Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Verzorging na een open antrum

Informatie voor patiënten van Rijnstate 

Open antrum 

Een open antrum is een verbinding tussen mond- en kaakholte. De verbinding ontstaat meestal doordat er bij het trekken van een kies een scheurtje ontstaat in het slijmvlies van de kaakholte. Deze staat net als de voorhoofdsholte in verbinding met de neus. Bij een open antrum kan bij het snuiten lucht vanuit de neus, via de kaakholte naar de mond ontsnappen.

Bij u is net een open antrum gesloten. Dit gebeurt meestal door een lapje weefsel van de zijkant van de kaak en uit de wang over het gaatje te hechten. Hier leest u informatie over de gang van zaken ná deze behandeling. 

Na de behandeling 

Nadat de verdoving is uitgewerkt, kunt u pijn hebben. Soms komt er bloed uit de neus. Daarnaast is het mogelijk dat uw wang dik wordt en dat u koorts krijgt. U hoeft zich hier niet ongerust over te maken. Vooral de eerste twee dagen na de behandeling kunt u last hebben van deze klachten, daarna verdwijnen ze geleidelijk. Als na drie dagen de pijn of zwelling toeneemt, moet u contact opnemen met de afdeling kaakchirurgie. 

Medicijnen 

U krijgt een recept mee voor een pijnstillend middel, dat u zonodig kunt gebruiken. Soms schrijft de kaakchirurg u ook een antibioticum voor om een ontsteking te voorkomen. Dit dient u volgens voorschrift in te nemen.

Mondverzorging 

Voor een goede genezing van de wond is het belangrijk dat u uw mond vanaf de dag na de behandeling goed schoonhoudt. Tenzij anders is voorgeschreven, kunt u dit bereiken door uw kiezen en tanden goed te poetsen. Poets minstens na elke maaltijd en 's avonds voor het slapen gaan. Daarnaast wordt u aangeraden te spoelen met warm zout water (één flinke theelepel zout op één glas warm water). Zout heeft een zuiverende werking. 

Adviezen 

  • U mag de eerste 2 weken niet bukken, blazen en/of uw neus snuiten, probeer niezen te voorkomen. U mag wel uw neus ophalen. Om de wond zo snel en goed mogelijk te laten genezen, is het van belang dat er geen drukverschil tussen mond, kaakholte en neus ontstaat.
  • Pas op met hete dranken, zoals thee, en warm voedsel totdat de verdoving is uitgewerkt. U zou uw mond anders ongemerkt kunnen branden.
  • U wordt verzocht de eerste vijf dagen na de behandeling niet te roken. Roken heeft een nadelige invloed op de wondgenezing.
  • Om na de behandeling zwelling van de wang te voorkomen, kunt u een plastic zakje met fijngemaakt ijs twintig minuten tegen de wang houden. In totaal mag u dit in de loop van de dag vier maal herhalen, daarna heeft dit geen zin meer.
  • Als u bij het eten last hebt van de behandeling, wordt u aangeraden de eerste dagen vloeibaar en zacht voedsel te nuttigen. Geleidelijk kunt u dan weer tot uw normale voedingspatroon terugkeren.

Vragen 

Wanneer er toch nog problemen ontstaan waar u zich zorgen over maakt, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Kaakchirurgie, telefoonnummer: 088 - 005 77 60.

In het weekend en na 17.00 uur is in noodgevallen de dienstdoende kaakchirurg te bereiken via de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoonnummer: 088 - 005 66 80.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: