Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Training Sociale Vaardigheden (TSV)

De Training Sociale Vaardigheden is bedoeld voor patiënten die het moeilijk vinden voor zichzelf op te komen. Ervaart u problemen in de omgang met andere mensen in relatie, werk, scholing of andere sociale situaties? U kunt u dan in overleg met uw behandelaar aanmelden voor deze leergroep. In de training werkt u aan uw vaardigheden om de problemen op te lossen.

Informatie voor patiënten van Rijnstate Arnhem/Velp 

Doel 

De Training Sociale Vaardigheden is een taakgerichte leergroep. Patiënten leren om voor zichzelf op te komen waardoor zij een grotere weerbaarheid en zelfredzaamheid opbouwen. Zowel technische als rationele/emotionele aspecten van allerlei sociale vaardigheden komen tijdens de cursus aan bod.

Inhoud van de training 

In twaalf wekelijkse groepsbijeenkomsten (maximaal 12 personen) krijgen de deelnemers training in basisvaardigheden, zoals luisteren, een praatje maken en iets bespreken. Afhankelijk van de individuele- en groepsmogelijkheden komen ook meer complexe vaardigheden aan bod. Hierbij kunt u denken aan het uiten van waardering, of juist boosheid en kritiek.

Aan de hand van huiswerkopdrachten oefenen de deelnemers de vaardigheden tijdens andere groepsonderdelen of in de vrije tijd. Ook persoonlijke leerdoelen kunnen worden ingebracht.

Tijdens de training werken deelnemers aan een concreet probleem. Doel van de training is niet om de oorzaak van de problemen te achterhalen. Wel wordt er gezocht naar werkbare oplossingen. De therapie is dus oplossings- en toekomstgericht.

Aanmelding 

De aanmelding gebeurt door uw behandelend psychiater of andere behandelaar van de afdeling Psychiatrie. In een gesprek met een klinisch psycholoog wordt gekeken of u in aanmerking komt voor de groep. Hierbij worden enkele vragenlijsten afgenomen. Deze vragenlijsten krijgt u ook na afloop van de groep om te kunnen bepalen of de klachten zijn verminderd.

Locatie 

Behandelhuis afdeling Psychiatrie van Rijnstate Arnhem

Onkosten 

Uw zorgverzekeraar vergoedt de psychiatrische behandeling. Bij een aantal zorgverzekeraars gelden beperkende voorwaarden voor de duur van de behandeling. Het is raadzaam hiernaar te informeren. Reiskosten worden niet automatisch vergoed door uw zorgverzekeraar.

Cursusmateriaal 

De onderwerpen die in deze training aan bod komen, staan beschreven in het werkboek dat u bij de eerste bijeenkomst krijgt. In het werkboek staat alle informatie over de programmaonderdelen en de daaraan verbonden opdrachten, waarin u de kennis en vaardigheden verwerkt en toepast.

Na afronding van de cursus wordt na drie maanden een terugkomdag georganiseerd.

Meer informatie 

Voor informatie kunt u terecht bij uw behandelaar of bij de groepsbegeleiding tussen 8.30-17.00 uur.

Telefoonnummer: 088 - 005 69 94 of 088 - 005 75 59

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: