Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Spreekuur chronische nierschade

De huisarts en/of specialist heeft u doorverwezen naar het spreekuur Chronische Nierschade (CNS), onderdeel van het Rijnstate Vasculair Centrum. Hier leest u wat u kunt verwachten.

De nieren en de gevolgen van nierschade 

Uw lichaam maakt elke dag opnieuw nuttige stoffen aan en verwijdert afvalstoffen. Hiervoor is een goed evenwicht nodig. Als dat evenwicht verstoord is, ontstaan er problemen. De nieren spelen hierbij een belangrijke rol. Ze houden niet alleen het bloed schoon, maar ze zorgen ook voor de juiste vochtbalans in uw lichaam. De nieren maken ook hormonen die betrokken zijn bij het regelen van de bloeddruk, bij de productie van rode bloedlichaampjes en bij het in stand houden van het kalkgehalte van de botten. Als uw nieren niet goed werken en daar geen behandeling op volgt, kunt u ernstig ziek worden en uiteindelijk sterven. Uw nieren zijn dus van levensbelang. 

Door nierschade is er een verhoogd risico voor het krijgen van hart- en vaatziekten. Bij (chronische) nierschade spelen bijvoorbeeld bloeddruk en afwijkingen in het bloed een rol bij het ontstaan van hart- en vaatziekten. We kunnen de schade verminderen door vroegtijdige herkenning en aanpassing van de leefstijl. 

Bij u is nierschade geconstateerd. Om verder verlies van uw nierfunctie te beperken of te vertragen bent u doorverwezen naar het spreekuur Chronische Nierschade. Hier krijgt u onder andere adviezen over een gezonde leefstijl en voeding en informatie over factoren die een risico kunnen vormen voor het krijgen van hart- vaatziekten. Daarnaast kijken we naar de uitslagen van het bloed- en urineonderzoek. 

Het CNS-team 

U wordt begeleid door een gespecialiseerd verpleegkundige, een internist die gespecialiseerd is in nierziekten en een nefroloog. Ook is een vasculair geneeskundige die gespecialiseerd is in hart- en vaatziekten en nierziekten betrokken bij het spreekuur. Daarnaast werken er diëtisten en maatschappelijk werkers. De nefroloog is eindverantwoordelijk voor uw behandeling.

Voorafgaand aan het eerste polikliniekbezoek 

U krijgt de afspraak voor het spreekuur toegestuurd. Tevens ontvangt u een aantal formulieren, namelijk: 

  1. Vragenlijst met een retourenvelop.
  2. Aanvraagformulieren voor een urine- en bloedonderzoek.
  3. Eventueel een aanvraagformulier voor een ECG (hartfilmpje).

U vult de vragenlijst in en stuurt hem in de retourenvelop naar ons. Minstens één week voor uw eerste afspraak laat u bloed afnemen. U kunt bloed af laten nemen tussen 8.00 en 10.00 uur in Rijnstate Arnhem, Zevenaar, Velp of Arnhem-Zuid. Hiervoor is het nodig dat u nuchter blijft. Dit betekent dat u vanaf middernacht (0.00 uur) de avond ervoor niets meer mag eten of drinken. U mag wel water drinken en uw medicijnen kunt u innemen met water. Ook is het belangrijk dat u gedurende 24 uur urine opspaart in een bokaal. Deze bokaal kunt u van tevoren ophalen in Rijnstate Arnhem (route 42). Als u de urine 24 uur heeft verzameld, levert u deze in op de dag dat u bloed gaat prikken. 

Eerste polikliniekbezoek 

U heeft de eerste afspraak op de polikliniek bij de nefroloog. Tijdens deze afspraak worden uw risicofactoren voor hart- en vaatziekten in kaart gebracht en onder andere uw nierfunctie besproken. Ook ondergaat u een lichamelijk onderzoek en wordt uw bloeddruk gemeten. Daarnaast bespreken we de uitslagen van het bloed- en urineonderzoek met u. Aan het eind van het consult wordt het behandelplan met u besproken en in gang gezet.

Verpleegkundig spreekuur 

Uw specialist spreekt met u af op welke termijn u met de gespecialiseerd verpleegkundige een afspraak heeft. Deze gespecialiseerde verpleegkundige bespreekt met u het behandelingstraject, zet het traject in gang en begeleidt u gedurende het traject. Dit gebeurt vanzelfsprekend in nauw overleg met uw specialist. De gespecialiseerd verpleegkundige geeft u informatie over factoren die een risico kunnen vormen voor het krijgen van hart- vaatziekten. Bijvoorbeeld roken, hoge bloeddruk en te weinig beweging. Daarnaast is goede voeding voor u ook belangrijk.

Bij het geven van de adviezen staat u als patiënt centraal. De adviezen zijn aangepast op uw situatie, zorg op maat dus. Wij vinden het daarbij belangrijk om haalbare doelen te stellen.

Bereikbaarheid 

De gespecialiseerd verpleegkundige houdt spreekuur op de polikliniek Interne Geneeskunde in Arnhem, route 58.

Als u nog vragen heeft, kunt u bellen met de polikliniek Interne Geneeskunde, telefoonnummer 088 - 005 3003. 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: