Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Thuisbehandeling van uw kind met antibiotica via het infuus

Uw kind is al een aantal dagen opgenomen in het Kindercentrum. Uit onderzoeken is gebleken dat uw kind langere tijd moet worden behandeld met antibiotica via het infuus. Meestal hoeft uw kind hiervoor niet in het ziekenhuis te blijven, maar kan de behandeling thuis worden voortgezet. Hier leest u hoe dat gaat.

Aanvraag thuisbehandeling 

Als de arts toestemming geeft en er is met u overlegd, kan de arts een proces in gang zetten voor het aanvragen van de thuisbehandeling.

Na het invullen van de benodigde papieren wordt het Transferbureau ingeschakeld. Het Transferbureau regelt de noodzakelijke zorg voor uw kind om naar huis te gaan. Naar aanleiding van de aanvraag is er een gesprek met u. Het streven is om uw kind zo snel mogelijk te ontslaan.

Voorbereiding 

De behandelend arts en de apotheker bekijken samen welke antibiotica uw kind in het ziekenhuis krijgt en hoe dit kan worden omgezet naar thuismedicatie. De ziekenhuisapotheek levert de antibiotica op de afdeling af. Daarbij krijgt u de medicatie meestal voor de eerste dagen mee.

In het ziekenhuis krijgt uw kind op een of meerdere momenten antibiotica via het infuus. De arts en de apotheek kijken samen met het Transferbureau naar de toediening in de thuissituatie, waarbij het toedienen het minst belastend is voor uw kind. De keuze van toediening is onder andere afhankelijk van of de antibiotica wel in de thuissituatie kan worden gegeven.

De thuisbehandeling wordt gedaan door gespecialiseerde wijkverpleegkundigen. Zij hebben de kennis en kunde om deze zorg op een verantwoorde wijze uit te voeren. Mogelijk verschilt de toediening qua frequentie en dosering van de behandeling in het ziekenhuis.
De wijkverpleegkundige controleert thuis alle handelingen omtrent het infuus. Zij is 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar.

Behandeling 

Afhankelijk van de houdbaarheid van de opgeloste antibiotica en de hoeveelheid bepaalt de apotheker hoe de antibiotica wordt gegeven. In een infuuszakje, klaargemaakt door de verpleegkundigen van de thuiszorg bij u thuis, of in een elastomeer (een bolletje waarin de antibiotica wordt aangeleverd door de apotheek).

Als het infuus niet meer loopt of er een alarm is, neemt u contact op met de wijkverpleegkundige van de thuiszorg. Wanneer de thuiszorg het noodzakelijk vindt, neemt zij contact op met de specialist in het ziekenhuis. 

De kans is groot dat uw kind tijdens de antibioticakuur een keer een nieuw infuus nodig heeft. U moet daarvoor terug naar het ziekenhuis. Dit gebeurt op de Spoedeisende Hulp of in het Kindercentrum. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met het Kindercentrum via telefoonnummer 088 - 005 6963 of 088 - 005 8919 (’s avonds/weekend). Overdag is ook de Kinderpoli bereikbaar, telefoon 088 - 005 7026.

Om de pijn bij het prikken van het infuus wat te verminderen, kunt u thuis Emla-zalf smeren voor u naar het ziekenhuis komt. De tubetjes en pleisters krijgt u mee van de afdeling.

Op de dag dat uw kind naar huis mag, komt de wijkverpleegkundige van de thuiszorg in het ziekenhuis om het infuus met de antibiotica aan te sluiten. Ook worden er met u verdere afspraken gemaakt voor thuis.

Als uw kind is aangesloten op het infuus voor thuis en alles voor het ontslag is geregeld, mag uw kind naar huis.

Vragen? 

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Kindercentrum via telefoonnummer 088 - 005 8919, of met de Kinderpoli via telefoonnummer 088 - 005 7026.

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: