Urinestoma
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Voor de operatie

Voorbereiding op het Opnameplein 

Voor de operatie komt u op het Opnameplein. Het doel hiervan is een compleet te krijgen over uw gezondheid.

  • De apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door.
  • De spreekuurassistent geeft u voorlichting over de operatie en meet onder andere uw bloeddruk.
  • De anesthesioloog bespreekt met u hoe u wordt verdoofd tijdens de operatie en doet lichamelijk onderzoek. De anesthesioloog schat in welke risico’s aan de behandeling en de anesthesievorm zijn verbonden en hoe deze risico’s voor u kunnen worden beperkt. Als het nodig is wordt er aanvullend onderzoek aangevraagd, zoals bloedprikken of een hartfilmpje. Bij de anesthesioloog hoort u welke medicijnen u op de dag van de operatie nog mag innemen en welke u moet stoppen, zoals antistollingsmiddelen. Het is belangrijk dat u zich aan de voorschriften van de anesthesioloog en de operateur houdt.
  • De intakeverpleegkundige neemt een vragenlijst over uw gezondheid met u door en informeert u over de voorbereidingen op de operatie.

Opname een dag voor operatie 

U wordt een dag voor de operatie opgenomen. U hoeft niet nuchter te zijn, dat betekent dat u gewoon mag eten en drinken. Houdt u zich aan de voorschriften van de anesthesioloog. Een verpleegkundige brengt u naar uw kamer, neemt eventuele bijzonderheden met u door en beantwoordt uw vragen.
De stomaverpleegkundige belt u voor de operatie om een afspraak te maken. Tijdens deze afspraak geeft de stomaverpleegkundige u meer informatie over de aanleg van de urinestoma. Op de opnamedag komt de stomaverpleegkundige bij u langs en bepaalt de juiste plaats voor de stoma. Zij houdt hierbij rekening met plooien en littekens op uw buik, de kleding die u draagt en of u de plaats kunt zien. Dit is belangrijk om uw leefpatroon voort te kunnen zetten en om problemen van lekkage en huidirritatie te voorkomen. De stomaverpleegkundige bepaalt met behulp van stomamateriaal de juiste plaats. Als dat nodig is plakt ze een proefzakje om te testen of dit de juiste plaats is. De definitieve plek markeert ze met een watervaste stift. De uroloog probeert tijdens de operatie de stoma op deze plaats aan te leggen.

Verdoving 

Voordat uw naar de operatiekamer wordt gebracht, krijgt u van de anesthesioloog een ruggenprik (epiduraal katheter: een slangetje dat wordt ingebracht tussen de ruggenwervels). Via dit slangetje krijgt u de eerste dagen pijnstilling toegediend.
De operatie vindt plaats onder algehele verdoving. Hiervoor krijgt u een infuus in uw arm, waardoor de narcose wordt toegediend. Als u slaapt brengt de anesthesioloog een buisje in uw luchtpijp om tijdens de operatie uw ademhaling te ondersteunen. U merkt niets van de operatie.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: