Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Ustekinumab

Uw behandelend arts en/of verpleegkundige heeft met u gesproken over het gebruik van ustekinumab (Stelara®) . Hier leest u meer over de werking en het gebruik van dit medicijn en wat u moet doen als er bijwerkingen optreden.

Ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

De oorzaak van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa is niet bekend. Elke behandeling met medicijnen is gericht op het onderdrukken van ontstekingsreacties. Hierdoor zouden klachten verminderd moeten worden en wordt en de kans op complicaties, die zich bij deze ziekte voor kunnen doen, verkleind. Medicijnen kunnen de darmontsteking onderdrukken maar medicijnen kunnen de ziekte niet genezen. Na het afbouwen van of stoppen met medicijnen kunnen de klachten weer terugkomen.

Hoe werkt ustekinumab?

Uw behandelend arts schrijft ustekinumab voor wanneer andere medicijnen niet of onvoldoende hebben geholpen. Hoewel de precieze oorzaak van de ziekte van Crohn niet bekend is, wordt bij patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa in de darm een verhoogde hoeveelheid van de ontstekingseiwitten interleukine 12 en interleukine 23 gevonden. Deze eiwitten spelen een rol bij het ontstaan en onderhouden van de ontsteking van het darmslijmvlies. Ustekinumab blokkeert de effecten van interleukine 12 en 23. Daardoor wordt de ontsteking in de darm geremd en nemen de klachten af. Het is niet precies te zeggen wanneer ustekinumab aanslaat, dit verschilt namelijk per patiënt. Meestal merkt u het effect na drie tot acht weken.

Waar moet u rekening mee houden?

Voordat u start met ustekinumab is het van belang om sluimerende of actieve infecties uit te sluiten en te behandelen als dat nodig is. Tuberculose is een infectie die zich soms jarenlang in de longen kan bevinden zonder problemen te geven en zonder dat u daar iets van merkt. Het immuunsysteem houdt de bacteriën dan onder controle. Het gebruik van ustekinumab kan ertoe leiden dat de infectie actief wordt. Daarom zult u voor het starten met de behandeling met ustekinumab worden onderzocht op tuberculose als dit nog niet eerder is gedaan. Ook wordt u gecontroleerd op en besmetting met Hepatitis B en HIV. Deze zouden ook weer actief kunnen worden als u start met ustekinumab.

Let op! Vertel al uw zorgverleners en behandelaars dat u ustekinumab gebruikt. In ieder geval als u een operatie of tandheelkundige ingreep ondergaat. Het kan zijn dat u een injectie met ustekinumab moet uitstellen.

Hoe gebruikt u ustekinumab?

De eerste gift ustekinumab wordt toegediend via een infuus in de ader. De dosering is afhankelijk van uw lichaamsgewicht. De dosering daarna is 90 milligram per injectie, elke acht of twaalf weken. Uw arts bepaalt wanneer de volgende dosis moet worden toegediend.

Hoe bewaart u ustekinumab?

Ustekinumab moet altijd volgens voorschrift en buiten bereik van kinderen worden bewaard. Bewaar ustekinumab in de koelkast bij een temperatuur van twee tot acht graden Celsius en niet in de vriezer. Bewaar dit medicijn in zijn oorspronkelijke buitenverpakking om het te beschermen tegen licht. Ustekinumab mag eenmalig, nadat het maximaal vier uur buiten de koelkast is geweest, worden teruggezet in de koelkast. U mag de voorgevulde spuit niet schudden.

Wat moet u nog meer weten over ustekinumab?

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding
Er is nog te weinig bekend over vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding bij het gebruik van ustekinumab. Overleg als u een zwangerschapswens heeft eerst met uw behandeld arts of verpleegkundige over uw medicatie.

Autorijden
Ustekinumab geeft geen sufheid of slaperigheid. U mag gewoon autorijden of apparaten bedienen gedurende de behandeling.

Vaccinaties
Een griepvaccinatie is toegestaan en we raden aan om deze via uw huisarts te laten injecteren. De griepvaccinatie en hepatitisvaccinatie zijn veilig tijdens behandeling met ustekinumab. De hepatitisvaccinatie kan minder effectief zijn, vooral bij gelijktijdig gebruik van medicijnen als Azathioprine (Imuran), 6-Mercaptopurine (Purinethol) en Methotrexaat. Dit kan betekenen dat u een extra vaccinatie nodig heeft.

Over andere vaccinaties tijdens behandeling is weinig bekend. Vaccinatie met verzwakte levende vaccins, zoals bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts of BCG moeten u vermijden tijdens het gebruik van ustekinumab. Overleg met uw arts of verpleegkundige als u gevaccineerd moet worden.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: