Urinestoma
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Risico’s en complicaties

Elke operatie brengt het risico op complicaties met zich mee. De meest voorkomende complicaties zijn:

  • Wondinfectie.
  • Nabloeding, dit kan ervoor zorgen dat u opnieuw geopereerd moet worden.
  • Longontsteking. U kunt dit voorkomen door te bewegen en goed door te ademen. Als u toch een longontsteking hebt kan deze behandeld worden met antibiotica.
  • Trombose. U kunt dit voorkomen door te bewegen. De Fraxiparine injecties voorkomen ook trombose.
  • Darmpassage-klachten (ileus). Na de operatie kan het zijn dat darmbeweging slecht op gang komt. Hierdoor kan eten en drinken de maag niet passeren. Dit kan ervoor zorgen dat u misselijk bent en moet overgeven. Om dit vocht af te voeren kan er tijdelijk een maagsonde geplaatst worden. U krijgt tijdelijk voeding via het infuus. Meestal komen de darmbewegingen na een aantal dagen spontaan op gang. 

Complicaties op lange termijn 

  • Buikwandbreuk (hernia). Een hernia herkent u aan een verdikking in de buikwand naast de stoma. Om te voorkomen dat de breuk groter wordt, kan de stomaverpleegkundige u adviseren om een stoma-steunbandage te dragen. Heeft u veel last van de hernia, dan kan deze eventueel operatief verholpen worden. Dat kan alleen als dat technisch mogelijk is. De stoma wordt dan meestal verplaatst.
  • Soms treedt er na enige tijd vernauwing van de stoma op. Dit kan verholpen worden door de stoma op te rekken. In het uiterste geval is een nieuwe operatie nodig.
  • Het is mogelijk dat de stoma groter wordt en meer gaat hangen. Als dit veel klachten geeft of problemen bij de verzorging, kan dit zo mogelijk operatief verholpen worden.
  • Mocht u in de loop van de tijd veel aankomen in gewicht, dan kan de stoma lager op uw huid komen te liggen. Dit kan zorgen voor huidirritatie of lekkages. Is dit bij u het geval, overlegt u dan met de stomaverpleegkundige of ander materiaal nodig is.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: