Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Staaroperatie (poliklinisch)

U heeft staar aan één of beide ogen. In overleg met uw oogarts heeft u besloten tot een staaroperatie. 
De operatie vindt plaats in Rijnstate Velp.
Voor de operatie verwachten wij u op de vijfde etage. 

Wat is staar? 

Vlak achter de pupil en iris (regenboogvlies) zit de ooglens. Om goed te kunnen zien, moeten de lichtstralen hier onbelemmerd doorheen gaan. Er ontstaat dan een scherp beeld op het netvlies, zoals bij een fototoestel. Naarmate we ouder worden, wordt onze ooglens steeds minder helder. Een troebele ooglens wordt ‘staar’ of ‘cataract’ genoemd. Meestal gaat dit proces langzaam gedurende de jaren en gaat het om ouderdomsstaar. Soms ontstaan er troebelingen binnen enkele maanden. Deze vorm van staar noemen we staar van de achterste schors en komt vaker bij relatief jonge patiënten voor. In bepaalde gevallen kan het proces van staarvorming versnellen, bijvoorbeeld na inwendige oogontstekingen, beschadigingen aan het oog door medicijnen of eerdere oogoperaties. 

Welke klachten geeft staar? 

De klachten hangen af van de mate waarin de staar aanwezig is en op welke positie in de lens de troebelingen zich bevinden. Mogelijke klachten zijn: 

 • Wazig zien;
 • Last van tegenlicht of halo’s (met name bij autorijden in de avond);
 • Dubbelzien met één oog;
 • Kleuren doffer/geler zien en vermindering van contrast zien;
 • Verandering van de brilsterkte. Nieuwe brilglazen kunnen tijdelijk helpen maar zijn geen blijvende oplossing.

Wat kan er aan staar gedaan worden? 

Staar verdwijnt niet vanzelf. De lenstroebelingen zijn blijvend en zullen met het ouder worden verder toenemen. De enige manier om staar te verhelpen is een staaroperatie. Hierbij wordt uw troebele ooglens vervangen door een heldere kunststoflens. Dit is een ingreep die zeer vaak wordt verricht met meestal uitstekende resultaten.

Wanneer is een operatie nodig? 

Afhankelijk van de ernst van de klachten kunt u een staaroperatie overwegen. Bij weinig hinder hoeft er nog geen operatie plaats te vinden. Als de klachten toenemend gaan storen bij bijvoorbeeld uw werk, autorijden of hobby’s, kan een staaroperatie uitkomst bieden. Uw oogarts maakt vooraf altijd een inschatting of de operatie zinvol is. Na de operatie wordt uw zicht namelijk mede bepaald door de kwaliteit van andere delen van uw oog, zoals het netvlies, hoornvlies en de oogzenuw. Bij al bestaande oogziektes zoals bij maculadegeneratie (slijtage van het centrum van het netvlies), glaucoom (schade aan de oogzenuw) of bij netvliesafwijkingen kan het zijn dat een staaroperatie te weinig verbetering zal geven.

Verdoving met druppels 

Verreweg de meeste staaroperaties worden uitgevoerd met druppelverdoving. Dit betekent dat uw oog kort voor de ingreep enkele malen met verdovingsdruppels wordt gedruppeld. Uw oog kan dan nog wel bewegen en licht zien, waarbij tijdens de operatie van u wordt gevraagd om met het oog zo rustig mogelijk in de lamp van de operatiemicroscoop te kijken.

Lensmeting 

Indien er besloten is tot een staaroperatie, moet er van tevoren een lensmeting worden gedaan. Dit is een korte meting die nodig is om te bepalen wat de sterkte van de kunstlens moet zijn.

Voor een betrouwbare meting is het van belang om voorafgaand aan de lensmeting eventuele contactlenzen uit te laten:

 • Harde contactlenzen dient u gedurende 2 weken vóór de meting uit laten;
 • Zachte contactlenzen dient u gedurende 2 dagen vóór de meting uit te laten.

Na de lensmeting kunt u uw contactlenzen weer dragen zoals u gewend bent.

Daarnaast is het belangrijk dat u uw oogarts informeert als u in het verleden refractiechirurgie of refractielaser heeft ondergaan. Dit kan namelijk de uitkomst van de lensmeting beïnvloeden.

De kunstlens 

De kunstlens, die in uw oog wordt geplaatst, is van kunststof (meestal acrylaat) en gaat levenslang mee. Er zijn tientallen verschillende lenzen op de markt. De door ons gekozen lenzen worden wereldwijd gebruikt en zijn van de hoogste kwaliteit.

Door de staaroperatie en door het plaatsten van de kunstlens zal uw brilsterkte veranderen. Uw oogarts zal van tevoren met u bespreken wat in uw geval een wenselijke uitkomst is en of er mogelijkheden zijn om uw brilsterkte te verbeteren door het plaatsten van de kunstlens. De keuze voor de lens wordt onder andere bepaald door de brilsterkte vóór de operatie, de sterkte van het andere oog en of het andere oog ook aan staar zal worden geopereerd.

Standaard kunstlens 

De meest gebruikte kunstlens is een monofocale lens. Dat wil zeggen dat u na de operatie met het betreffende oog op één afstand scherp kunt zien. De meeste mensen kiezen daarbij voor scherp zien op afstand. Voor nabij lezen is dan een leesbril of leesdeel in een bril nodig.
In overleg met uw oogarts kunt u ook kiezen voor scherp zien op nabije afstand. U kunt dan nabij lezen zonder bril. In dat geval blijft een bril nodig voor scherp zien op afstand.

Premium kunstlenzen 

In sommige gevallen kan met het plaatsen van een premium kunstlens de brilsterkte na de operatie verder worden verbeterd dan met een standaard lens het geval zou zijn. Uw oogarts zal met u bespreken of een dergelijke lens in uw geval meerwaarde kan hebben. Voor premium kunstlenzen is een eigen bijdrage verschuldigd. Uw oogarts kan u hierover informeren.

Premium: torische kunstlenzen 

Een torische kunstlens is in staat om een zogenaamde cilinderafwijking van het hoornvlies (astigmatisme) te corrigeren. Een cilindrische afwijking betekent dat het hoornvlies aan de voorkant van het oog niet een mooi ronde (voetbal) vorm heeft maar een ovale (rugbybal) vorm. Een torische kunstlens kan er in dit geval voor zorgen dat de brilsterkte na de operatie veel kleiner is dan met een standaard kunstlens het geval zou zijn. Voor torische kunstlenzen is een eigen bijdrage verschuldigd. Uw oogarts kan u hierover informeren.

Premium: multifocale kunstlenzen 

Multifocale kunstlenzen zijn bedoeld om zowel veraf als nabij te kunnen zien zonder bril (bril-onafhankelijk). Het hangt erg af van uw dagelijkse bezigheden, maar ook aan de eisen die u aan het gezichtsvermogen stelt of dergelijke kunstlenzen voor u geschikt zijn.

Voor alle bovengenoemde kunstlenzen geldt dat er door verschillende factoren geen absolute garantie is dat u precies op de gewenste sterkte uitkomt.

Plannen van de operatie 

Voor het plannen van de operatie wordt u verwezen naar een medewerker van de operatieplanning. Deze zal de organisatie rondom de operatie nog eens met u doornemen en een operatiedatum met u plannen.
Indien uw oogarts met u heeft afgesproken dat beide ogen geopereerd zullen worden, wordt er meestal een periode van 5 weken tussen beide operaties/ogen aangehouden.

Screening op BRMO 
BRMO is de afkorting voor bijzonder resistente micro-organismen. Alle bacteriën die ongevoelig zijn voor veelgebruikte antibiotica noemen we BMRO.

De bekendste BRMO zijn: 

 • MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus aureus)
 • VRE (Vancomycine Resistente Enterokok)
 • ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamase)

Screening op BRMO betekent dat wij onderzoeken of u drager bent van een BRMO. Ook als u gezond bent, kunt u een BRMO bij u dragen. Meestal heeft u dan geen verschijnselen of klachten. Als u minder weerstand heeft, kunt u wel een infectie krijgen. Ook kunt u anderen besmetten. Daarom is het belangrijk om te weten of u drager bent. Zo voorkomen we bovendien dat u onnodig in afzondering wordt opgenomen. En kunnen we bij een infectie de juiste behandeling bieden. 

Wanneer heeft u meer kans op BRMO? 

De kans dat u een BRMO bij u draagt, is groter als u: 

 • in de afgelopen twee maanden opgenomen bent geweest in een buitenlands ziekenhuis;
 • behandeld bent in een buitenlands ziekenhuis;
 • vanwege uw beroep in contact komt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens;
 • woont op een bedrijf met varkens, vleeskalveren en/of vleeskuikens;
 • ooit besmet bent geweest met een BRMO;
 • in contact bent of bent geweest met een drager van een BRMO.

We vragen hiernaar bij uw opname of behandeling op de polikliniek. Op basis van uw antwoorden en het onderzoek naar BRMO bepalen we of er extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Hoe doen we onderzoek naar BRMO? 

We onderzoeken het liefst voor uw opname of behandeling of u drager bent van een BRMO. Soms wordt na de behandeling alsnog gevraagd om mee te doen aan dit onderzoek. Dit doen we door met wattenstaafjes enkele uitstrijkjes te maken van uw neus, keel, rectum en eventuele wonden. Deze wattenstaafjes worden onderzocht in het laboratorium. Na ongeveer drie werkdagen is de uitslag bekend. 

De operatiedag 

Op de dag van de operatie hoeft u niet nuchter te zijn. Dat betekent dat u gewoon mag eten en drinken en dat u dus ook gewoon uw medicijnen door moet blijven gebruiken zoals u dat gewend bent om te doen. Dit geldt dus ook voor antistollingsmiddelen, plastabletten en al eerder voorgeschreven oogdruppels.
Let op: als u uw plastabletten niet heeft ingenomen, gaat de operatie niet door!

Bent u vlak voor of op de operatiedag 

 • zeer verkouden
  of
 • heeft u koorts (meer dan 38 °C)
  of
 • een rood oog
  of
 • een rood ooglid
  of
 • een koortslip,
  belt u dan direct de operatieplanning via telefoonnummer 088 - 005 5022.

Voorbereiding thuis 

Neemt u de volgende spullen mee naar het ziekenhuis: 

 • Uw Rijnstatekaart;
 • Verzekeringspas;
 • Geldig legitimatiebewijs;
 • Een uitdraai van uw actuele medicatielijst. Deze is te verkrijgen bij uw eigen apotheek;
 • De ingevulde vragenlijst (deze heeft bij het plannen van de operatie ontvangen);
 • Een zonnebril (het kan prettig zijn om na de operatie een zonnebril op te zetten);
 • Een brillenkoker.

Om de voorbereiding soepel te laten lopen, vragen wij het volgende: 

 • Draag geen make-up, ook geen lippenstift, crème of wenkbrauwpotlood;
 • Zorg ervoor dat u geen nagellak op heeft. Gelnagels mogen wel blijven zitten;
 • Draag geen sieraden, deze graag thuis laten;
 • Draag geen contactlenzen op de dag van de operatie;
 • Doe comfortabel zittende kleding aan met bovenkleding die gemakkelijk los te knopen is. Dit om spoedeisende zorg te kunnen uitvoeren in het zeldzame geval dat het nodig mocht zijn;
 • Houd er rekening mee dat de bovenkleding enigszins nat kan worden door (schoon) spoelwater tijdens de ingreep;
 • Laat waardevolle spullen thuis!

Aankomst 5e etage 

De operatie vindt plaats in Rijnstate Velp. Op de dag van de operatie gaat u naar de vijfde etage. U mag dan plaatsnemen in de ontvangstruimte achter de lift. U hoeft zich niet te melden, een spreekuurassistente zal u oproepen uit de wachtkamer. 

De staaroperatie 

Op de dagverpleging wordt het te opereren oog gemarkeerd en gedruppeld met pupilverwijdende, ontstekingsremmende en verdovende druppels. U voelt nog wel dat het oog en de huid eromheen wordt aangeraakt, dit zal echter geen pijn meer doen.
Op de operatiekamer ligt u vrijwel geheel plat op een comfortabel bed met het hoofd op een hoofdsteun, onder een dunne steriele papieren doek. Een koker op uw borst, met luchtstroom, geeft onder dit laken extra zuurstof en genoeg ruimte, zodat u het niet benauwd krijgt. Na het schoonmaken en steriel afplakken van uw oogleden wordt er een ooglidspreider geplaatst waarmee uw oog wordt opengehouden.

Tijdens de operatie voelt u dat uw oog regelmatig wordt gespoeld om uitdroging te voorkomen. U voelt dat de oogarts bezig is met uw oog, maar u voelt geen pijn. Als u tijdens de operatie moet hoesten of kuchen kunt u de opererende oogarts daarvoor waarschuwen.

Door een zeer klein sneetje (ongeveer 2,2 mm) wordt de troebele ooglens vergruisd en vervolgens opgezogen. Dit heet phaco-emulsificatie. U hoort tijdens de operatie het geluid van de vergruismachine. In tegenstelling tot wat veel patiënten denken, gaat het hier dus niet om een laserbehandeling.

Na het verwijderen van de troebele lens wordt de kunstlens geplaatst. Deze wordt door het sneetje naar binnengebracht. Meestal is er geen hechting nodig. Tot slot krijgt u antibioticumzalf in uw oog.

Praktische informatie 

De staaroperatie duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. Met voorbereiding en nazorg inbegrepen bent u in totaal ongeveer twee uur in het ziekenhuis. Zorg voor een contactadres tijdens uw korte verblijf in het ziekenhuis. Voor degene die u begeleidt, is er een wachtruimte.

U mag na de operatie geen voertuig besturen, dus u moet vervoer terug naar huis regelen. Ook is het verstandig dat er iemand bij u in de buurt is op wie u een beroep kunt doen, in ieder geval de eerste nacht.

Nazorg 

Wij hopen dat de operatie naar wens is verlopen. De ochtend na de operatie kunt u zelf met een schoon gaasje of tissue de zalf voorzichtig van uw ooglidrand en uit uw ooghoek vegen. Zorg ervoor dat u niet tegen de oogbol zelf drukt. 

Druppelen na de staaroperatie 

Om een oogontsteking te voorkomen en de genezing te bevorderen, dient u het geopereerde oog na de operatie gedurende drie weken te druppelen met twee soorten oogdruppels. Deze ontstekingsremmende druppels kunt u op de dag van uw operatie ophalen bij de poli-apotheek op de begane grond van Rijnstate Velp. Voor het druppelen houdt u onderstaand schema aan:

Week 1 

 • Dexamethason: drie keer per dag één druppel in het geopereerde oog (bijvoorbeeld bij het ontbijt, de lunch en het avondeten).
 • Yellox: drie keer per dag één druppel in het geopereerde oog (bijvoorbeeld bij het ontbijt, de lunch en het avondeten).

Week 2

 • Dexamethason: twee keer per dag één druppel in het geopereerde oog (bijvoorbeeld bij het ontbijt en avondeten).
 • Yellox: twee keer per dag één druppel in het geopereerde oog (bijvoorbeeld bij het ontbijt en avondeten).

Week 3

 • Dexamethason: één keer per dag één druppel in het geopereerde oog.
 • Yellox: één keer per dag één druppel in het geopereerde oog.

In tegenstelling tot wat in de bijsluiter van deze medicijnen staat, kunt u deze druppels gewoon gedurende drie weken gebruiken. Als u niet in staat bent zelf te druppelen, zorg er dan voor dat u hulp van anderen krijgt. Is er in uw omgeving niemand beschikbaar, neem dan ruim voor de operatie contact op met uw huisarts om thuiszorg in te schakelen. Overigens kan uw apotheek u adviseren over handige flessenhoudertjes om het zelfstandig druppelen makkelijker te maken.

Druppelinstructies

 • U kunt het staand (voor een spiegel) of liggend doen;
 • Was uw handen;
 • Schud de oogdruppels goed voor gebruik;
 • Houd het flesje niet te dicht bij uw oog;
 • Trek uw onderooglid naar beneden en laat een druppel in het daardoor ontstane ‘kuiltje’ van het ooglid vallen;
 • Wacht 5 tot 10 minuten tussen de eerste en de twee druppel. Het maakt niet uit in welke volgorde u de verschillende oogdruppels gebruikt;
 • Dep na het druppelen de huid rondom het oog droog met een schone tissue.

Na het afbouwen van de oogdruppels hebben veel patiënten nog een tijdje last van een zandkorrelgevoel in het geopereerde oog. Dit kan enkele weken aanhouden, maar verdwijnt meestal vanzelf.

Leefregels en adviezen 

Wat mag u wel?

Wat moet u vermijden?

 • Lichte huishoudelijke taken
 • Wandelen, fietsen (waarbij u zelf beoordeelt of uw zicht dit veilig toelaat)
 • Vliegen
 • Tv kijken, lezen
 • Douchen, baden, haren wassen (vanaf 24 uur na de operatie) 
 • Til de eerste week na de operatie geen zware voorwerpen
 • Buk de eerste week na de operatie niet langdurig voorover
 • Draag geen make-up in de eerste week na de operatie
 • De eerste week na de operatie niet te intensief sporten
 • Wrijf niet in uw geopereerde oog gedurende de eerste drie weken na de operatie
 • De eerste vier weken na de operatie niet zwemmen en geen sauna bezoeken

 

Waar moet u verder rekening mee houden? 

 • Direct na de operatie en de dagen erna kan het zicht nog slecht zijn (soms zelfs slechter dan voorafgaand aan de operatie). Meestal merkt u in de loop van de dagen dat er verbetering optreedt.
 • Na de operatie kan het oog door het wondje geïrriteerd aanvoelen, alsof er een korreltje zand in het oog zit. Dit kan geen kwaad en neemt over het algemeen geleidelijk aan af.
 • Uw pupil kan groter zijn dan het niet-geopereede oog. Dit komt door de druppels/medicijnen die voor de operatie zijn gegeven. Dit trekt in de loop van de dag of na enkele dagen weer weg.
 • Uw bril corrigeert niet meer optimaal het geopeerde oog. U kunt eventueel uw brillenglas tijdelijk laten vervangen door de opticien. Het duurt echter vier tot zes weken totdat er een meer stabiele meting kan worden gedaan.
  Bij leesklachten kan een (goedkope) leesbril een tijdelijke oplossing zijn.

Wanneer moet u contact opnemen? 

Neemt u direct telefonisch contact op in onderstaande situaties: 

 • Bij hevige pijn aan het oog;
 • Uw zicht gaat achteruit, terwijl in eerste instantie het zicht na de operatie verbeterde;
 • Bij toenemende lichtflitsen;
 • Bij plotselinge veranderingen in het zien;
 • Bij misselijkheid en braken;
 • Bij toenemende roodheid van het oogwit in combinatie met pijn en/of vermindering van het zicht.

Uiteraard kunt u bij vragen of twijfel ook altijd contact met ons opnemen:
Tijdens kantooruren, van 8.30 tot 17.00 uur, belt u naar de polikliniek Oogheelkunde: 088 - 005 5022.
Buiten kantooruren of in het weekend belt u naar het centrale nummer van Rijnstate, telefoonnummer 088 - 005 8888. U vraagt naar de oogarts die dienst heeft. Zeg tegen de oogarts dat u een staaroperatie heeft gehad.

Autorijden 

Kort na een staaroperatie zijn er zoveel individuele verschillen wat betreft het zicht en de brilcorrectie, dat het niet mogelijk is om een eenduidig advies te geven over of u wel of niet mag autorijden. In het algemeen kan worden gesteld dat dit naar eigen inzicht en op eigen verantwoordelijkheid dient te gebeuren. Specifieke vragen hierover kunt u voorleggen aan uw oogarts.

Controle 

De afspraak voor de eindcontrole krijgt u na de operatie schriftelijk mee. Deze eindcontrole vindt drie tot vier weken na de staaroperatie plaats bij een optometrist op de polikliniek Oogheelkunde in Rijnstate Velp. Tijdens deze controle wordt opgemeten hoe scherp uw oog ziet en wordt eventueel een briladvies gegeven. Als er voor het andere oog ook een staaroperatie staat gepland, vindt deze altijd (kort) na de eindcontrole van het eerst geopereerde oog plaats. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via:

Komt u op bezoek bij uw naaste?

Draag dan een mondneusmasker.

De mondneusmaskers zijn gratis te verkrijgen bij de hoofdingang van ons ziekenhuis en op alle verpleegafdelingen.

Namens onze patiënten: dank voor uw medewerking!