Stemproblemen
Logopedist en patient onderzoek laptop
Laatste informatie over het coronavirus

Stemspreekuur

Een bezoek aan het stemspreekuur bestaat uit drie delen:

  1. De KNO-arts kijkt als het nodig is naar uw mond en keel en eventuele medicijnen die u gebruikt. Daarnaast vragen we u een vragenlijst in te vullen (Voice Handicap Index). Deze lijst geeft aan hoe veel last u op dat moment van uw stem heeft.
  2. De logopedist stelt een aantal vragen over uw stem en kijkt uitgebreid naar de mogelijkheden van uw stem. Dit wordt gedaan door middel van een aantal metingen, zoals een stemomvangsmeting (fonetogram) en kwaliteitsmeting van uw stem.
  3. De patiënt komt samen met de logopedist bij de KNO-arts terug. Deze brengt met behulp van een stroboscoop uw stembanden in beeld. Hiervoor plaatst de arts een buisje in uw mond over de tong heen. Door de speciale combinatie van het licht en de camera in de stroboscoop worden de stembanden vergroot en is de beweging vertraagd te zien op de monitor.

Behandeling

Nadat uw stembanden goed in beeld zijn gebracht overleggen de kno-arts en logopedist wat de beste behandeling voor u is. Samen met u wordt een behandelplan gemaakt. De behandeling kan bestaan uit adviezen en oefeningen bij de logopedie, medicijnen, een operatie of een combinatie hiervan. Als u logopedie nodig heeft, verwijzen we u naar een logopediepraktijk die gespecialiseerd is in de stem. Soms kan uitgebreider specialistisch onderzoek of een behandeling in een academisch ziekenhuis nodig zijn.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: