Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Verzorging na een wortelpuntoperatie

Bij u is net een wortelpuntoperatie (apexresectie) uitgevoerd. Hier leest u meer over de gang van zaken na deze behandeling.

Informatie voor patiënten van Rijnstate Arnhem 

Na de behandeling 

Nadat de verdoving is uitgewerkt, kunt u pijn hebben. Ook is het mogelijk dat uw wang dik wordt en dat u koorts krijgt. U hoeft zich hier niet ongerust over te maken. Vooral de eerste twee dagen na de behandeling kunt u last hebben van deze klachten, daarna verdwijnen ze geleidelijk. Als na drie dagen de pijn of zwelling toeneemt, moet u contact opnemen met de kaakchirurg. De wond is gehecht met oplosbaar materiaal. Dit is na ongeveer anderhalve week verdwenen.

Medicijnen 

U krijgt een recept mee voor een pijnstillend middel, dat u zonodig kunt gebruiken. 

Mondverzorging 

Voor een goede genezing van de wond is het belangrijk dat u uw mond vanaf de dag na de behandeling goed schoonhoudt. Tenzij anders is voorgeschreven, kunt u dit bereiken door uw kiezen en tanden goed te poetsen. Poets minstens na elke maaltijd en 's avonds voor het slapen gaan. Daarnaast dient u de mond te spoelen met warm zout water (één flinke theelepel zout op één glas warm water). Hiermee kunt u één dag na de behandeling beginnen. Zout heeft een zuiverende werking.

Adviezen 

  • Pas op met hete dranken en warm voedsel totdat de verdoving is uitgewerkt. U zou uw mond ongemerkt kunnen branden.
  • De eerste vijf dagen na de behandeling mag u niet roken. Roken heeft namelijk een nadelige invloed op de wondgenezing.
  • Om na de behandeling zwelling van de wang te voorkomen, kunt u een plastic zakje met ijsblokjes twintig minuten tegen de wang houden. In totaal mag u dit in de loop van de dag vier maal herhalen, daarna heeft dit geen zin meer.
  • Als u bij het eten last heeft van de behandeling, wordt u aangeraden de eerste dagen vloeibaar en zacht voedsel te nuttigen. Geleidelijk kunt u dan weer tot uw normale voedingspatroon terugkeren. 

Vragen 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, telefoonnummer: 088 - 005 7760. Buiten kantooruren belt u naar 088 - 005 8888.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: