Urinestoma
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Naar huis

Hoe lang u in het ziekenhuis blijft is afhankelijk van de operatie en uw herstel. Wij helpen u om zo spoedig en comfortabel mogelijk te herstellen. Uw eigen actieve bijdrage is hierbij ook belangrijk.

Stomamateriaal 
Als de ontslagdatum na de operatie bekend is, bestelt de stomaverpleegkundige in overleg met u het materiaal dat u thuis nodig heeft. Op de afgesproken datum wordt het bij u thuis of in het ziekenhuis bezorgd.
Voor het verzorgen van de stoma wordt, zo nodig, thuiszorg aangevraagd. Voordat u naar huis gaat, vult een verpleegkundige het stomaboek in. Hierin staan gegevens over de operatie en over het materiaal dat u gebruikt. Wij raden u aan dit boek mee te nemen bij ieder bezoek aan de specialist of de stomaverpleegkundige. Zij kunnen er eventuele wijzigingen in opschrijven en u kunt u er zelf aantekeningen in maken. Ook de thuiszorg kan uw stomaboek raadplegen en er opmerkingen in zetten.

U krijgt als u naar huis gaat afspraken mee met de uroloog, de stomaverpleegkundige en eventueel met de oncologieverpleegkundige. 

Leefregels 

Houdt u zich de eerste zes weken na de operatie aan deze leefregels: 

  • Til niet meer dan twee kilo.
  • Beoefen geen seksuele activiteiten.
  • Drink minimaal twee liter vocht per dag.
  • Rijd de eerste twee weken geen auto. Dit om druk op het wondgebied bij plotseling remmen te voorkomen. Soms bent u ook niet verzekerd als u kort na de operatie gaat autorijden. Vraag dit na bij uw verzekeringsmaatschappij.
  • Voorkom persen bij de ontlasting. Gebruik zo nodig een laxerend dieet of neem een laxerend middel.
  • Fiets niet en beoefen geen intensieve sporten.
  • Als u binnen vier weken koorts krijgt (temperatuursverhoging boven de 38°C) bel dan tijdens kantooruren met de polikliniek Urologie. Buiten kantooruren en in het weekend belt u met de Spoedeisende Hulp.
  • Doe geen zwaar (huishoudelijk) werk zoals ramen zemen, stofzuigen of de tuin spitten.
  • Luister goed naar uw lichaam en bouw uw conditie rustig op.
  • Gebruik gedurende twee weken geen alcohol.

Omdat uw lymfeklieren verwijderd zijn, heeft u kans op vochtophoping (lymfe-oedeem) in uw benen (als u man bent: ook vochtophoping in uw scrotum). Dit gaat meestal vanzelf over. Als u dit merkt, legt u dan u uw benen hoog (bij de man: leg het scrotum hoog met een opgerolde handdoek en een strakke onderbroek ter ondersteuning).
Lymfe-oedeem kan lang aanhouden.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: