Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Stage-etage Acute Opname Afdeling

U bent opgenomen op de Acute Opname Afdeling van Rijnstate. Een gedeelte van deze afdeling is een stage-etage. Hier leest u wat een stage-etage inhoudt en wat dit voor u betekent.

Wat is een stage-etage?

Op de stage-etage worden patiënten verzorgd door verpleegkundigen in opleiding. Zij worden continu begeleid en gecontroleerd door een gediplomeerd verpleegkundige. Er zijn steeds vier studenten aan het werk in de dag- en avonddiensten. Dit is zowel doordeweeks als in het weekend.

De studenten studeren aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen of aan het Regionaal Opleidingscentrum Rijn IJssel. Op de Acute Opname Afdeling leren zij omgaan met de verantwoordelijkheid voor zorg. De voortgang van de stage-etage wordt bewaakt door de afdelingshoofden en praktijkopleiders. De studenten studeren HBO Verpleegkunde niveau 5 of MBO Verpleegkunde niveau 4. De stages duren gemiddeld 17 tot 30 weken.

Wat merkt u van de stage-etage?

Op de stage-etage wordt zorg gegeven door gediplomeerde verpleegkundigen en studenten. De studenten worden begeleid en getraind op de werkvloer en doorlopen verschillende leerfasen. Afhankelijk van de leerfase waarin de studenten zich bevindt werkt hij of zij onder begeleiding of zelfstandig. De gediplomeerd verpleegkundige blijft altijd eindverantwoordelijk voor de zorg die u ontvangt op de Acute Opname Afdeling.

Waarom heeft Rijnstate een stage-etage?

Onderwijs en opleiding zijn belangrijke onderwerpen binnen Rijnstate. We hebben aandacht voor opleiding, vernieuwing van het onderwijs, innovatie van de zorg en onderzoek. De zorg wordt steeds complexer waarbij hoge eisen worden gesteld aan medewerkers. Door het personeelstekort in de zorg is het erg belangrijk dat Rijnstate allerlei initiatieven neemt om ook in de toekomst goede zorg te kunnen leveren. We doen dit door toekomstige zorgmedewerkers goed op te leiden op een leerafdeling. De studenten passen hier hun kennis in de praktijk toe. Daarnaast brengen studenten nieuwe kennis mee waardoor soms nieuwe inzichten over verpleegkundige zorg ontstaan. Rijnstate biedt toekomstige zorgmedewerkers graag een goede stageplaats.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: