Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Stressincontinentie

Klachten bij stressincontinentie

Stressincontinentie heeft niets met psychische stress te maken. Stress verwijst in dit geval naar de drukverhoging in de buikholte die ertoe leidt dat u ongewild urine verliest. Dit gebeurt bij lichamelijke inspanningen als sporten, hoesten en tillen. Stressincontinentie komt vooral voor bij vrouwen. De oorzaak is het slechter functioneren of slapper worden van de blaashals of de bekkenbodemspieren waarop de blaas als het ware rust. Door een verslapping van de bekkenbodemspieren zakt de plasbuis uit. Deze biedt niet voldoende weerstand meer aan de druk vanuit de blaas. Deze verslapping van de bekkenbodemspieren kan verschillende oorzaken hebben, zoals een bevalling, veel zwaar tillen, hormonale veranderingen in de overgang en sommige gynaecologische operaties.

Hoe stellen we de diagnose?

De huisarts verwijst u door naar Continentiezorg van Rijnstate Clinics. Daar krijgt u altijd eerst een afspraak bij een continentieverpleegkundige. De continentieverpleegkundige inventariseert uw klachten, beantwoordt uw vragen en geeft u informatie over de verschillende soorten incontinentie, de behandelmogelijkheden en welke incontinentiematerialen er beschikbaar zijn. Ook probeert zij u meteen een behandeladvies te geven. Denk hierbij aan fysiotherapie, blaastraining en/of behandeling met medicijnen. Het is ook mogelijk dat we u nog verder onderzoeken. Na het bezoek aan de continentieverpleegkundige volgt een tweede afspraak bij de gynaecoloog of uroloog. Daar vindt verder onderzoek plaats en starten we de behandeling.

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

Als u weinig urine verliest, kunt u de bekkenbodemspieren versterken door bepaalde oefeningen te doen. De bekkenfysiotherapeut leert u deze oefeningen.

Als therapie onvoldoende effect heeft en uw klachten van urineverlies blijft houden, is een operatie mogelijk. We leggen dan een bandje van kunststof (Mid Urethrale Sling) rond uw plasbuis, vlakbij de blaasuitgang. Hierdoor wordt er als het ware een drempeltje gecreëerd onder de plasbuis.

Voor de behandeling van stressincontinentie kunnen we ook bulkinjecties toedienen. Deze behandeling is bedoeld voor vrouwen met stressincontinentie die niet voor een operatie in aanmerking willen of kunnen komen. Tijdens de behandeling brengt de uroloog een kleine kijkbuis (cystoscoop) in de plasbuis. De uroloog spuit dan een gelei in de wand van de plasbuis waardoor de plasbuis beter afsluit.

Lees meer over bulkinjecties bij stressincontinentie

Rijnstate Clinics

Voor deze behandeling ontvangen wij u graag bij Rijnstate Clinics. Rijnstate Clinics is onderdeel van Rijnstate. Bij Rijnstate Clinics zijn we gespecialiseerd in planbare zorg. Planbare zorg is zorg die medisch gezien geen spoed heeft. Maar vaak voor de beleving van de patiënt wel spoed heeft. We bieden de beste medische zorg met snelle toegangstijden, de beste medisch specialisten en een vast zorgteam. Met de vertrouwde expertise en het hoogwaardige operatiekamercomplex van Rijnstate zijn we er voor iedereen.

Wilt u meer weten over deze behandeling neem dan contact op met de polikliniek Urologie via 06 - 25448328 of urologie@rijnstateclinics.nl.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: