Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Vervanging van een pacemaker of ICD

Binnenkort wordt uw (biventriculaire) pacemaker of (biventriculaire) ICD vervangen. Dit gebeurt op de afdeling Hartkatheterisatie (HCK) in Rijnstate Arnhem. Hier leest u hier meer over.

Wat houdt de vervanging van uw (biventriculaire) pacemaker of (biventriculaire) ICD in? 

Een (biventriculaire) pacemaker of (biventriculaire) ICD wordt ook wel een device genoemd.
Uw device werkt op een batterij. Als de batterij bijna leeg is, moet het device worden vervangen. De draden van het device hoeven meestal niet vervangen te worden.

Patient Journey app

Wist u dat onze afdeling een eigen app heeft? In de Patient Journey app vindt u informatie over uw ingreep. Tevens kunt u er foto’s van onze afdeling vinden. U kunt de Patient Journey app downloaden op uw telefoon, tablet of laptop. Ga naar de App Store of Google Play, zoek naar: 'Patient Journey app' en kies 'download' of 'installeren'. De app is voor iedereen te downloaden; u heeft geen persoonlijke code of DigiD nodig. 

Ook uw contactpersoon kan de app op zijn of haar eigen telefoon, tablet of laptop zetten. Zo blijft hij of zij op de hoogte van uw ingreep. Wij raden u aan om uw contactpersoon hierover te informeren.

Informatie vooraf 

Welke voorbereidingen treft u één week voor uw opname? 

 • Vraagt bij uw apotheek een medicijnoverzicht. Dit heeft u nodig op de dag van uw opname.
 • Controleer of u de vragenlijst, die u krijgt thuisgestuurd, al heeft ingevuld en teruggestuurd. Op de achterkant van deze vragenlijst vindt u ook nog een vragenlijst over BRMO. BRMO is de afkorting voor bijzondere resistente micro-organismen. Alle bacteriën die ongevoelig zijn voor veelgebruikte antibiotica noemen we BRMO. Op basis van uw antwoorden over BRMO bepalen we of er extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn tijdens uw opname.
 • Breng zonodig de trombosedienst op de hoogte van uw opname.
 • Als alles naar wens verloopt, gaat u één uur na de ingreep naar huis.
 • Zelf terugrijden per auto of fiets na de ingreep is absoluut onverantwoord. Ook reizen per openbaar vervoer raden we af. Regel daarom vervoer naar huis.

In de toegestuurde oproepbrief vindt u belangrijke informatie over uw opname. Volg de instructies over de medicatie goed op!

Welke voorbereidingen treft u één dag voor uw opname? 
Neemt u het volgende mee naar het ziekenhuis: 

 • medicijnoverzicht van uw apotheek
 • indien van toepassing: doseringsschema van de trombosedienst
 • uw medicijnen voor de komende 24 uur
 • indien van toepassing: insulinepen en bloedsuikercontroleapparaat
 • identiteitsbewijs
 • afsprakenkaart en oproepbrief
 • makkelijk zittende broek (zonder knoop en rits)
 • makkelijke binnenschoenen, slippers of pantoffels, eventueel warme sokken
 • een boek, tijdschrift, tablet of mobiele telefoon ter vermaak
 • nachtkleding en toiletartikelen voor het geval u om medische redenen een nacht moet blijven

Draag geen sieraden en verwijder eventuele (gel)nagellak en kunstnagels. Het is voldoende als u de nagellak of kunstnagel verwijdert van één vinger per hand. Dit is nodig om het zuurstofgehalte in het bloed te kunnen meten. Gebruik geen bodylotion.

Welke voorbereidingen moet u treffen op de dag van uw opname? 

 • Voor de implantatie moet u nuchter zijn. U mag vier uur voor uw opname niets meer eten en drinken. Als het nodig is om na dit moment nog medicijnen in te nemen, dan mag dit met een klein slokje water.
 • Verwijder uw make-up en doe uw sieraden af. Gebruik geen bodylotion.
 • U mag uw hoortoestel, bril of gebitsprothese blijven dragen tijdens de ingreep.
 • U mag zich melden op het afgesproken tijdstip bij de balie van de afdeling A4. Wanneer er geen secretaresse aanwezig is, mag u plaatsnemen op een van de stoelen bij de lift.

Bezoek is niet toegestaan op de Dagbehandeling. Het is ook niet mogelijk om u op de Dagbehandeling te laten vergezellen door iemand. 

Tijdens uw opname wordt eten en drinken voor u verzorgd. Op de Dagbehandeling wordt geen warme maaltijd geserveerd. 

Op de Dagbehandeling zijn kluisjes aanwezig om uw (waardevolle) spullen in op te bergen. Het ziekenhuis kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, vermissing of diefstal van uw eigendommen.

De opname 

De verpleegkundige komt u bij de liften ophalen en neemt u mee naar de afdeling. 

 • Bij de opname wordt er een hartfilmpje gemaakt en wordt uw bloeddruk gemeten. U krijgt een operatiejasje aan en als het nodig is wordt uw borst geschoren.
 • U krijgt een infuus met antibiotica.
 • Nadat u bent opgenomen, wacht u totdat u aan de beurt bent. De verpleegkundige houdt u op de hoogte.
 • Uw opnametijd is niet de tijd waarop de ingreep plaatsvindt. Het programma kan uitlopen door spoedgevallen of door het uitlopen van het voorgaande behandelprogramma. Het kan zelfs voorkomen dat de ingreep moet worden uitgesteld naar een andere dag. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor eventuele financiële gevolgen van dit uitstel.

Op de HCK 

Als u aan de beurt bent, wordt u naar de hartkatheterisatiekamer begeleid, waar u wordt opgevangen door het behandelteam. Het team bestaat uit een cardioloog, een technicus en twee hartkatheterisatieverpleegkundigen.

U mag plaatsnemen op de behandeltafel en u wordt aangesloten aan de bewakingsmonitor. Na het desinfecteren van de huid wordt u toegedekt met een steriel laken. U krijgt een plaatselijke verdoving, waarna de cardioloog een snede van vijf à tien centimeter onde het sleutelbeen maakt. Onder uw huid maakt hij een ruimte (pocket), waarin later de pacemaker wordt geplaatst. Vervolgens schuift de cardioloog onder röntgendoorlichting via de sleutelbeenader de draad of draden naar de juiste plek in uw hart. Dit kan gepaard gaan met wat hartkloppingen.
De technicus meet met behulp van een computer of de draden op de juiste plaats in uw hart liggen en stelt de pacemaker in. Hierna plaatst de cardioloog de pacemaker in de pocket onder uw huid. De huid wordt gehecht met oplosbare hechtingen en de wond wordt afgedekt met een pleister.

Na de behandeling kunt u nog vragen stellen aan de arts.

De duur van de ingreep hangt af van verschillende factoren. Het is daarom moeilijk om aan te geven hoe lang de ingreep duurt.

Complicaties 

Hoewel het vervangen van het device meestal zonder problemen verloopt, willen wij u toch informeren over mogelijke complicaties die kunnen optreden. De cardioloog heeft dit van tevoren met u besproken. De cardioloog, die de ingreep aanvraagt, weegt de kans op deze complicaties altijd af tegen de voordelen van de ingreep.

Mogelijke complicaties zijn: 

 • Ontsteking van de wond en/of ruimte onder de huid waar de device ligt.
 • Bloeduitstorting bij de wond. Deze verdwijnt meestal vanzelf na een paar dagen.
 • Beschadiging van een draad van het device.
 • Decubitus op de plaats van het device. Dit is een beschadiging van de huid, die ontstaat door de permanente druk van het device.

Na de ingreep op de afdeling Dagbehandeling 

Wanneer de ingreep klaar is, gaat u terug naar de afdeling Dagbehandeling, waar u nog één uur verblijft.

Uw medicijngebruik blijft onveranderd. Als er iets verandert, dan geeft de arts of verpleegkundige het aan.
Voordat u naar huis gaat, krijgt u instructies mee voor thuis.

Leefregels voor thuis 

 • De eerste 24 uur kan de wond nog gevoelig zijn. U mag hiervoor paracetamol innemen.
 • De hechtingen waarmee de wond is dichtgemaakt, lossen vanzelf op.
 • De wond moet zeker drie tot vijf dagen droog blijven. U mag wel douchen, maar u moet voorkomen dat er water op de wond komt. Wanneer de wond goed dicht is, mag deze pas weer nat worden.
 • De tweede dag na de ingreep mag de pleister eraf. Als er hechtpleisters op de wond zitten, mag u deze ook verwijderen.

Ontslag 

U krijgt binnen twee weken een brief met de vervolgafspraken via de post.

Bij problemen kunt u de eerste 24 uur contact opnemen met: 
Pacemakerpoli: 088 - 005 6034 (tijdens kantooruren) 
Eerste Hart Hulp: 088 - 005 6117 (buiten kantooruren)
In een acute situatie: bel 112

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: