Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Tetanusvaccinatie

Als u zich verwondt, loopt u kans besmet te worden met tetanus. Dat is een infectieziekte die gepaard gaat met spierkrampen en ernstige gevolgen kan hebben. Injecties met een bepaalde antistof, het tetanusvaccin, kan deze ziekte voorkomen. Het tetanusvaccin bevat tetanus-toxoïd en wordt soms in combinatie met immunoglobuline gegeven. Een tetanusvaccinatie is een beperkte periode werkzaam. 

Voor wie bestemd 

Iedereen die zich met een wond(je) op de afdeling Spoedeisende hulp van Rijnstate Arnhem meldt, wordt gevraagd naar de datum van de laatste tetanusvaccinatie. Dit geldt ook bij brandwonden. Vervolgens wordt bekeken of een injectie tegen tetanus noodzakelijk is. In sommige gevallen is dat snel duidelijk. Kinderen zijn bijvoorbeeld op negenjarige leeftijd volledig gevaccineerd tegen tetanus. Militairen worden bij de indiensttreding gevaccineerd. Mensen die naar de tropen gaan, krijgen vaak een combinatie van vaccins toegediend (DTP). In bepaalde landen wordt het tetanusvaccin gegeven in combinatie met het poliovaccin.

De tetanusvaccinatie mag tijdens de zwangerschap worden toegediend. Ook wanneer u borstvoeding geeft, is er geen bezwaar tegen het vaccin.

Richtlijnen bij tetanusvaccinatie 

Om te beoordelen of een tetanusvaccinatie nodig is, volgt de Spoedeisende hulp de richtlijnen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). Volgens deze richtlijnen moet een tetanusvaccinatie binnen drie dagen (72 uur) na de verwonding worden toegediend. Tevens gelden de volgende richtlijnen: 

  • Bent u in de afgelopen tien jaar ingeënt tegen tetanus, dan heeft u geen vaccinatie nodig.
  • Is de laatste inenting langer dan tien jaar geleden, dan krijgt u één injectie met tetanus toxoïd.
  • Bent u nog nooit tegen tetanus ingeënt of weet u dat niet zeker, dan krijgt u één injectie met tetanus toxoïd en één injectie met immunoglobuline. Tevens krijgt u een herhalingsrecept.

Tetanus-toxoïd en immunoglobuline zijn medicijnen die elkaars werking beïnvloeden. Daarom worden de injecties op verschillende plaatsen ingespoten.

Herhalingsinjecties 

U bent pas volledig tegen tetanus gevaccineerd na twee herhalingsinjecties. Daarom krijgt u zo nodig een recept mee voor twee ampullen tetanus toxoïd. De ampullen dient u zelf op te halen bij de apotheek en in de koelkast te bewaren. De eerste herhalingsinjectie moet één maand na de eerste vaccinatie worden toegediend, de tweede na zeven maanden. Uw huisarts kan u deze herhalingsinjecties geven. 

Geneesmiddel  datum
Immunoglobuline  

Tetanus-toxoïd
 
1e herhalingsinjectie:

 
2e herhalingsinjectie:  

 

Bijwerkingen 

Over het algemeen heeft de tetanusvaccinatie geen vervelende bijwerkingen. In een enkel geval kan het de volgende klachten veroorzaken: 

  • (spier)pijn, gevoeligheid op de injectieplaats
  • lichte roodheid/zwelling op de injectieplaats
  • zich niet lekker voelen gedurende een korte periode

In uitzonderlijke situaties is er sprake van een allergische reactie. Ook wanneer u overgevoelig bent voor het vaccin of wanneer u koorts heeft, krijgt u de vaccinatie toegediend.
Wanneer astmatische patiënten een tetanusvaccinatie krijgen, kunnen hun klachten verergeren.

Vragen 

Heeft u vragen over de tetanusvaccinatie, stel deze dan aan een van de medewerkers van de Spoedeisende hulp.

Telefoonnummers 

Afdeling Spoedeisende Hulp
Rijnstate Arnhem: 088 - 005 6680

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: