Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Veterinaire MRSA en zwangerschap

MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) is een bacterie die via contact en via de lucht wordt overgedragen. Deze bacterie kan over het algemeen voor gezonde mensen geen kwaad. Dit ligt anders voor patiënten die in het ziekenhuis liggen en een verminderde weerstand hebben. Zij kunnen een infectie oplopen.

Risicogroepen 

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die in contact komen met levende varkens vleeskalveren of vleeskuikens een verhoogd risico hebben op veterinaire MRSA. Als u beroepsmatig in contact komt met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens op varkens-, vleeskalveren- of vleeskuikenbedrijven of woonachtig bent op een varkens-, vleeskalveren- of vleeskuikenbedrijf, loopt u verhoogd risico.

Indien bovenstaande op u van toepassing is, vragen wij u dit direct te melden bij het maken van een afspraak voor onderzoek, behandeling of opname.

Waarom melden? 

Een infectie met een MRSA-bacterie is moeilijk te behandelen omdat de MRSA-bacterie niet gevoelig is voor de antibiotica die in Nederland standaard gebruikt wordt. In het ziekenhuis willen we daarom voorkomen dat MRSA wordt overgedragen op patiënten.

Onderzoek op MRSA 

Uit onderzoek moet blijken of u de MRSA-bacterie bij u draagt (positief bent). Daarvoor worden uitstrijkjes gemaakt van onder andere uw keel, neus en bilnaad. Als u een huidafwijking hebt zoals eczeem of psoriasis of wanneer u een wond hebt, worden ook daar uitstrijkjes van gemaakt.

De uitstrijkjes worden afgenomen in de 32e week van uw zwangerschap. Uw verloskundige zal u vragen een afspraak te maken bij uw huisarts voor het afnemen van deze uitstrijkjes.
Indien u eerder dan de 32e week van uw zwangerschap in het ziekenhuis moet zijn voor bezoek aan polikliniek, functieafdeling of opname, dan moeten de uitstrijkjes op dat moment worden afgenomen door een medewerker van het ziekenhuis of de huisarts.
De uitstrijkjes worden onderzocht op aanwezigheid van de MRSA-bacterie. Na drie werkdagen is bekend of de MRSA-bacterie bij u is aangetroffen.

Uitslag van onderzoek op MRSA 

Indien u de MRSA-bacterie bij u draagt (positief bent) wordt u altijd met isolatiemaatregelen gezien op polikliniek, functieafdeling en bij opname. Indien u de bacterie niet bij u draagt (negatief bent) worden er geen verdere maatregelen genomen.

Let op! Een negatieve MRSA kweekuitslag blijft 3 maanden geldig, daarna moeten er opnieuw MRSA kweken afgenomen worden indien u de polikliniek of functieafdeling opnieuw bezoekt of indien u opgenomen moet worden.

Isolatiemaatregelen op de polikliniek/functieafdeling indien u MRSA-positief bent: 

  • Een medewerker van de afdeling zal u direct naar een kamer brengen.
  • U mag deze kamer pas verlaten als uw gesprek, onderzoek of behandeling klaar is.
  • De arts en ziekenhuismedewerkers die in uw kamer komen dragen handschoenen en over hun werkkleding een plastic schort.
  • U wordt verzocht na het gesprek, onderzoek of bezoek aan polikliniek/functieafdeling het ziekenhuis direct te verlaten.

Isolatiemaatregelen indien u MRSA-positief bent en opgenomen moet worden: 

  • U wordt op een verloskamer of een eenpersoonskamer verpleegd, de deuren naar de gang moeten gesloten blijven.
  • U mag deze kamer alleen verlaten voor onderzoek, behandeling of operatie. Of wanneer u naar huis mag.
  • Op de deur van uw kamer hangt een kaart met voorschriften, bedoeld voor artsen, medewerkers en bezoekers.
  • Artsen en medewerkers die op uw kamer komen dragen een jas met lange mouwen, muts, handschoenen en een mondneusmasker.
  • Wanneer u naar een andere afdeling gaat voor onderzoek, behandeling of operatie, krijgt u schone kleding aan, en wordt het bed verschoond.
  • U kunt gewoon bezoek ontvangen. Na het verlaten van de kamer moeten zij de handen desinfecteren en dienen zij het ziekenhuis direct te verlaten.

Indien u na de bevalling in het ziekenhuis opgenomen wordt op de afdeling verloskunde blijft uw baby bij u op de kamer. In principe kunt u gewoon borstvoeding geven aan uw baby. Wanneer uw baby op de kinderafdeling wordt verpleegd vindt overleg plaats met de kinderarts en u, over de te nemen maatregelen.

Behandeling om de MRSA-bacterie kwijt te raken 

Indien u de bacterie bij u draagt, zal uw behandelende arts of huisarts met u bespreken of er een behandeling gestart kan worden om de MRSA-bacterie kwijt te raken. Deze behandeling is alleen mogelijk als u langer dan drie maanden niet meer in aanraking bent gekomen met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens en u niet meer woonachtig bent op het bedrijf.

Vragen 

Het is niet altijd prettig om met isolatiemaatregelen verpleegd te worden. Toch is dit de enige manier om de verspreiding van MRSA in het ziekenhuis tegen te gaan. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Heeft u nog vragen over MRSA of de isolatiemaatregelen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Infectiepreventie. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30-16.30 uur. Telefoonnummer 088-005 7963.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: