Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Therapie met UVB-licht

In overleg met uw arts heeft u besloten om een behandeling met ultraviolet licht te ondergaan op de polikliniek Dermatologie. Hier leest u over het verloop van de behandeling.

Het gunstige effect van zonlicht op verschillende huidziekten is grotendeels toe te schrijven aan een bepaald deel uit het zonlicht, ultraviolet-licht (UV). De dermatoloog zal uw huid behandelen met dat deel van het UV-spectrum dat het meest optimaal is: ultraviolet-B-licht (UVB).

De resultaten van lichttherapie zijn het best als de behandeling met regelmaat en een paar maal per week plaatsvindt. Als de huid-afwijkingen tot rust komen, zal de dermatoloog de behandeling meestal stopzetten. Een enkele keer zal de arts u adviseren om nog één keer per week of per twee weken een 'onderhoudsbehandeling' te ondergaan.

Instructies 

  • Geef aan uw behandelend arts door welke geneesmiddelen u gebruikt. Sommige geneesmiddelen kunnen namelijk in combinatie met UV-licht ongewenste bijwerkingen geven.
  • In de weken dat u lichtbehandeling krijgt, mag u niet zonnebaden en ook geen zonnebank gebruiken. Extra blootstelling aan (zon)licht kan het opbouwschema van de belichting verstoren.
  • Gebruik geen zalven kort voor de lichtbehandeling

Behandeling 

Voorafgaand aan de behandeling krijgt u een bril op om de ogen te beschermen. U draagt deze tijdens de belichting. Hierbij staat u in een cabine waar uw lichaam met UVB wordt belicht. Als u geen huidafwijkingen heeft op de billen of in de liesstreek, mag u uw onderbroek aanhouden. Dat moet u dan wel consequent volhouden, en elke keer dezelfde soort onderbroek dragen. Dit om verbranding later tijdens de behandeling te voorkomen. Als u alleen afwijkingen heeft aan de handen/ voeten, dan vindt de belichting plaats in een kleine hand-/voetcabine.

De behandeling vindt meerdere keren per week plaats, waarbij de specialist de belichtingstijd elke keer iets langer zal maken. In totaal zal de behandeling tussen de zes tot twaalf weken duren.

Zwangerschap en borstvoeding 

Behandeling met UV licht is niet schadelijk als u zwanger bent of borstvoeding geeft. De therapie kan in deze situaties gewoon doorgaan.

Bijwerkingen 

Als gevolg van de UVB-lichtbehandeling kunnen bepaalde bijwerkingen ontstaan. 

  • Net als bij gewoon zonlicht kunnen er soms verschijnselen van lichte verbranding optreden. Geef verbrandingsverschijnselen altijd door aan uw specialist. Uw arts kan dan de belichtingstijd aanpassen.
  • Langdurige blootstelling van de huid aan zonlicht (zoals bijvoorbeeld bij mensen die veel buitenwerk verrichten, in de tropen hebben gewoond of van zonvakanties houden) heeft een versnelde veroudering van de huid tot gevolg. Het geeft ook een iets verhoogde kans op het ontwikkelen van doorgaans relatief onschuldige huidtumoren in de loop der jaren. Ook lichttherapie draagt bij aan de veroudering van de huid.

Vragen

Wanneer u vóór of tijdens de behandeling nog vragen heeft, zal uw arts of de assistente deze graag beantwoorden. 

Telefoonnummers 

Polikliniek Dermatologie Rijnstate: 088 – 005 51 70

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: