Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Ureterorenoscopie

In overleg met uw uroloog heeft u besloten tot een operatie van uw urineleider en nier. U wordt hiervoor opgenomen op de afdeling Clinics. Hier leest u meer informatie over deze ingreep. 

Wat is een ureterorenoscopie? 

Bij deze behandeling wordt door middel van een kijkertje via uw plasbuis gekeken naar de urineleider en nier. 
Het woord is opgebouwd uit de medische term voor urineleider (ureter), de medische term voor nier (ren) en de medische term voor kijken (scopie).

Voorbereiding 

Voor de operatie komt u naar de Preoperatieve screening. Hier heeft u een aantal afspraken met verschillende zorgverleners. Het doel van deze afspraken is om een compleet beeld te krijgen van uw gezondheid.

  • De apothekersassistent neemt uw medicijngebruik met u door.
  • De spreekuurassistent van de anesthesioloog geeft u voorlichting over de operatie en meet onder andere uw bloeddruk.
  • De anesthesioloog bespreekt met u op welke manier u wordt verdoofd (meestal algehele narcose) tijdens dit onderzoek en doet lichamelijk onderzoek. De anesthesioloog schat in welke risico’s aan de behandeling en de anesthesievorm zijn verbonden en hoe deze risico’s voor u kunnen worden beperkt. Zo nodig wordt aanvullend onderzoek aangevraagd (bloedprikken, hartfilmpje). Bij de anesthesioloog hoort u welke medicijnen u op de dag van de operatie nog mag innemen en met welke u moet stoppen (zoals bloedverdunners). Het is belangrijk dat u zich aan de voorschriften van de anesthesioloog en de operateur of medisch specialist houdt.
  • De intakeverpleegkundige neemt een vragenlijst over uw gezondheid met u door en informeert u over de voorbereidingen op de operatie.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: