Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Verwijderen van verstandskiezen

U bent door uw tandarts doorverwezen naar de kaakchirurg voor het verwijderen van een of meer verstandskiezen. Hier leest u meer informatie over deze behandeling. 

Verstandskiezen 

Verstandskiezen zijn de achterste kiezen van het gebit. Bij de meeste mensen breken verstandskiezen door rond het achttiende jaar. Vaak is er te weinig ruimte, waardoor de kiezen scheef groeien en/of niet helemaal doorbreken. De plaats rondom deze (half doorgebroken) kiezen is moeilijk schoon te houden met de tandenborstel. Vooral in de onderkaak hopen etensresten zich dan makkelijk op. Dit kan leiden tot een ontsteking met pijn en koorts. Ook kunt u last krijgen van zwelling in de keel en het niet goed openen van de mond. Een half doorgebroken verstandskies leidt op lange termijn vaak tot beschadiging van de kies ervóór. 

Bovenstaande klachten zijn te voorkomen. Daarom heeft uw tandarts met u de mogelijkheid besproken om één of meer verstandskiezen te verwijderen. De beste leeftijd om de kiezen te verwijderen ligt tussen de zestien en vijfentwintig jaar. De kans dat de wond helemaal geneest is dan het grootst. Ook is de kans op schade aan het bot en het tandvlees op die leeftijd klein. 

Voorbereiding thuis 

Hoe kunt u zich thuis voorbereiden op de ingreep? 

 • Gebruik voor de ingreep géén pijnstillers met aspirines. Deze vergroten de kans op een nabloeding.
 • Wij adviseren u om vervoer naar huis te regelen. Na de behandeling kunt u beter niet zelf aan het verkeer meedoen.
 • Neem uw verzekeringspapieren mee en eventueel een lijst met medicijnen die u gebruikt.

Screening op BRMO

Voor de ingreep wordt u op BRMO gescreend. BRMO is de afkorting voor bijzonder resistente micro-organismen. Alle bacteriën die ongevoelig zijn voor veelgebruikte antibiotica noemen we BMRO. 

De bekendste BRMO zijn: 

 • MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus aureus)
 • VRE (Vancomycine Resistente Enterokok)
 • ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamase)

Screening op BRMO betekent dat wij onderzoeken of u drager bent van een BRMO. Ook als u gezond bent, kunt u een BRMO bij u dragen. Meestal heeft u dan geen verschijnselen of klachten. Als u minder weerstand heeft, kunt u wel een infectie krijgen. Ook kunt u anderen besmetten. Daarom is het belangrijk om te weten of u drager bent. Zo voorkomen we bovendien dat u onnodig in afzondering wordt opgenomen. En kunnen we bij een infectie de juiste behandeling bieden.

Wanneer heeft u meer kans op BRMO? 

De kans dat u een BRMO bij u draagt, is groter als u: 

 • in de afgelopen twee maanden opgenomen bent in een buitenlands ziekenhuis;
 • behandeld bent in een buitenlands ziekenhuis;
 • vanwege uw beroep in contact komt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens;
 • woont op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens;
 • ooit besmet bent geweest met een BRMO;
 • in contact komt met een drager van een BRMO.

We vragen hiernaar bij uw opname of behandeling op de polikliniek. Op basis van uw antwoorden en het onderzoek naar BRMO bepalen we of er extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Hoe doen we onderzoek naar BRMO? 

We onderzoeken het liefst voor uw opname of behandeling of u drager bent van een BRMO. Soms wordt na de behandeling alsnog gevraagd om mee te doen aan dit onderzoek. Dit doen we door met wattenstaafjes enkele uitstrijkjes te maken van uw neus, keel, rectum en eventuele wonden. Deze wattenstaafjes worden onderzocht in het laboratorium. Na ongeveer drie werkdagen is de uitslag bekend.

Loskomen van een kroon of vulling 

Het kan voorkomen dat het gebitselement dat verwijderd moet worden, naast een gebitselement (buurelement) met een kroon of grote vulling ligt.
Daarbij bestaat een kleine kans dat de kroon of vulling loskomt of beschadigd wordt. Uiteraard doen we er alles aan om dat niet te laten gebeuren. Als een kroon toch los komt dan wordt deze mogelijk direct weer vastgezet of wordt contact gezocht met de tandarts om deze te vragen de kroon vast te zetten. Bij het loskomen of bij beschadiging van het buurelement wordt ook contact gezocht met de tandarts om deze te informeren en indien noodzakelijk om actie te ondernemen.

De behandeling 

Van uw kaak worden röntgenfoto's gemaakt. De kaakchirurg kan dan goed zien hoe de verstandskiezen precies liggen. Ook schat hij zo in of er een verhoogd risico is op schade aan één van de gevoelszenuwen. Draagt u oorbellen? Dan vragen wij u die voor de röntgenfoto uit te doen. Soms is het nodig om een extra 3D- scan van de kaak te maken. Hiermee kunnen we de zenuw soms beter afbeelden. Als er een verhoogd risico is, bespreekt de kaakchirurg dit met u. 

U krijgt een plaatselijke verdoving, waarna u wordt bedekt met groene doeken. Als de kies recht in de kaak staat, maakt de kaakchirurg het tandvlees los. Vervolgens trekt of duwt hij de verstandskies eruit. 

Als de kies diep ligt, moet de kaakchirurg de kies eerst vrij boren. Ligt de kies scheef in de kaak? Dan moet hij soms eerst een stuk van de kies af boren. De kies wordt dan in twee of meer stukken verwijderd. De kaakchirurg vertelt u wat er precies met uw verstandskies gebeurt. 

Na het verwijderen van uw verstandskies wordt de wond eventueel gehecht met oplosbaar hechtmateriaal. Of hechten nodig is, hangt af van de grootte van de wond. Soms krijgt u een gaasje om op te bijten. Dit geeft wat extra druk op de wond, waardoor het bloeden eerder stopt. Na ongeveer een half uur haalt u het gaasje er weer uit.

Complicaties en risico's 

De wond kan de eerste 24 uur na de behandeling wat nabloeden. Dat houdt meestal vanzelf op. Spoelen van de mond vergroot de kans op nabloeden. Wel kunt u een schoon gaasje of zakdoek op de wond leggen. U bijt hier dan een half uur stevig op. 

Belangrijk is dat er druk op de wond wordt uitgeoefend. Als de nabloeding niet stopt, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek. Na 17.00 uur en in het weekend kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp. De contactgegevens vindt u onder Contact. 

Door de behandeling of verdoving kunnen bepaalde zenuwen (tijdelijk) beschadigd worden. Bijvoorbeeld de tongzenuw en/of de gevoelszenuw van de onderlip en kin.

De tongzenuw 
Bij beschadiging van de tongzenuw voelt u een doof, prikkelend gevoel aan één kant van de tong. De tong kan normaal bewegen, dus u kunt wel gewoon praten en slikken. Meestal gaat het binnen enkele weken tot maanden beter. Volledig herstel kunt u binnen een jaar verwachten. Bij een heel klein aantal patiënten is dit gevoel blijvend.

De gevoelszenuw van de onderlip en kin 
Deze zenuw loopt onder de wortels van de kiezen naar de lip en kin. Heel soms komt deze zenuw bloot te liggen door de verwijdering van de verstandskies. Dit geeft na de behandeling een doof en prikkelend gevoel van de halve onderlip en/of kin. Meestal verdwijnt dit binnen een paar weken. Ligt de wortel van de verstandskies dicht tegen de zenuw aan, dan kan deze beschadigen bij verwijdering van de verstandskies. Ook dat zorgt voor een doof en prikkelend gevoel na de behandeling. Dit gevoel kan enkele weken tot maanden duren. Als er een verhoogd risico is, kiest de kaakchirurg er soms voor om alleen de kroon van de verstandskies te verwijderen.

De wortels blijven dan in de kaak achter. De kans op een blijvende gevoelsstoornis van de onderlip of kin is zeer klein.

Na de behandeling 

Als de verdoving is uitgewerkt, kunt u pijn hebben. Daarom krijgt u een recept voor pijnstillers mee. Mogelijk wordt uw wang dik en krijgt u koorts. Koelen met ijs vermindert de zwelling. Ook kunt u moeite hebben met slikken en het openen van uw mond. Deze klachten gaan na twee tot drie dagen langzaam weer weg. Wordt de pijn of zwelling na drie dagen erger? Neem dan contact op met de polikliniek. Na de behandeling ontvangt u de informatie 'Verzorging na het verwijderen van verstandskies/wortelrest'. Hierin staat hoe u eventuele klachten zoveel mogelijk kunt beperken.

Soms wordt er een tampon in de wond achtergelaten. Die verwijdert de kaakchirurg na een paar dagen. U krijgt hiervoor een afspraak. 

Vragen 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Gezichtschirurgie via 088 - 005 7760. Ook kunt u online een afspraak maken. Ga hiervoor naar www.rijnstate.nl/mijnrijnstate

Het is bij het maken van een afspraak fijn als u weet welke kies de kaakchirurg eventueel moet verwijderen. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: