Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Thuiszorg voor mensen met een hersentumor

Uw neuroloog heeft u een huisbezoek aangeboden. Dit is een terugkerend huisbezoek door een wijkverpleegkundige die is gespecialiseerd in oncologie en palliatieve zorg.
Hier leest u meer over deze vorm van thuiszorg. 

Samenwerking 

Rijnstate werkt samen met verschillende thuiszorgorganisaties in de regio en daarbuiten om de zorg voor mensen met een hersentumor optimaal te laten verlopen in de thuissituatie. Door de samenwerking kunnen wij samen met uw huisarts vroegtijdig op uw vragen en problemen reageren.

Wat zijn de klachten bij een hersentumor? 

Klachten die ontstaan door een hersentumor kunnen heel verschillend zijn. Het kan beginnen met een epileptische aanval. Verder hangen de klachten af van de plaats waar de tumor begint of naartoe is gegroeid. Als de tumor in het midden van de hersenen zit, dan is het eerste teken een toenemende halfzijdige zwakte of onhandigheid. Zit de tumor in het achterste gebied, dan krijgt iemand steeds meer problemen met het taalgebruik (spreken, verstaan en lezen).

Maar het vaakst komen problemen met het gedrag voor. Deze klachten zijn in het begin vaak moeilijk te zien. In het contact en bij het beantwoorden van directe vragen kan iemand best normaal reageren. Daardoor komt het voor dat de afwijkingen bij een huisartsbezoek helemaal niet opvallen, terwijl het voor de huisgenoten duidelijk is dat iemand ‘de weg kwijt’ is. De patiënt kan bijvoorbeeld geen koffie meer zetten, slaat op zijn werk steeds de plank mis en vertelt rare verhalen. Een aantal patiënten heeft ook problemen in de relatie of op het werk. Vaak wordt gedacht dat een burn-out of dementie de oorzaak is van de problemen, maar ze blijken het gevolg te zijn van een hersentumor.

Al deze problemen kunnen voor veel vragen en onzekerheden zorgen. Daarom bieden we het huisbezoek aan.

Meer informatie 
Op internet is betrouwbare informatie te vinden op de website van de patiëntvereniging Stichting Hersentumor: www.hersentumor.nl. Deze stichting verzorgt elk jaar een landelijke publieksdag, met themasessies en lezingen van diverse experts. De datum en plaats staan vermeld op de website.

Huisbezoek

Het huisbezoek is bedoeld om de verpleegkundige zorg uit het ziekenhuis voort te zetten in uw thuissituatie. De gespecialiseerde wijkverpleegkundige inventariseert samen met u en uw naasten welke vragen en problemen op uw pad komen. Dit kunnen vragen zijn op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied.

De wijkverpleegkundige helpt u met het regelen van zorg en met het zoeken naar oplossingen voor problemen. Ook kan zij ondersteuning en begeleiding bieden bij vragen op psychisch en sociaal vlak. Voorbeelden van vragen die aan de orde kunnen komen zijn: 

  • Hoe ga ik om met angst, verdriet en onzekerheid?
  • Wat kan ik doen bij pijn, misselijkheid en eventuele andere klachten?
  • Wat kan ik doen bij verminderde eetlust en vermoeidheid?
  • Waar kan ik begeleiding krijgen bij de verwerking van mijn ziekte, niet alleen voor mijzelf maar ook voor mijn naasten?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor zorg thuis?

Wie doen er mee?

In de samenwerking zijn uw neuroloog, uw huisarts en de gespecialiseerde wijkverpleegkundige betrokken.

Werkwijze

De neuroloog informeert u over het huisbezoek, dit kan tijdens een bezoek aan de poli zijn of tijdens een opname op de verpleegafdeling U krijgt informatie over het bezoek en het secretariaat Neurologie of de secretaresse van de afdeling maakt een afspraak voor u. De wijkverpleegkundige brengt eerst een bezoek aan u om kennis te maken.
Voordat u het eerste huisbezoek krijgt, hebben de neuroloog, de wijkverpleegkundige en de huisarts contact gehad. Samen met u worden vervolgafspraken gemaakt.

Kosten

Aan de eerste huisbezoeken zijn geen kosten verbonden. Mochten er meer bezoeken gewenst of nodig zijn, dan vraagt de wijkverpleegkundige samen met u hiervoor een indicatie aan, zodat deze vergoed worden.

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: