Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Verpleegkundig spreekuur astma en COPD

In verband met Astma of COPD heeft uw arts u doorverwezen naar het spreekuur van de longverpleegkundige. Deze verpleegkundige is gespecialiseerd in het geven van voorlichting, advies en begeleiding aan patiënten met Astma en COPD. Zij werkt daarbij nauw samen met de longartsen. Hier leest u wat u van de longverpleegkundige kunt verwachten.

Advies en begeleiding 

Astma en COPD zijn aandoeningen van de luchtwegen die zich kenmerken door benauwdheid. Door u aan bepaalde leefregels te houden kunt u klachten voorkomen of verminderen. De longverpleegkundige kan u daarbij adviseren en begeleiden. Zo nodig kan zij u, in overleg met de longarts, doorverwijzen naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut, diëtist of psycholoog.

De longverpleegkundige geeft voorlichting over de volgende onderwerpen: 

 • (omgaan met) Het ziektebeeld;
 • Voeding;- het op peil houden van uw conditie;
 • Medicijngebruik;
 • Inhalatietechniek;
 • Omgaan met allergieën;
 • Stoppen met roken;
 • Spiermassameting.

Tijdens het spreekuur is er ruimschoots aandacht voor uw vragen.

Duur en aantal van de gesprekken 

Het gesprek met de longverpleegkundige duurt ongeveer 25 minuten. In overleg met de longverpleegkundige kunt u kiezen voor een vervolggesprek. Indien mogelijk wordt het gesprek gekoppeld aan een afspraak met de longarts zodat u niet twee keer naar het ziekenhuis hoeft te komen. Hierdoor is het echter niet altijd mogelijk dat u steeds dezelfde longverpleegkundige ziet. Uw gegevens worden echter goed gerapporteerd zodat degene die u spreekt van uw situatie op de hoogte is. 

Een afspraak maken 

De longarts verwijst u door naar de longverpleegkundige. Bij de polikliniek Longgeneeskunde kunt u een afspraak maken voor een bezoek aan het spreekuur.

De spreekuren vinden plaats op de volgende locaties: 

 • Rijnstate Arnhem: alle dagen van de week;
 • Rijnstate Arnhem Zuid: dinsdagochtend;
 • Rijnstate Elst: eerste en derde maandagochtend van de maand;
 • Rijnstate Zevenaar: maandagochtend, dinsdag en donderdagochtend.

Voor een afspraak in Arnhem belt u: 088 - 005 77 90. 
Voor een afspraak in Elst belt u: 088 - 005 58 80. 
Voor een afspraak in Zevenaar belt u: 088 - 005 96 27. 

Vragen 

Met vragen over het verpleegkundig spreekuur kunt u terecht bij bovenvermelde telefoonnummers.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: