1. Vervanging heupprothese
Aandoening en behandeling
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Vervanging heupprothese

Het plaatsen van een (eerste) heupprothese is een van de meest succesvolle medische ingrepen. Toch moet de kunstheup bij een aantal patiënten uiteindelijk vervangen worden. Dit gebeurt tijdens een revisieoperatie, waarbij de eerder ingebrachte kunstheup geheel of gedeeltelijk vervangen wordt. Het vervangen van de prothese kan nodig zijn door slijtage van één of meerdere onderdelen van de prothese, het loslaten van het prothesemateriaal, het uit de kom schieten van de prothese of een infectie van het gewricht.

Behandeling

Net zoals bij een eerste (primaire) heupprothese is het mogelijk dat u bij een vervanging van de heupprothese een gecementeerde of een ongecementeerde prothese krijgt. Een combinatie hiervan is ook een optie.

De prothese kan geheel of gedeeltelijk vervangen worden. Uw orthopedisch chirurg bespreekt met u welke optie voor u het beste is. Wel kan het voorkomen dat de orthopedisch chirurg tijdens de ingreep een andere keuze moet maken dan afgesproken, bijvoorbeeld omdat de kwaliteit van het bot minder is dan verwacht.

Een revisieoperatie is altijd zwaarder dan een eerste operatie en de slagingskans ligt daardoor ook iets lager. 

Joint Motion

Het vervangen van een heupprothese is een ingrijpende gebeurtenis. Het zorgprogramma Joint Motion is een duidelijk omschreven route die u als patiënt doorloopt. Vanaf het bezoek op de polikliniek aan de orthopedisch chirurg voor de operatie tot en met ontslag uit het ziekenhuis. Het vervangen van een heupprothese gebeurt altijd in Rijnstate Arnhem.

Lees meer over het Joint Motion zorgprogramma.

Fysiotherapie

Fysiotherapie speelt een belangrijke rol bij uw revalidatie. De begeleiding van de fysiotherapeut zorgt voor sneller herstel en betere beweeglijkheid.

Lees meer over fysiotherapie bij vervanging van een heupprothese.