pijn die u al had nog een paar weken blijven. Als u nog medicijnen gebruikt, kunt u die in overleg met uw arts langzaam afbouwen als de napijn verdwenen is.

  • Een bloeduitstorting: dit veroorzaakt een blauwe plek in de wang en kan ook pijn geven.

  • Minder vaak voorkomende complicaties betreffen een doof gevoel van het hoornvlies of krachtsverlies in de kauwspier.

  • Een zeer zeldzame complicatie is het ontstaan vanzenuwpijn in het behandelde gebied (anesthesia dolorosa).

  • Heel soms kan er bij het inbrengen van de naald via het wangslijmvlies een infectie ontstaan door mondbacteriën die via de naald in het hersenvocht terechtkomen. Als dat gebeurt, kan er een hersenvliesontsteking ontstaan.
    - U kunt een hersenvliesontsteking herkennen aan een hoge koorts binnen 24 uur, samen met hoofdpijn en nekstijfheid.
    - Bij deze klachten is het belangrijk dat u meteen contact met een arts opneemt. Zo kunt u zo snel mogelijk beginnen met antibiotica.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: