Staaroperatie (narcose/RBB)
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Voor de operatie

Lensmeting

Als u een staaroperatie krijgt, doen we van tevoren een lensmeting. Dit is een korte meting die nodig is om te bepalen wat de sterkte van de kunstlens moet zijn.

Voor een betrouwbare meting is het van belang om voorafgaand aan de lensmeting eventuele contactlenzen uit te laten:

 • Harde contactlenzen laat u gedurende twee weken vóór de meting uit;
 • Zachte contactlenzen laat u gedurende twee dagen vóór de meting uit.

Na de lensmeting kunt u uw contactlenzen weer dragen zoals u gewend bent.

Daarnaast is het belangrijk dat u uw oogarts informeert als u in het verleden refractiechirurgie of refractielaser heeft ondergaan. Dit kan namelijk de uitkomst van de lensmeting beïnvloeden.

Kunstlens

De kunstlens, die in uw oog wordt geplaatst, is van kunststof (meestal acrylaat) en gaat levenslang mee. Er zijn tientallen verschillende lenzen op de markt. De door ons gekozen lenzen worden wereldwijd gebruikt en zijn van de hoogste kwaliteit.

Door de staaroperatie en door het plaatsen van de kunstlens zal uw brilsterkte veranderen. Uw oogarts zal van tevoren met u bespreken wat in uw geval een wenselijke uitkomst is en of er mogelijkheden zijn om uw brilsterkte te verbeteren door het plaatsten van de kunstlens. De keuze voor de lens wordt onder andere bepaald door de brilsterkte vóór de operatie, de sterkte van het andere oog en of het andere oog ook aan staar zal worden geopereerd.

Standaard kunstlens
De meest gebruikte kunstlens is een monofocale lens. Dat wil zeggen dat u na de operatie met het betreffende oog op één afstand scherp kunt zien. De meeste mensen kiezen daarbij voor scherp zien op afstand. Voor nabij lezen is dan een leesbril of leesdeel in een bril nodig.

In overleg met uw oogarts kunt u ook kiezen voor scherp zien op nabije afstand. U kunt dan nabij lezen zonder bril. In dat geval blijft een bril nodig voor scherp zien op afstand.

Premium kunstlenzen
In sommige gevallen kan met het plaatsen van een premium kunstlens de brilsterkte na de operatie verder worden verbeterd dan met een standaard lens het geval zou zijn. Uw oogarts zal met u bespreken of een dergelijke lens in uw geval meerwaarde kan hebben. Voor premium kunstlenzen is een eigen bijdrage verschuldigd. Uw oogarts kan u hierover informeren.

Premium: torische kunstlenzen
Een torische kunstlens is in staat om een zogenaamde cilinderafwijking van het hoornvlies (astigmatisme) te corrigeren. Een cilindrische afwijking betekent dat het hoornvlies aan de voorkant van het oog niet een mooi ronde (voetbal) vorm heeft maar een ovale (rugbybal) vorm. Een torische kunstlens kan er in dit geval voor zorgen dat de brilsterkte na de operatie veel kleiner is dan met een standaard kunstlens het geval zou zijn. Voor torische kunstlenzen is een eigen bijdrage verschuldigd. Uw oogarts kan u hierover informeren.

Premium: multifocale kunstlenzen
Multifocale kunstlenzen zijn bedoeld om zowel veraf als nabij te kunnen zien zonder bril (bril-onafhankelijk). Het hangt erg af van uw dagelijkse bezigheden, maar ook aan de eisen die u aan het gezichtsvermogen stelt of dergelijke kunstlenzen voor u geschikt zijn.

Voor alle bovengenoemde kunstlenzen geldt dat er door verschillende factoren geen absolute garantie is dat u precies op de gewenste sterkte uitkomt.

Vooronderzoek

Als de operatie verricht wordt met een verdovingsprik (retrobulbair), subtenon verdoving of onder narcose, krijgt u een oproep voor het spreekuur van de anesthesioloog in het ziekenhuis.

Heeft u na het bezoek aan de anesthesioloog nog vragen? Dan kunt u op werkdagen tijdens kantooruren bellen met de Preoperatieve screening.

Plannen van de operatie

De Opnameplanning (telefoon 088-005 7700) spreekt met u een datum en tijd af voor de operatie. Het is altijd mogelijk om voorkeuren voor een dag of periode te melden.

Screening op BRMO

BRMO is de afkorting voor bijzonder resistente micro-organismen. Alle bacteriën die ongevoelig zijn voor veelgebruikte antibiotica noemen we BMRO.

De bekendste BRMO zijn:

 • MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus aureus)
 • VRE (Vancomycine Resistente Enterokok)
 • ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamase)

Screening op BRMO betekent dat wij onderzoeken of u drager bent van een BRMO. Ook als u gezond bent, kunt u een BRMO bij u dragen. Meestal heeft u dan geen verschijnselen of klachten. Als u minder weerstand heeft, kunt u wel een infectie krijgen. Ook kunt u anderen besmetten. Daarom is het belangrijk om te weten of u drager bent. Zo voorkomen we bovendien dat u onnodig in afzondering wordt opgenomen. En kunnen we bij een infectie de juiste behandeling bieden.

Wanneer heeft u meer kans op BRMO?
De kans dat u een BRMO bij u draagt, is groter als u:

 • in de afgelopen twee maanden opgenomen bent geweest in een buitenlands ziekenhuis;
 • behandeld bent in een buitenlands ziekenhuis;
 • vanwege uw beroep in contact komt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens;
 • woont op een bedrijf met varkens, vleeskalveren en/of vleeskuikens;
 • ooit besmet bent geweest met een BRMO;
 • in contact bent of bent geweest met een drager van een BRMO.

We vragen hiernaar bij uw opname of behandeling op de polikliniek. Op basis van uw antwoorden en het onderzoek naar BRMO bepalen we of er extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Hoe doen we onderzoek naar BRMO?
We onderzoeken het liefst voor uw opname of behandeling of u drager bent van een BRMO. Soms wordt na de behandeling alsnog gevraagd om mee te doen aan dit onderzoek. Dit doen we door met wattenstaafjes enkele uitstrijkjes te maken van uw neus, keel, rectum en eventuele wonden. Deze wattenstaafjes worden onderzocht in het laboratorium. Na ongeveer drie werkdagen is de uitslag bekend.

Algemeen medicijngebruik

U kunt gewoon uw medicijnen gebruiken zoals u dat gewend bent om te doen, tenzij de anesthesist tijdens het bezoek voor preoperatieve screening (POS) andere instructies heeft gegeven. Dit geldt dus ook voor plastabletten en al eerder voorgeschreven oogdruppels.

Let op: als u uw plastabletten niet heeft ingenomen, gaat de operatie niet door!

Antistollingsmedicatie bij prikverdoving (retrobulbair anesthesie)
Wanneer u gepland staat voor een operatie met prikverdoving/ retrobulbair anesthesie en u gebruikt Plavix (Clopidogrel), zou dit moeten worden gestopt. Overlegt u het stoppen ervan echter wel met uw behandelend arts/cardioloog. Binnen één jaar na een doorgemaakt hartinfarct of na een dotterbehandeling met plaatsing van een stent is het namelijk riskant om te stoppen met dit medicijn.

Als Plavix (Clopidogrel) niet kan/mag worden gestopt, zoeken we in overleg met uw behandelend oogarts naar een andere verdovingsmogelijkheid.

Ook in het geval dat u een prikverdoving krijgt en antistollingsmedicatie (ook wel bloedverdunners genoemd) via de trombosedienst gebruikt, moet u deze tijdelijk stoppen. Een week vóór de operatie neemt u daartoe contact op met de trombosedienst; zij zullen u dan doorgeven hoe u de antistollingsmedicatierond de operatie gebruikt.

Alleen wanneer u onder algehele narcose wordt geopereerd, moet u nuchter blijven voor de operatie. Volg in dat geval de instructies van het preoperatief spreekuur van de anesthesist. In alle andere gevallen mag u gewoon eten en drinken en moet u uw medicijnen blijven gebruiken zoals u gewend bent om te doen. Dit geldt dus ook voor plastabletten en al eerder voorgeschreven oogdruppels.

Bent u vlak voor of op de operatiedag

 • zeer verkouden
  of
 • heeft u koorts (meer dan 38 °C)
  of
 • heeft u een rood oog
  of
 • heeft u een rood ooglid
  of
 • heeft u een koortslip?

Bel dan direct de Opnameplanning via telefoonnummer 088 – 005 7700

Voorbereiding thuis

Neem de volgende spullen mee naar het ziekenhuis:

 • Uw Rijnstatekaart;
 • Verzekeringspas;
 • Geldig legitimatiebewijs;
 • Een uitdraai van uw actuele medicatielijst. Deze is te verkrijgen bij uw eigen apotheek;
 • De ingevulde vragenlijst (deze heeft bij het plannen van de operatie ontvangen);
 • Een zonnebril (het kan prettig zijn om na de operatie een zonnebril op te zetten);
 • Een brillenkoker.

Om de voorbereiding soepel te laten lopen, vragen wij het volgende:

 • Draag geen make-up, ook geen lippenstift, crème of wenkbrauwpotlood;
 • Draag geen parfum of eau de toilette. Deodorant kunt u gewoon gebruiken;
 • Zorg ervoor dat u geen nagellak op heeft. Gelnagels mogen wel blijven zitten;
 • Draag geen sieraden, deze graag thuis laten;
 • Draag geen contactlenzen op de dag van de operatie;
 • Doe comfortabel zittende kleding aan met bovenkleding die gemakkelijk los te knopen is. Dit om spoedeisende zorg te kunnen uitvoeren in het zeldzame geval dat het nodig mocht zijn;
 • Houd er rekening mee dat de bovenkleding enigszins nat kan worden door (schoon) spoelwater tijdens de ingreep;
 • Laat waardevolle spullen thuis!

Rijnstate Velp: aankomst Dagverpleging 5e etage
Als uw operatie plaatsvindt in Rijnstate Velp, gaat u op de dag van de operatie naar de vijfde etage. U mag dan plaatsnemen in de ontvangstruimte achter de lift. U hoeft zich niet te melden, een spreekuurassistente zal u oproepen uit de wachtkamer.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: