Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

Uw toekomst met COPD

Wat houdt u het meeste bezig? 

Als u COPD heeft, is het verstandig om uw toekomst te bespreken met uw partner, familieleden en zorgverleners. Zo bereidt u zich voor op veranderingen in uw situatie en kunt u meebeslissen over de zorg die u nodig heeft. Hier leest u hoe u dit kunt doen.

Waarom is het goed om uw toekomst te bespreken?

De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Longziekte). Uw longen zijn vernauwd en werken niet meer goed. U bent moe en kortademig of u moet hoesten en slijm opgeven.

Het is moeilijk te voorspellen hoe de komende tijd voor u verloopt. Daarom is het goed om met u en uw partner, andere familieleden en uw zorgverleners te praten over wat u belangrijk vindt. Wacht er niet te lang mee en neem er de tijd voor. Uw zorgverleners kunnen dan zorg geven die past bij uw wensen. Zo kan het fijn zijn om te weten wat we voor u kunnen doen als u steeds benauwder wordt of welke zorg er is als u niet meer in het ziekenhuis opgenomen wilt worden.

Met wie praat u over de toekomst? 

Bespreek uw wensen en zorgen over de toekomst met uw vaste zorgverlener. Bent u in het ziekenhuis onder behandeling, dan is uw vaste zorgverlener meestal de verpleegkundig specialist of de longarts. Is de zorg overgedragen aan uw huisarts? Dan is uw huisarts of praktijkondersteuner uw vaste zorgverlener. Hier kunt u altijd terecht als u vragen of problemen heeft. Uw vaste zorgverlener maakt een zorgplan voor u. Hierin staat welke zorg u krijgt, waarom en wie deze zorg verleent. Alle afspraken die u maakt komen in uw zorgplan te staan.

Andere zorgverleners 

Het is handig om over uw toekomst te praten met uw vaste zorgverlener, maar ook met andere zorgverleners zoals een wijkverpleegkundige, longverpleegkundige, fysiotherapeut of ergotherapeut. Uw zorgverleners overleggen met elkaar en stemmen de zorg voor u zo goed mogelijk op elkaar af. Praten over uw toekomst kan één keer gebeuren, maar ook meerdere keren, als u dat wilt of als dat nodig is. 

Welke onderwerpen kunt u bespreken? 

U kunt al uw wensen bespreken met uw vaste zorgverlener. Denkt u bijvoorbeeld aan een plan voor als u heel erg benauwd wordt of het te zwaar voor u wordt. Andere onderwerpen waarover u kunt praten zijn: 

Omgaan met COPD 

 • Welk gevoel roept de ziekte bij u op?
 • Hoe ziet u de toekomst voor zich?

Dagelijkse zorg 

 • Kunt u zichzelf redden thuis?
 • Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij de zorg voor uzelf of bij het huishouden?
 • Hoe ziet u uw dagelijkse zorg in de toekomst?

Wonen en relaties 

 • Waar wilt u wonen nu en in de toekomst?
 • Wie zijn voor u op dit moment belangrijk in uw dagelijks leven?
 • Van wie uit uw familie, vrienden of buren wilt u hulp of steun ontvangen, nu en in de toekomst?

Kwaliteit van leven 

 • Waar beleeft u plezier aan?
 • Wat is er nodig om dit te kunnen blijven doen?

Medische behandeling 

 • Zijn er behandelingen die u beslist niet wilt? Bijvoorbeeld: Wilt u een behandeling op de Intensive Care? Wilt u beademd worden? Wilt u gereanimeerd worden bij een hartstilstand(hartmassage)?
 • Wat wilt u dat er gebeurt als het ooit slechter gaat met u?
 • Wat vindt u belangrijk in de zorg in de laatste fase van uw leven?

Juridische aspecten 

 • Wat heeft u geregeld voor als u niet meer zelf kunt beslissen over uw medische zorg?
 • Wat heeft u geregeld voor wanneer u er niet meer bent?

Wat als u van mening verandert? 

Het is altijd mogelijk om gemaakte afspraken te wijzigen. Bespreek deze wijzigingen met uw vaste zorgverlener. Deze past uw zorgplan aan, zodat alle zorgverleners weten wat u op dit moment wilt. 

Waar kunt u terecht als u vragen heeft?

U kunt twee keer per jaar deelnemen aan een voorlichtingsbijeenkomst over toekomstige zorg bij COPD. Hier ontmoet u zorgverleners en andere patiënten. Voor meer informatie: www.rijnstate.nl/agenda of uw vaste zorgverlener. Overige vragen kunt u stellen aan uw zorgverleners.

Deze tekst is geschreven door Centrum Ondersteunende & Palliatieve Zorg (COPZ) van Rijnstate in samenwerking met leden van de projectgroep “Toekomstige zorgplanning bij patiënten met COPD” en met vertegenwoordigers van “Onze Huisartsen” en thuiszorgorganisaties STMG en STMR. Hierbij is gebruik gemaakt van vragen uit de gesprekswijzer voor proactieve zorgplanning bij dementie of vergeetachtigheid, uitgegeven door Saxion / Windesheim en Consortium Ligare.

Onze specialismen

voor deze aandoening
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: