Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Suikerziekte bij kinderen

Wat is suikerziekte?

Diabetes mellitus, ook wel suikerziekte genoemd, is een chronische aandoening die vooralsnog niet te genezen is. De twee meest voorkomende vormen van diabetes zijn type 1 en type 2 diabetes. Een gezonde levensstijl met juiste voeding, goede medicatie en begeleiding kunnen er wel voor zorgen dat kinderen met diabetes een zo normaal mogelijk leven lijden.

Wat is de oorzaak?

Type 1 diabetes mellitus ontstaat door de afbraak van insulineproducerende cellen van de alvleesklier. Hierdoor krijgt een patiënt een absoluut tekort van het hormoon insuline. Bij type 2 diabetes is het lichaam minder gevoelig voor insuline. Hoe dit wordt veroorzaakt is (nog) niet bekend.

Ziekteverschijnselen

De eerste tekenen van type 1 diabetes zijn veel drinken, vaak plassen, vermageren, moeheid en duizeligheid. De verschijnselen treden vaak in korte tijd op. Op latere leeftijd kunnen hart- en vaatproblemen ontstaan.

Risicogroepen

  • Kinderen waarbij in de familie meerdere mensen met een erfelijk vorm van diabetes belast zijn.
  • Kinderen met overgewicht (meestal type 2).

Preventie

De meest voorkomende vorm van diabetes bij kinderen, type 1, is vooralsnog niet te voorkomen. De type 2 vorm is in een aantal gevallen wel goed te voorkomen. Preventieve maatregelen bestaan uit: gewichtsvermindering door verandering van leefstijl (meer bewegen: ten minste 30-60 minuten per dag), en gezond eten. Door goed te bewegen verminder je niet alleen de kans op overgewicht. Ook neemt de gevoeligheid voor insuline toe.

Behandeling van diabetes type 1

De behandeling van diabetes type 1 bestaat altijd uit het toedienen van insuline, maar vooral ook uit het geven van educatie door een multidisciplinair team om het kind en de ouders zelfredzaam te maken. Insuline kan worden toegediend met behulp van meerdere injecties op een dag of door het gebruik van een insulinepomp.

Behandeling van diabetes type 2

Wanneer preventieve maatregelingen tekort schieten, blijft het nastreven van gewichtsvermindering belangrijk. De gezonde leefstijl wordt dan ondersteund met medicatie die de glucose verlaagt. In uitzonderlijke gevallen is het nodig insuline onderhuids te starten.

Kinderdiabetesteam

Rijnstate heeft een speciaal kinderdiabetesteam. Dat team wordt gevormd door:

  • kinderartsen
  • kinderdiabetesverpleegkundigen
  • diëtisten gespecialiseerd op gebied van kinderen
  • gezondheidspsycholoog, eveneens gespecialiseerd op gebied van kinderen
  • kinderverpleegkundigen van de afdeling kindergeneeskunde
  • pedagogisch medewerkers

Coaching

Coaching door ons team vindt in het algemeen plaats tijdens vierjaarlijkse carrousel sessies, per telefoon (“telecoaching”) en natuurlijk ook frequent via e-mail. Verder worden regelmatig leeftijdsgeoriënteerde activiteiten georganiseerd, waar naast educatie plezier maken met elkaar hoog in het vaandel staat. Tenslotte heeft het behandelteam nauwe banden met thuiszorg, buurtzorg en centra zoals Klimmendaal en Mariëndaal. Mocht het nodig zijn, dan kan hulp op maat geboden worden in de thuis- of schoolsituatie.

Bereikbaarheidsdienst

Voor ouders van kinderen met diabetes is het erg belangrijk dat zij direct gebruik kunnen maken van expertise op dit gebied. Bij ziekte, of bijvoorbeeld als het niet goed gaat met de glucoses, kunnen de ouders contact opnemen met een 24 uurs-bereikbaarheidsdienst.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: