1. Trigger finger
Aandoening en behandeling
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Trigger finger

Wat is een triggerfinger?

Spieren zitten met pezen vast aan een bot. Als een spier samentrekt zorgt de pees aan die spier dat de kracht wordt overgebracht op het bot; hierdoor kan het bot bewegen ten opzichte van de andere botten, waarmee het via gewrichten is verbonden.
In de vingers zitten er pezen aan zowel de kant van de handpalm als die van de handrug. De pezen aan de handrugzijde strekken de vinger, de pezen aan de handpalmzijde buigen de vinger.
Waar de pezen over gewrichten heen bewegen, lopen ze door een peesschede; vergelijk dit met de versnellingskabel van een fiets die door een geolied omhulsel loopt om zo slijtage te voorkomen.
De strek- en buigpezen van de vingers worden op hun plaats gehouden door banden van bindweefsel die rondom de vingers lopen.

Als een pees door irritatie of een ontsteking opzwelt kan hij niet langer soepel door de peesschede heen en weer bewegen. Soms ontstaat een verdikking op de pees. Ook als de peesschede zelf vernauwd is wordt het heen en weer bewegen van de pees gehinderd.
Als dit gebeurt bij het vingerkootje aan de binnenzijde het dichtst bij de handpalm, kan de vinger na het buigen, niet vanzelf meer strekken, omdat de pees ''vastloopt'' in de peesschede. Bij het buigen/strekken hoort of voelt u een knapje of klik. Buigen en strekken is vaak pijnlijk.
In ernstige gevallen kan de vinger in buigstand blijven staan en moet geholpen worden om weer te strekken.

Klachten

Een trigger finger is een vinger die haperend beweegt. Karakteristiek is dat bij buigen en strekken een knap of klik gehoord en gevoeld kan worden; dit is vaak pijnlijk. Uiteindelijk kan de pees zelfs vastlopen, waardoor de vinger geholpen moet worden om weer te kunnen strekken. Een trigger finger is hinderlijk, maar onschuldig.

Oorzaak

In de meeste gevallen wordt een trigger finger veroorzaakt door overbelasting of veelvuldig herhaalde bewegingen.

Onderzoeken

Er zijn geen speciale onderzoeken nodig voor deze aandoening. Een trigger finger is meestal eenvoudig vast te stellen door de kenmerkende, vaak voelbare klik.

Behandeling

Meestal zal eerst worden geprobeerd met rust, soms met behulp van een spalk, de pees te laten slinken. Als dit niet voldoende lukt, wordt vaak gekozen voor een injectie met ontstekingsremmende middelen. In ongeveer 50% van de gevallen helpen bovenstaande behandelingen afdoende. In de andere 50% is een kleine operatie aan de vinger nodig. Hierbij wordt de een bandje over de pees geopend zodat de pees weer ruimte heeft om te bewegen.

Conservatieve behandeling

Het eerste advies is: neem wat vaker een pauze met de hand of stop met de handelingen die pijn veroorzaken, maar houd de vinger in beweging. Beweging is nodig voor herstel, maar belasting moet worden vermeden.
Om u hierbij te helpen kunt u een aantal weken gebruik maken van een afneembare spalk, die ervoor zorgt dat uw vinger in de juiste stand staat en de pezen rust geeft.
Daarnaast is het belangrijk de pijn te bestrijden. U kunt denken aan ontstekingsremmende middelen als ibuprofen, die de pijn en de zwelling tegengaan.
Ook fysiotherapie kan met koude of juist warmte helpen hetzelfde te bereiken en een ergotherapeut kan u adviseren hoe u in het vervolg uw bezigheden kunt doen zonder uw polsen en duimen onnodig veel te belasten.

Injecties

Als rust, soms in combinatie met pijnbestrijding niet afdoende werkt kan een injectie met corticosteroïden direct in het probleemgebied gegeven worden. Dit middel heeft een krachtig ontstekingsremmende werking, maar de resultaten zijn soms tijdelijk en een enkele keer kan het middel de pezen aantasten. Ook kan de huid op de plek van de injectie dun en bleek worden.

Als ook dit niet helpt en de klachten houden langer dan drie maanden aan, is een operatie de volgende stap.

Operatieve behandeling

Het doel van de ingreep is het haperen van de vinger te stoppen. In principe heeft de ingreep direct resultaat. De ingreep wordt meestal poliklinisch en onder lokale verdoving uitgevoerd. De plaatselijke verdoving bestaat uit een aantal prikjes in de handpalm en vinger. Het inspuiten voelt branderig. U heeft meteen daarna geen pijn meer, maar voelt wel dat de arts bezig is.

Lees meer over behandeling in het Hand- en Polscentrum

Meer informatie

Hier vindt u folders, filmpjes en/of websites.