Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Vedolizumab

Uw behandelend arts en/of verpleegkundige heeft met u gesproken over het gebruik van vedolizumab (Entyvio) . Hier leest u meer over de werking en het gebruik van dit medicijn en wat u moet doen als er bijwerkingen optreden.

Ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

De oorzaak van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa is niet bekend. Elke behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van ontstekingsreacties. Hierdoor zouden klachten verminderd moeten worden en wordt en de kans op complicaties, die zich bij deze ziekte voor kunnen doen, verkleind. Medicijnen kunnen de darmontsteking onderdrukken maar medicijnen kunnen de ziekte niet genezen. Na het afbouwen van of stoppen met medicijnen kunnen de klachten weer terugkomen.

Hoe werkt vedolizumab?

Hoewel de precieze oorzaak van de ziekte van Crohn niet bekend is, wordt bij patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa in de darm een verhoogde hoeveelheid ontstekingseiwitten in de darm gezien. Deze eiwitten spelen een rol bij het ontstaan en onderhouden van de ontsteking van het darmslijmvlies. Vedolizumab is een antilichaam dat bindt aan een darmspecifiek ontstekingseiwit (het α4β7-integrine). De binding van vedolizumab aan het ontstekingseiwit verhindert dat ontstekingscellen uit de bloedvaten door de darmwand heen gaan. Daardoor wordt de ontsteking in de darm geremd en nemen de klachten af.

Waar moet u rekening mee houden?

Voordat u start met vedolizumab is het van belang om sluimerende of actieve infecties uit te sluiten en te behandelen als dat nodig is. Tuberculose is een infectie die zich soms jarenlang in de longen kan bevinden zonder problemen te geven en zonder dat u daar iets van merkt. Het immuunsysteem houdt de bacteriën dan onder controle. Het gebruik van vedolizumab kan ertoe leiden dat de infectie actief wordt. Daarom zult u voor het starten met de behandeling met vedolizumab worden onderzocht op tuberculose als dit nog niet eerder is gedaan. Ook wordt u gecontroleerd op en besmetting met Hepatitis B en HIV. Deze zouden ook weer actief kunnen worden als u start met vedolizumab.

Let op! Vertel al uw zorgverleners en behandelaars dat u vedolizumab gebruikt. In ieder geval als u een operatie of tandheelkundige ingreep ondergaat. Het kan zijn dat u een injectie met vedolizumab moet uitstellen.

Hoe gebruikt u vedolizumab?

Vedolizumab wordt toegediend via een infuus in de ader. De gebruikelijke dosering is 300 milligram. Na de eerste injectie volgen injecties na twee en zes weken en vervolgens als onderhoudsbehandeling elke acht weken. Wanneer de werkzaamheid afneemt is het soms nodig om de tijd tussen de injecties te verkorten. Het infuus met vedolizumab loopt in 30 minuten in. Hierna wordt u nog een korte tijd (ongeveer een uur) gecontroleerd voordat u weer naar huis gaat. Twee tot drie dagen voor de injectie krijgt u vragen over uw gezondheid en mogelijke infecties. Als dat nodig is beoordeelt een arts of er redenen zijn om de injectie niet te geven of uit te stellen.

Nadat u bent gestart met het gebruik van vedolizumab, kan het tot 14 weken duren voordat het effect merkbaar is. Over het algemeen is het effect bij colitis ulcerosa eerder merkbaar dan bij de ziekte van Crohn.

Wat moet u nog meer weten over vedolizumab?

Vruchtbaarheid
Onderzoek naar het gebruik vedolizumab heeft geen ongunstige invloed op de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen aangetoond.

Zwangerschap en borstvoeding
Er is nog te weinig bekend over zwangerschap en borstvoeding bij het gebruik van vedolizumab Overleg als u een zwangerschapswens heeft eerst met uw behandeld arts of verpleegkundige over uw medicatie.

Autorijden
Vedolizumab geeft geen sufheid of slaperigheid. U mag gewoon autorijden of apparaten bedienen gedurende de behandeling.

Vaccinaties
Een griepvaccinatie is toegestaan en we raden aan om deze via uw huisarts te laten injecteren. De griepvaccinatie en hepatitisvaccinatie zijn veilig tijdens behandeling met vedolizumab. De hepatitisvaccinatie kan minder effectief zijn, vooral bij gelijktijdig gebruik van medicijnen als Azathioprine (Imuran), 6-Mercaptopurine (Purinethol) en Methotrexaat. Dit kan betekenen dat u een extra vaccinatie nodig heeft.

Over andere vaccinaties tijdens behandeling is weinig bekend. Vaccinatie met verzwakte levende vaccins zoals bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts of BCG moeten u vermijden tijdens het gebruik van vedolizumab. Overleg met uw arts of verpleegkundige als u gevaccineerd moet worden.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: