Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Videocapsule-onderzoek van de dunne darm

Met behulp van een videocapsule-onderzoek is het mogelijk om het slijmvlies van uw dunne darm in detail in beeld te brengen. Hier kunt u lezen wat dit onderzoek inhoudt en hoe u zich hierop voorbereidt. 

Neem bij ieder bezoek en/of onderzoek uw Rijnstatekaart mee. Zorg dat de gegevens op uw Rijnstatekaart kloppen. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! 

Videocapsule-onderzoek 

De videocapsule is een capsule met een afmeting van twee centimeter bij één centimeter (vergelijkbaar met een antibioticatablet). Deze capsule bevat een kleine fotocamera die twee foto’s per seconde maakt. Nadat u de capsule hebt doorgeslikt, gaat deze via de normale route door uw slokdarm, maag en dunne darm naar uw dikke darm en verlaat uiteindelijk met de ontlasting het lichaam. Hiervan merkt u helemaal niets. 

Tijdens zijn route door uw lichaam maakt de capsule foto’s van het slijmvlies van de dunne darm. Deze foto’s worden direct naar een ontvanger gezonden. Daarom krijgt u tijdens dit onderzoek een band om uw middel. Daarin zitten een aantal sensoren die met kabeltjes verbonden zijn met een ontvanger. Deze draagt u in een tasje om uw schouder. De foto’s worden beoordeeld door de maag-, darm- en leverarts. 

Voorbereidingen thuis

Eten en drinken 

Voor het onderzoek moet uw darm goed schoon zijn. Daarom mag u de dag voor het onderzoek vanaf 12.00 uur alleen heldere vloeistoffen drinken (water, bouillon, thee) en niets meer eten. Tussen 15.00 en 17.00 uur moet u twee liter laxeervloeistof (Colofort) drinken. Op de dag van het onderzoek drinkt u ’s ochtends tussen 6.00 uur en 7.00 uur nog één liter Colofort. U mag niet ontbijten. Daarna moet u nuchter blijven. 

Kleding 

Zorg dat uw broek geen metalen knoop bevat. Als u naar buiten gaat adviseren wij u geen licht doorlatende jas te dragen. 

Medicijnen 

Wanneer u medicijnen gebruikt, mag u deze de dag van het onderzoek gewoon innemen. Indien u twijfelt of dit zonder problemen kan, overleg dit dan met uw behandelend arts. Wanneer u ijzertabletten (Ferrofumaraat, Ferrogradumet) gebruikt, moet u hiermee tien dagen voor het onderzoek stoppen. Deze middelen kunnen een zwarte verkleuring van de darm geven, waardoor de foto’s onduidelijk worden. 

Wanneer u suikerziekte (diabetes) heeft, neem dan contact op met uw arts over eventuele aanpassingen van de dosis van uw medicijnen. Anders loopt u de kans dat uw bloedsuiker te laag wordt (u eet immers een dag niet gedurende de voorbereiding). 

Voorbereidingen in het ziekenhuis 

U wordt verzocht zich op het afgesproken tijdstip aan te melden bij de aanmeldzuil van de afdeling Endoscopie, routenummer 18. 

Een verpleegkundige van de afdeling Endoscopie haalt u op in de wachtruimte en brengt u naar de kamer waar het onderzoek plaatsvindt. 

Plaatsing van antenne en recorder 

Er wordt een antenne om uw middel geplaatst. Deze antenne wordt met een kabel verbonden aan een recorder die de foto’s registreert. Deze recorder, waarin zich ook een batterij bevindt, wordt met een riem om uw middel bevestigd. 

Het slikken van de capsule 

Als alles goed is bevestigd, kunt u de capsule inslikken. De capsule heeft een lengte van twee centimeter en een doorsnede van één centimeter, is glad en laat zich zonder al te veel moeite doorslikken met een beetje water. De normale bewegingen van uw darmen zorgen ervoor dat de capsule vanzelf door het darmkanaal glijdt en uiteindelijk met de ontlasting uw lichaam verlaat. 

Het verloop van het onderzoek 

Na het slikken van de capsule en de bevestiging van de recorder om uw middel moet u ongeveer 1,5 uur in het ziekenhuis blijven. Wij adviseren u het eerste uur na de inname van de capsule zo veel mogelijk te bewegen. Ook raden wij u aan iedere tien minuten een slok water te nemen. Hierdoor gaat de capsule zo snel mogelijk van de maag naar de dunne darm. Na 1,5 uur controleert de endoscopieverpleegkundige of de capsule in de dunne darm zit. Als dit het geval is mag u met de apparatuur naar huis. 

Een enkele keer is het nodig om met behulp van een gastroscoop de capsule in de dunne darm te leggen. U mag de hele ochtend heldere vloeistoffen drinken. Wanneer u weer iets mag eten hoort u van de verpleegkundige. 

Complicaties 

Er is een kleine kans dat de capsule ergens in de maag of darmen vastloopt. Dit komt voor bij ongeveer 1% van de patiënten. Wanneer dit gebeurt, zal de arts proberen met een flexibele slang (endoscoop) via de mond of anus de capsule te verwijderen. In zeldzame gevallen lukt dit niet en is een operatie nodig. De meeste patiënten ondervinden echter geen last van het onderzoek. 

Thuis 

Als u thuis bent en gekoppeld zit aan de antenne en recorder is het belangrijk om de volgende punten op te volgen: 

 • Vermijd direct zonlicht op de buik
 • Gebruik geen elektrische apparatuur (laptop, computer, tablet en mobiele telefoon) in verband met storingen
 • Kom niet in de buurt van sterk magnetische velden zoals een MRI apparaat
 • Gebruik geen elektrische deken
 • Koppel de apparatuur tijdens het onderzoek niet los
 • Vermijd schokken en stoten

De antenne en recorder mogen ’s avonds om 22.00 uur afgekoppeld worden. U hoeft de apparatuur niet uit te zetten, alleen af te doen. De volgende dag vragen wij u voor 09.30 uur de apparatuur weer in te leveren op de afdeling Endoscopieafdeling (route 18). 

De apparaten zijn erg duur, wij verzoeken u voorzichtig om te gaan met de apparatuur. 

We willen graag zeker weten dat de capsule uw lichaam verlaten heeft. Daarvoor krijgt u een brief met een gefrankeerde envelop mee naar huis, deze brief kunt u terugsturen. Wanneer de capsule na tien dagen nog niet is uitgescheiden, verzoeken we u om dit te noteren op de meegegeven brief. Er wordt dan eventueel een buikoverzichtsfoto gemaakt.
De capsule hoeft niet teruggestuurd te worden, graag weggooien bij het chemisch afval. 

Wij raden u af om een MRI te maken als de capsule nog in het lichaam zit. 

Uitslag 

De foto’s die de capsule maakt, worden geregistreerd op de recorder. Dit resulteert in een film waarmee vastgesteld kan worden of er afwijkingen zijn in uw dunne darm. De uitslag is doorgaans na twee tot drie weken bekend bij de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. 

De endoscopist verwerkt de bevindingen van het onderzoek in een digitaal verslag. Dit verslag wordt naar uw huisarts gestuurd. 

Let op! 

Dit onderzoek kan niet plaatsvinden als u:

 • zwanger bent
 • een pacemaker heeft
 • aan uw maag geopereerd bent (bij een B2 maagresectie)
 • passage- en/of slikklachten heeft
 • vernauwingen heeft in het maag- darmkanaal.

Vragen 

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, stel ze dan gerust aan de verpleegkundige voordat het onderzoek begint. Voor eventuele dringende vragen kunt u ook bellen naar de afdeling Endoscopie. 

Als er thuis problemen zijn tijdens het dragen van de antenne en recorder kunt u contact opnemen met de afdeling Endoscopie. 

Telefoonnummer: 088 - 005 6800 (binnen kantooruren) 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: