Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Stesolid (bij kinderen)

Uw kind wordt behandeld voor epilepsie. Soms is extra medicatie nodig bij aanvallen. Om uw kind bij een aanval te kunnen helpen, heeft de arts in overleg met u Stesolid voorgeschreven. Hier leest u meer over dit medicijn en wat u kun doen als uw kind een aanval krijgt. 

Hoe werkt Stesolid? 

Stesolid is een middel dat een epileptische aanval kan laten stoppen. We noemen dit een coupeermiddel. De werkzame stof in Stesolid is diazepam oftewel valium. Het werkt binnen een aantal minuten en zorgt voor verslapping van de spieren. Wanneer er sprake was van een verkramping van de ademhalingsspieren, komt hierdoor de ademhaling weer normaal op gang. 

Kenmerken van een epileptische aanval 

Een epileptische aanval kan er per kind heel verschillend uitzien. Een aantal mogelijke verschijningen: 

 • stijf worden over het gehele lichaam;
 • spierschokken/trekkingen;
 • bewusteloos raken;
 • tijdelijk stoppen met ademen en/of blauw zien;
 • onwillekeurige bewegingen maken: smakken, slikken, kauwen, friemelen met de handen;
 • (langdurig) staren, waarbij u geen contact kunt krijgen met het kind;
 • een combinatie van bovengenoemde verschijnselen.

Kortdurende en langdurige aanval 

Wanneer uw kind een epileptische aanval krijgt is het meestal niet nodig om naar het ziekenhuis te komen. Een kortdurende aanval (korter dan vijf minuten) is in de meeste gevallen niet schadelijk. Bij langdurige aanvallen en vooral wanneer uw kind slecht doorademt en erg blauw wordt, kan het nadelig zijn voor de gezondheid

Wat kunt u doen bij een aanval? 

 • Blijf kalm.
 • Houd de tijd in de gaten. Ook het observeren van de aanval is goed, zodat u dit later kunt beschrijven of verwoorden.
 • Wanneer uw kind op school, dagverblijf of niet thuis is tijdens een aanval, zorg dan dat iemand u belt. Het is raadzaam om hier van tevoren afspraken over te maken met uw omgeving.
 • Leg uw kind met de epileptische aanval in de stabiele zijligging. Zolang uw kind verstijfd is, kan het zijn dat draaien niet mogelijk is. Draai dan niet en voorkom zo verdere verwondingen. Zodra het wel mogelijk is, draai dan uw kind op zijn/haar zij in de stabiele zijligging.
 • Leg een kussentje of iets dergelijks onder het hoofd en blijf bij uw kind.
 • Stop niets in de mond van uw kind om te voorkomen dat hij/zij op de tong of lippen bijt. Een tongbeet is onschuldig. Ingrijpen kan tot beschadiging van het gebit leiden.
 • Houd scherpe voorwerpen uit de buurt van uw kind.

Na de aanval 

Door een aanval kunnen de hersenen sterk oververmoeid raken. Hierdoor treedt er na de aanval vaak een diepe slaap in, waaruit de persoon niet goed te wekken is. Deze diepe slaap hoort dus niet meer bij de aanval en uw kind wordt na enige tijd vanzelf weer wakker. 

Wanneer is het nodig om Stesolid toe te dienen? 

Een aanval gaat meestal vanzelf over, maar soms is het nodig om een medicijn toe te dienen om zo de aanval te stoppen. De arts heeft met u afgesproken wanneer u Stesolid mag toedienen. In het algemeen is dit pas als de aanval na vijf minuten nog niet over is. Een aanval kan immers kort duren en snel overgaan. Stesolid kunt u zelf geven aan uw kind, in de vorm van een rectiole. Dat is een tubetje met een vloeibaar medicijn. U brengt het in de anus (poepgaatje) van uw kind. Hieronder kunt u lezen hoe u dit precies kunt doen. 

Afspraken met de arts 

De arts bespreekt met u wanneer u de Stesolid mag toedienen, dus hoeveel minuten na het begin van de aanval. Hieronder kunt u noteren wat u daarover heeft afgesproken:

 

 

Uw arts heeft een bepaalde dosering voorgeschreven: 5 mg of 10 mg Stesolid per rectiole. Controleer op de verpakking of u de juiste dosering heeft meegekregen. 

De voorgeschreven dosis is: 

Mijn kind weegt:__________ kg (datum: _____________ ) 

Toedienen van Stesolid 

 • Verwijder het dopje van de rectiole.
 • Leg uw kind bij voorkeur op de buik of op de zij en breng de tuit over de gehele lengte (= ongeveer 5 cm) in de anus. Belangrijk: bij kinderen jonger dan 3 jaar brengt u de tuit voor de helft in (dus ongeveer 2,5 cm). U kunt dit ongeveer vergelijken met het inbrengen van een thermometer.
 • Neem de rectiole op de aangegeven wijze tussen duim en wijsvinger en knijp deze leeg door éénmaal krachtig te knijpen. Tijdens het leegknijpen richt u de tuit zoveel mogelijk naar beneden. 
 • Houdt u bij het verwijderen van de rectiole de rectiole dichtgeknepen om terugzuigen te voorkomen. De rectiole bevat meer vloeistof dan aangegeven, omdat er altijd nog iets van de vloeistof achterblijft.
 • Houdt de billen nog een halve minuut tegen elkaar om teruglopen van de vloeistof te voorkomen.
 • Binnen enkele minuten begint het middel te werken. Dit merkt u aan het verslappen van de spieren.
 • Laat uw kind na de aanval op de zij liggen tot hij/zij weer wakker. Dit is nodig om verslikken en het naar achter zakken van de tong te voorkomen. Zorg ervoor dat de mond en neus vrij zijn, zodat de ademhaling goed mogelijk is.
 • Uw kind kan nog erg suf of verward zijn, maar de aanval is dan al wel gestopt. Stel uw kind gerust, vertel zo mogelijk wat er is gebeurd.

Als de Stesolid niet werkt... 

De vloeistof uit de rectiole wordt via het darmslijmvlies opgenomen in het bloed. Bijna altijd stopt de aanval dan na enkele minuten. Bespreek met de arts wat u moet doen als de aanval niet zou stoppen, ondanks de Stesolid. Bijvoorbeeld na een bepaalde tijd nog een rectiole toedienen en/of 112 bellen voor een ambulance. Hieronder kunt u noteren wat u hierover heeft afgesproken. Houdt u zich goed aan de afspraken met uw arts. Dien niet op eigen initiatief meer Stesolid toe, want te veel Stesolid kan ervoor zorgen dat uw kind moeite krijgt met de ademhaling.  

 

 

 Als een aanval anders is verlopen of langer duurde dan u gewend bent, neemt u dan op een ander moment contact op met uw behandelend arts. U kunt dan met hem/haar bespreken hoe u het beste kunt handelen bij een eventuele volgende aanval. 

Bijwerkingen 

Net zoals bij de meeste medicijnen kunnen ook bij Stesolid bijwerkingen optreden. Bijwerkingen kunnen onder andere slaperigheid en sufheid zijn. Deze bijwerkingen verdwijnen vanzelf weer. Het slijmvlies van de darm bij de anus kan bij de toediening beschadigd raken en hierdoor gaan bloeden. Het slijmvlies herstelt zich gewoonlijk binnen enkele dagen.

Vragen 

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan beantwoordt de arts, verpleegkundige of epilepsieconsulent deze graag voor u.

Telefoonnummers: 

Poli kindergeneeskunde Rijnstate Arnhem: 088 - 005 7782 
Kindercentrum: 088 - 005 8919

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: