Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Verdoving van de schouder

U ondergaat binnenkort een behandeling aan uw schouder. In overleg met de anesthesioloog of tijdens de preoperatieve screening heeft u besloten dat de de behandeling onder plaatselijke verdoving gebeurt.

Voorbereiding 

De plaatselijke verdoving van de schouder wordt vaak gecombineerd met een algehele verdoving. In verband hiermee is het erg belangrijk dat u voor de operatie nuchter bent. Dit betekent dat uw maag leeg moet zijn op de dag van de operatie. Meer informatie hierover vindt u in de bijgevoegde 'instructies voor de operatie'. Lees deze informatie grondig door, want als u niet nuchter bent gaat de operatie niet door!

Heeft u voor de operatie pijnklachten die uitstralen naar de arm of hand, of heeft u onderliggende aandoeningen van zenuwen, dan kan van deze methode worden afgeweken.

Voorbereiding in het ziekenhuis 

In de voorbereidingsruimte krijgt u een infuus in een bloedvat van de hand of onderarm. Hierdoor kan zo nodig vocht of medicatie worden toegediend. Op de borst krijgt u drie tot vijf stickers voor de hartbewaking. U krijgt een bloeddrukband om de bovenarm en een knijpertje op de vinger om het zuurstofgehalte in het bloed te bewaken.

Het toedienen van de verdoving 

Uw schouder wordt verdoofd door middel van een prikje in uw nek.
De zenuwbundel die naar de schouder loopt wordt d.m.v. een echoapparaat in beeld gebracht.
Uw hals wordt gedesinfecteerd en er komt wat gel pasta op voor een betere geleiding van de geluidsgolven van het echoapparaat. Aan het naaldje is aan de punt een kleine elektrische prikkel om de zenuw op te zoeken. Door de huid heen prikken is even gevoelig.

Als de zenuwbundel in beeld is gebracht, wordt daar een hoeveelheid van een verdovingsmiddel toegediend. De inwerktijd varieert van 20 tot 45 minuten.

Uw schouder wordt gevoelloos en zwaar. Afhankelijk van het verdovingsmiddel kan dit 3 tot 24 uur duren. De verdoving wordt vrijwel altijd gecombineerd met narcose en is vooral als pijnbestrijding bedoeld.

Tijdens de operatie 

De anesthesioloog of de anesthesiemedewerker blijft tijdens de operatie aanwezig. Hij controleert onder andere uw hartslag, bloeddruk en ademhaling en kan u eventueel een slaapmiddel geven. Na de operatie wordt de controle van hartslag, ademhaling en bloeddruk voortgezet op de uitslaapkamer. Na enige tijd wordt u naar de verpleegafdeling terug gebracht.

Bijwerkingen en complicaties 

Bij deze verdoving raken ook de zenuwen naar het middenrif, de stem en het oog verdoofd. Dit kan de volgende bijwerkingen geven: 

  • een zwaardere ademhaling
  • heesheid
  • een afhangend ooglid

Deze bijwerkingen gaan vanzelf over en sommige patiënten hebben helemaal nergens last van. Er is een zeer kleine kans op een 'klaplong'. Dit is een vervelende maar zeldzame complicatie die geneest zonder restverschijnselen.

Bij de schouderoperatie worden sneden in de huid gemaakt. Daardoor is het mogelijk dat er een huidzenuw wordt beschadigd. De huid eromheen kan daarna wat doof of juist extra gevoelig aanvoelen. Meestal verdwijnen deze klachten in de loop van de tijd of geven geen last meer.

Er bestaat een hele kleine kans dat u na de operatie last heeft van uitstralende pijn in de vingers, hand of bovenarm. Dit wordt transient neurologic pain genoemd en komt door tijdelijke schade/irritatie van de zenuwen die naar de arm en of hand lopen. Transient neurologic pain kan door meerdere oorzaken ontstaan. Het kan zijn dat uw onderliggende aandoening de oorzaak is (of de daarbij vooraf opgelopen schade), de operatie zelf, de ligging tijdens de operatie (rek op de zenuw), de verdovingsprik of een combinatie hiervan.

Opmerkingen 

Rijnstate is een opleidingsziekenhuis. U zult daarom zowel anesthesiologen als anesthesiologen in opleiding tegenkomen. Ook kan het voorkomen dat degene die de verdoving toedient een ander is dan degene die u tijdens het Pre Operatieve Spreekuur (POS) gesproken heeft.

Vragen 

Met vragen over de verdoving kunt u terecht bij de medewerkers van de POS, telefoonnummer 088 - 005 6172. Met vragen over de operatie kunt u contact opnemen met uw specialist.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: