Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Voorbereiding op een opname in het ziekenhuis

In overleg met uw arts is besloten dat u een operatie, ingreep of onderzoek ondergaat in het ziekenhuis. Ter voorbereiding maakt u hiervoor een afspraak bij de polikliniek Preoperatieve screening in Arnhem of Zevenaar. 

Bekijk de animatie met daarin de leefregels die u moet volgen tot aan uw operatie, ingreep of onderzoek. We leggen stapsgewijs uit wat u kunt verwachten en vertellen wat u nog mag eten of drinken.

Polikliniek preoperatieve screening

U komt op de polikliniek Preoperatieve screening voor uw afspraak. In Arnhem volgt u route 62. U kunt hier plaatsnemen in de wachtruimte. De apothekersassistent haalt u daar op. In Rijnstate Zevenaar volgt u route 2, hier meldt u zich bij de balie Pre-operatieve Screening. Houdt u er rekening mee dat de afspraak op de polikliniek Preoperatieve screening ongeveer 1,5 uur in beslag neemt.
Heeft u een labformulier gekregen van de opnameplanning? Dan laat u één week voor de afspraak op de polikliniek Preoperatieve screening bloed prikken.

Apothekersassistent 
Een apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door. Zorg dat u toestemming heeft gegeven aan uw apotheek om uw medicatiegegevens te delen. Dit kan via www.rijnstate.nl/toestemming. Rijnstate vraagt bij uw apotheek na welke medicijnen u de laatste drie maanden thuis heeft gebruikt. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit telefonisch doorgeven aan de ziekenhuisapotheek via telefoonnummer: 088 - 005 6322.

Spreekuurassistente 
De spreekuurassistente van de anesthesioloog geeft u voorlichting over de operatie en meet onder andere uw bloeddruk en geeft u instructie over de preoperatieve maatregelen. 

Anesthesioloog 
Na de afspraak met de spreekuurassistente, heeft u een afspraak met de anesthesioloog. Deze bespreekt met u op welke wijze u wordt verdoofd tijdens de operatie of ingreep en er vindt lichamelijk onderzoek plaats. De anesthesioloog schat in welke risico’s bij u aan de behandeling en de anesthesie zijn verbonden en hoe deze risico’s kunnen worden beperkt. 

Voorbereiding op een opname in het ziekenhuis 
In sommige gevallen laat de anesthesioloog aanvullend onderzoek doen, zoals bloedonderzoek, een hartfilmpje (ECG), röntgenonderzoek of laat hij/zij een afspraak voor u maken bij bijvoorbeeld een internist of cardioloog. Bij de anesthesioloog hoort u ook welke medicijnen u op de dag van de behandeling (nog) mag innemen en met welke medicijnen u van te voren moet stoppen. 

Intakeverpleegkundige 
Een intakeverpleegkundige neemt een vragenlijst over uw gezondheid met u door en informeert u over de voorbereidingen op de operatie. Zij vertelt u ook wat er op de dag van de operatie en in de dagen erna gaat gebeuren. Als blijkt dat u ondervoed bent, plant de intakeverpleegkundige een gesprek met een diëtiste om uw voedingstoestand te verbeteren. Het is namelijk erg belangrijk dat u goed gevoed bent als de operatie of ingreep plaatsvindt.

Wat neemt u mee naar de polikliniek Preoperatieve screening? 

  • uw Rijnstatekaart
  • uw zorgverzekeringgegevens
  • een geldig identiteitsbewijs
  • een actueel medicatieoverzicht 

De medewerker van de Opnameplanning heeft u, indien mogelijk, al een voorlopige opnamedatum doorgegeven. Dit kan nog niet voor alle soorten opnames. Het kan dus voorkomen dat u later een opnamedatum per brief thuisgestuurd krijgt. Hoe lang het duurt voordat u wordt opgenomen, verschilt per specialisme. Voor informatie over de wachttijden kunt u terecht bij de Opnameplanning (via telefoonnummer 088 - 005 7700) of op www.rijnstate.nl

Verhinderd 
Heeft u een afspraak op de polikliniek Preoperatieve screening maar bent u verhinderd, laat dit ons dan weten via telefoonnummer 088 - 005 6172. De polikliniek Preoperatieve screening is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: