Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Verpleegkundig spreekuur CVA

In verband met een beroerte bent u opgenomen geweest op de afdeling Neurologie van Rijnstate Arnhem. U gaat nu met ontslag. Over vier weken heeft u een afspraak met de CVA-nazorgverpleegkundige op de polikliniek. Hier kunt u terecht met vragen over de gevolgen van uw beroerte. Ook uw partner, een familielid of goede bekende is welkom. 

Verpleegkundig spreekuur 

De verpleegkundige vraagt u naar uw dagelijks functioneren. Hoe gaat het bijvoorbeeld met het bewegen, eten en drinken en de dagelijkse bezigheden? Ook heeft de verpleegkundige het met u over de gevolgen van de beroerte voor uw werk, uw relatie, concentratie en communicatie. De verpleegkundige geeft u informatie en praktische tips over het omgaan met de beperkingen. Het gesprek duurt ongeveer dertig minuten. Als nodig is, overlegt de CVA-verpleegkundige met de neuroloog en de revalidatiearts. Ook kan ze voor verder onderzoek of verdere behandeling een beroep doen op deskundigen binnen het ziekenhuis. U krijgt hiervoor eventueel een afspraak mee.

Melden 

Het verpleegkundig spreekuur vindt plaats in het Vasculair Centrum in Rijnstate Arnhem. U kunt zich melden bij de balie (route 59). De verpleegkundige haalt u daarna op voor een gesprek.

Telefonische bereikbaarheid 

Kan u onverhoopt niet op het spreekuur komen of wilt u de afspraak wijzigen, neemt u dan telefonisch contact op met de polikliniek Neurologie. Wilt u de CVA-verpleegkundige telefonisch vragen stellen, dan kunt u hiervoor een belafspraak maken via de polikliniek Neurologie.

Het telefoonnummer van de polikliniek Neurologie is: 088 - 005 7722.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: