Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Verpleegkundig spreekuur verloskunde

Het doel van het Verpleegkundig Spreekuur Verloskunde (VSV) is om u informatie te verstrekken over uw zwangerschap en onderwerpen die daarbij horen.

Hoe werkt het Verpleegkundig spreekuur? 

Tijdens uw zwangerschap heeft u in principe twee keer een afspraak met een verpleegkundige. Het eerste gesprek vindt plaats rond de 16 weken en het tweede gesprek rond de 33 weken.

Tijdens deze afspraak wordt veel informatie gegeven, wij vragen u dan ook om niet meer dan één volwassene mee te nemen. Het kan handig zijn om uw vragen op papier te zetten; dan weet u zeker dat u niets vergeet te bespreken. 

De verpleegkundigen die het spreekuur verzorgen werken ook op de verpleegafdeling van de afdeling Obstetrie.

Wat gebeurt er tijdens een afspraak? 

Tijdens uw afspraak op het Verpleegkundig spreekuur krijgt u informatie over: 

  • de werkwijze op de polikliniek;
  • leefregels en voeding tijdens de zwangerschap;
  • diverse zwangerschapscursussen;
  • hoe om te gaan met de diverse ongemakken en zwangerschapskwalen;
  • de aanstaande opname en bevalling;
  • de voeding voor uw baby;
  • bloeddruk en gewicht meten;
  • harttonen luisteren (geen echo);
  • de gang van zaken bij het ontslag uit het ziekenhuis na de bevalling;
  • verloskundige nazorg en kraamzorg.

Tijdens uw afspraak rond de 33e week van uw zwangerschap heeft u een gesprek met de verpleegkundige als voorbereiding op uw aanstaande bevalling.

Waar vindt het spreekuur plaats? 

Uw afspraak op het Verpleegkundig spreekuur vindt plaats op de polikliniek Gynaecologie/Obstetrie in Rijnstate Arnhem (route 20).

Telefonisch zijn wij bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer: 088 – 005 77 40.

De afspraken van het verpleegkundig spreekuur vallen niet samen met de afspraak van de gynaecoloog. Bent u zwanger van een tweeling, dan valt de afspraak wel samen met de afspraak van de gynaecoloog.

Schema voor prenatale zorg: 

Controleschema aanhouden, mits medisch anders vereist.

AANTAL WEKEN ZWANGER

CONTROLE DOOR

8-9

Klinisch verloskundige

Eerste gesprek/echo

10-12

Klinisch verloskundige/gynaecoloog

Intake/echo

15-16

Verpleegkundige

Voorlichting/hartje luisteren

Plm 20

20-wekenecho bij Verloskundig Centrum Esperance of op indicatie in Rijnstate

24-25

Gynaecoloog / echo

29-30

Gynaecoloog / echo

32-34

Verpleegkundige/

Geboortewensplan / hartje luisteren

34-36

Gynaecoloog /echo

38

Gynaecoloog /echo

40

Gynaecoloog /echo

41

Gynaecoloog /echo

Tot slot 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen aan de verpleegkundige tijdens uw bezoek aan de polikliniek.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: