Urinestoma
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand
Laatste informatie over het coronavirus

Risico’s en complicaties

Elke operatie brengt het risico op complicaties met zich mee. De meest voorkomende complicaties zijn:

  • Wondinfectie.
  • Nabloeding, dit kan ervoor zorgen dat u opnieuw geopereerd moet worden.
  • Longontsteking. U kunt dit voorkomen door te bewegen en goed door te ademen. Als u toch een longontsteking hebt kan deze behandeld worden met antibiotica.
  • Trombose. U kunt dit voorkomen door te bewegen. De Fraxiparine injecties voorkomen ook trombose.
  • Darmpassage-klachten (ileus). Na de operatie kan het zijn dat darmbeweging slecht op gang komt. Hierdoor kan eten en drinken de maag niet passeren. Dit kan ervoor zorgen dat u misselijk bent en moet overgeven. Om dit vocht af te voeren kan er tijdelijk een maagsonde geplaatst worden. U krijgt tijdelijk voeding via het infuus. Meestal komen de darmbewegingen na een aantal dagen spontaan op gang. 

Complicaties op lange termijn 

  • Buikwandbreuk (hernia). Een hernia herkent u aan een verdikking in de buikwand naast de stoma. Om te voorkomen dat de breuk groter wordt, kan de stomaverpleegkundige u adviseren om een stoma-steunbandage te dragen. Heeft u veel last van de hernia, dan kan deze eventueel operatief verholpen worden. Dat kan alleen als dat technisch mogelijk is. De stoma wordt dan meestal verplaatst.
  • Soms treedt er na enige tijd vernauwing van de stoma op. Dit kan verholpen worden door de stoma op te rekken. In het uiterste geval is een nieuwe operatie nodig.
  • Het is mogelijk dat de stoma groter wordt en meer gaat hangen. Als dit veel klachten geeft of problemen bij de verzorging, kan dit zo mogelijk operatief verholpen worden.
  • Mocht u in de loop van de tijd veel aankomen in gewicht, dan kan de stoma lager op uw huid komen te liggen. Dit kan zorgen voor huidirritatie of lekkages. Is dit bij u het geval, overlegt u dan met de stomaverpleegkundige of ander materiaal nodig is.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: