Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Spreekuur longverpleegkundige/ verpleegkundig specialist

U bent door uw longarts doorverwezen naar het spreekuur astma of COPD van de longverpleegkundige en/of de verpleegkundig specialist. Zij zijn beiden gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met astma en COPD. Hier leest u wat u van hen kunt verwachten.

Longverpleegkundige astma/COPD 

De longverpleegkundige is een gespecialiseerd verpleegkundige met veel kennis over astma en COPD. Bij het spreekuur van de verpleegkundige ligt het accent op de begeleiding en het leren omgaan met uw aandoening. Een eerste gesprek duurt meestal 25 minuten en een vervolggesprek ongeveer 15 minuten.

Tijdens uw gesprekken met de longverpleegkundige kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Roken: Als u rookt, is het van het grootste belang om daarmee te stoppen. De longverpleegkundige kan u daar hulp bij bieden.
 • Inhalatiemedicatie: Gaat u op de juiste manier om met medicijnen en/of vernevelapparatuur? Wat kan er beter?
 • Beweging: Wat heeft beweging voor effect op uw ziekte en hoe kunt u verantwoord bewegen?
 • Voeding: Welke rol speelt voeding bij astma/COPD en hoe kunt u uw voedingspatroon aanpassen? Zo nodig meten we uw spiermassa.
 • Thuissituatie: Redden u en uw eventuele partner zich thuis of is er hulp nodig?
 • Psychisch welzijn: Wordt uw stemming beïnvloed door uw aandoening? Wordt u hierdoor beperkt in het dagelijks leven?
 • Zuurstof: Als u zuurstof gebruikt, wat moet u dan weten en waar moet u op letten?

Verpleegkundig Specialist 

De verpleegkundig specialist is opgeleid om zowel vanuit verpleegkundige als medische hoek uw gezondheid te beoordelen en zo nodig de behandeling aan te passen. Zij heeft veel kennis over astma en COPD. Een afspraak met de verpleegkundig specialist vervangt een afspraak met de longarts of is hierop een aanvulling. Een gesprek duurt ongeveer 20 minuten.

Onder andere komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 • uw benauwdheidsklachten en de gevolgen daarvan;
 • uw psychisch welzijn (Wordt uw stemming beïnvloed door uw aandoening? Wordt u hierdoor beperkt in het dagelijks leven?);
 • mogelijkheden voor longreactivatie: hoeveel beweegt u nu? Wat is wenselijk en hoe kunt u dit bereiken?;
 • uitslagen van onderzoeken die vooraf aan deze afspraak gedaan zijn;.
 • lichamelijk onderzoek: zijn er op dit moment aanwijzingen voor infectie of een longaanval?;
 • uw behandelingsmogelijkheden;
 • medicatie en eventuele bijwerkingen ervan (Zo nodig wordt uw medicatie aangepast);
 • afspraken voor vervolgonderzoek of doorverwijzen naar andere behandelaars (als dat nodig is).

De verpleegkundig specialist zorgt ervoor dat u een vervolgafspraak bij uw longarts krijgt.

Duur van de gesprekken 

Een gesprek met de longverpleegkundige duurt de eerste keer 25 minuten, een vervolggesprek duurt ongeveer 15 minuten. Zo mogelijk koppelen we het gesprek aan een afspraak met uw longarts, zodat u niet twee keer naar het ziekenhuis hoeft te komen. Hierdoor is het niet altijd mogelijk dat u steeds dezelfde longverpleegkundige ziet. Uw gegevens rapporteren we goed, zodat degene die u spreekt van uw situatie op de hoogte is.
Als u een vervolgafspraak maakt met de longverpleegkundige, vraag dan om een afspraak op dezelfde werkdag. Dan ziet u in de meeste gevallen dezelfde longverpleegkundige als de keer ervoor.

Bij de verpleegkundig specialist duurt een gesprek ongeveer 20 minuten. Zij zorgt er ook voor dat u een vervolgafspraak krijgt bij uw eigen longarts.

Een afspraak maken 

Bij de polikliniek Longgeneeskunde kunt u een afspraak maken voor een bezoek aan het spreekuur. De spreekuren vinden plaats op de locaties Rijnstate Arnhem, Zuid en Zevenaar. Voor een afspraak belt u: 088 - 005 7790.

Tips ter voorbereiding van uw gesprek: 

 • Breng, als u dit prettig vindt, gerust uw partner of een familielid mee.
 • Neem een actueel medicatieoverzicht mee (deze kunt u opvragen bij uw apotheek), of kijk op onze website
 • Neem uw inhalatiemedicatie mee.
 • Denk van tevoren na over de vragen die u heeft en over eventuele problemen die u ervaart door uw longziekte.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: