Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

COPD: Uw toekomst met COPD

Als u COPD heeft, is het verstandig om uw toekomst te bespreken met uw partner, familieleden en zorgverleners. Zo bereidt u zich voor op veranderingen in uw situatie en kunt u meebeslissen over de zorg die u nodig heeft. Hier leest u hoe u dit kunt doen.

COPD is een chronische longziekte

De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (vertaald: chronische obstructieve longziekte). Chronisch betekent dat de ziekte niet meer te genezen is. Uw longen zijn vernauwd en werken minder goed. U kunt zelf een aantal dingen doen om de klachten te verminderen. Bijvoorbeeld stoppen met roken, gezond eten, bewegen en uw energie verdelen over de dag.

Wat is toekomstige zorgplanning?

Toekomstige zorgplanning betekent dat u met uw zorgverleners in gesprek gaat over uw wensen en verwachtingen. Welke zorg en behandelingen wilt u in de toekomst? U kunt ook met uw zorgverleners praten over dingen waar u ongerust of bang voor bent. Wij vinden het belangrijk dat u samen met ons zoekt naar de beste zorg voor u.

Welke onderwerpen kunt u bespreken?

U kunt verschillende onderwerpen bespreken met uw zorgverlener. Het gaat om wat u belangrijk vindt. Om wat u bezig houdt. U kunt denken aan de volgende onderwerpen:

  1. Wensen of zorgen over verzorging en wonen.
  2. Wie mag er voor u beslissen wanneer u daar zelf te ziek voor bent?
  3. Wat zijn uw wensen als u onverwacht zieker wordt? (Bijvoorbeeld: wilt u thuis behandeld worden of in het ziekenhuis? Wilt u op een intensive care behandeld worden of juist niet)?

Met wie praat u over de toekomst?

Er zijn verschillende zorgverleners bij uw behandeling betrokken. U heeft een huisarts en waarschijnlijk ook een praktijkondersteuner of wijk-longverpleegkundige. Wanneer u in het ziekenhuis behandeld wordt, komt u eerst bij de longarts. Ook spreekt u daarna meestal een verpleegkundig specialist en longverpleegkundige. Zij werken allemaal samen in een team. We noemen dit team “het longteam”.
U mag zelf kiezen met wie uit uw longteam, u over de toekomst wilt praten. Bespreek het met de personen waarbij u zich prettig voelt.

Waarom is het belangrijk om uw toekomst te bespreken?

Het longteam hecht veel belang aan gesprekken over toekomstige zorgplanning. Hoe vroeger hoe beter. Het is aangetoond dat de behandeling en zorg dan beter aansluiten bij uw behoeftes. Ook kan het uw mogelijke zorgen over de toekomst verlichten. Wij denken dat praten over uw toekomst voor iedereen waardevol is. Voor jong en oud en voor mensen met licht en ernstig COPD.

Wat als u van mening verandert?

Van het gesprek over toekomstige zorgplanning zal een verslag gemaakt worden. Dit verslag wordt aan u toegestuurd en opgeslagen in het medisch dossier van het ziekenhuis en de huisarts. Als uw mening in de loop van de tijd verandert, bespreekt u dat met uw zorgverlener. Dan passen we dit aan in uw dossier. Het wijzigen van gemaakte afspraken is altijd mogelijk.

Waar kunt u terecht als u vragen heeft?

U kunt een gesprek aanvragen met uw zorgverlener als u vragen heeft over toekomstige zorgplanning. Om u voor te bereiden op dit gesprek kunt u de website van het Longfonds bekijken.

Voorlichtingsbijeenkomst

Twee keer per jaar is er een voorlichtingsbijeenkomst over toekomstige zorgplanning bij COPD. Hier ontmoet u zorgverleners en andere patiënten. Voor meer informatie kunt u terecht in de agenda of bij uw vaste zorgverlener.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: