Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Torusfractuur

Uw kind heeft een kleine breuk in de ellepijp of het spaakbeen ter hoogte van de pols. We noemen dit een torusfractuur. Hier vindt u meer informatie over een torusfractuur en leest u wat u kunt verwachten. 

Wat is een torusfractuur?

Het polsgewricht wordt gevormd door de handwortelbeentjes in de hand en de twee botten in de onderarm; de ellepijp en het spaakbeen. Vaak zit de breuk in het spaakbeen. Een torusfractuur is een breuk van het bot, waarbij het beenvlies dat om het bot heen ligt intact is gebleven. Verplaatsing of losraking is onwaarschijnlijk.

Hoe kunnen we uw kind behandelen?

Tijdens kantooruren legt de gipsverbandmeester een semiflexibel gips aan. Dit blijft twee weken zitten. Als u buiten kantooruren op de Spoedeisende Hulp bent geweest, dan maakt u de eerstvolgende dag een afspraak met de gipsverbandmeester. Uw kind heeft op de Spoedeisende Hulp een gipsspalk gekregen en krijgt van de gipsverbandmeester een semiflexibel gips.

Waar moet u op letten als uw kind een torusfractuur heeft?

  • Uw kind mag de hand en arm zoveel gebruiken als hij of zij zelf wil. Sport en gym mag nog niet.
  • Het is belangrijk dat uw kind de elleboog, schouder en vingers goed blijft bewegen. Doe deze oefening regelmatig. 
  • Uw kind mag de sling afdoen zodra de pijn dit toelaat.

Nabehandeling van een torusfractuur

  • Na twee weken kunt u het semiflexibel gips zelf verwijderen. De gipsverbandmeester legt u uit hoe dat moet.
  • Uw kind mag dan alle activiteiten weer doen, dus ook sport en gym zolang hij of zij dit niet te pijnlijk vindt.
  • Controle op de polikliniek is niet nodig. De functie van de pols zal binnen twee weken na het verwijderen van het gips weer volledig zijn.

Wanneer neemt u contact op?

Als het gips verwijderd is, kan de pols nog twee weken gevoelig zijn. Als uw kind veel pijn heeft of de pols een verminderde functie blijft behouden, maakt u een afspraak op de polikliniek Chirurgie.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: