Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Spataderspreekuur

U heeft binnenkort een afspraak op het spataderspreekuur op de polikliniek Dermatologie. Hier leest u informatie over wat u allemaal mag verwachten tijdens deze afspraak. Er wordt kort ingegaan op wat spataderen zijn, hoe het onderzoek naar spataderen in zijn werk gaat, welke behandelingsmogelijkheden er zijn en waar u rekening mee dient te houden bij uw afspraak op dit spreekuur.

Spataderen 

Spataderen zijn uitgezette aderen in de benen. Ze ontstaan als de kleppen in de beenaderen niet goed meer werken. Deze kleppen zijn bedoeld om terugstromen van bloed te voorkomen. Het bloed in de benen kan hierdoor niet goed weg, waardoor overdruk ontstaat en de aderen uitzetten. Kenmerkend voor spataderen is een kronkelig verloop. Spataderen kunnen probleemloos worden verwijderd: ze werken immers niet goed en gezonde aderen hebben het ‘werk’ inmiddels overgenomen.

Spataderklachten 

Vermoeidheid van de benen na lang staan is de meest voorkomende klacht. Ook rusteloze benen ’s nachts komt veel voor. Sommige patiënten hebben last van jeuk of eczeem. Vaak zijn de spataderen ook zichtbaar. Door spataderen kunnen bovendien pijnlijke ontstekingen ontstaan en neemt de kans op trombose toe. Uiteindelijk kan zelfs een ‘open been’ ontstaan. Daarom is het belangrijk dat spataderen vroegtijdig worden herkend en behandeld.

Het ‘One-Stop-Shop’ (OSS) spataderspreekuur 

Wanneer u voor het eerst de polikliniek Dermatologie bezoekt voor spataderen, komt u op het zogeheten OSS-spreekuur. Tijdens dit spreekuur vindt in één afspraak het eerste gesprek, het onderzoek en in sommige gevallen ook de behandeling plaats.

Houdt u rekening met een totale duur van circa 2 uur voor deze afspraak. Het OSS-spreekuur voorkomt onnodig lange wachttijden tussen onderzoeken en behandelingen. U kunt zowel op onze polikliniek Dermatologie in als in Zevenaar terecht. 
Heeft u thuis steunkousen? Neemt u die dan altijd bij elk bezoek mee. 

Uw OSS-afspraak

Wanneer u zich heeft aangemeld op de poli Dermatologie aan de receptie ontvangt u een vragenlijst over spataderen. U vult beide zijden van de vragenlijst in. Heeft u via internet een afspraak gemaakt voor het OSS-spreekuur, dan kunt u deze vragenlijst thuis alvast uitprinten en invullen.

Na het invullen van de vragenlijst krijgt u een duplexonderzoek. Verderop in deze tekst leest u meer over dit onderzoek. Na het duplexonderzoek en aan de hand van de door u ingevulde vragenlijst, bespreekt de dermatoloog met u hoe het gesteld is met uw aderen. In het geval van spataderen zal er direct met u worden bekeken welke behandeling in uw situatie het beste is. Soms is dat een combinatie van meerdere behandelingstechnieken.

Behandelmogelijkheden 

De volgende behandelingen zijn mogelijk: 

  • Inspuiten van spataderen (scleroseren of foamen),
  • Verwijderen van de spataderen (Müllertechniek, strippen)
  • Endoveneuse behandelingen (endovasculaire lasertherapie, lasertherapie, VNUS)

In de folder ‘Spataderen: de behandelingsmogelijkheden op een rij’, vindt u meer uitgebreide informatie over deze behandelmogelijkheden.

Bij het inspuiten van spataderen (scleroseren of foamen) kan deze behandeling meestal direct plaatsvinden. Voor de overige behandelingen wordt een nieuwe afspraak met u gemaakt. Bij gecompliceerde spataderproblematiek kan het zijn dat u een keer terug moet komen om door de dermatoloog en de vaatchirurg samen te worden gezien. 

Het inspuiten van de spataderen wordt in principe niet in de zomermaanden (juni tot en met augustus) gedaan. Het is in die maanden wel mogelijk om een afspraak op het OSS-spreekuur te maken voor diagnostiek. 

Zuiver cosmetische spataderbehandeling, zoals behandeling van kleine berketakjes, wordt niet meer vergoed door uw zorgverzekeraar. Op het OSS-spreekuur kan bekeken worden of u voor vergoeding in aanmerking komt. Indien u niet voor vergoeding in aanmerking komt, dan berekenen we wat deze behandeling u gaat kosten en maken we desgewenst een afspraak voor u bij het Cosmedisch Centrum in Rijnstate Elst. 

Het duplexonderzoek 

Dit onderzoek is een combinatie van echo (beeld)onderzoek en Doppler (geluid)onderzoek. Hiermee worden uw aders bekeken en de doorstroming en werking van de kleppen in kaart gebracht. Niet alleen spataders kunnen zo worden opgespoord, maar ook andere problemen zoals verstopte aders. Duplexonderzoek is niet pijnlijk en er hoeft niet in uw been geprikt te worden. Het is vergelijkbaar met het onderzoek dat zwangere vrouwen krijgen om de ontwikkeling van het ongeboren kindje te beoordelen.

Inspuiten van spataderen 

Wanneer u in aanmerking komt voor het inspuiten van uw spataderen, dan kan dit meestal meteen gebeuren op het OSS-spreekuur. Soms moet daarbij gebruik gemaakt worden van duplex (echosclerose) en is eventueel een tweede afspraak nodig.

Houdt u er rekening mee dat u na de injecties nog 15 minuten moet blijven in de wachtruimte en naderhand niet gaat rusten, maar deze dag gewoon in beweging blijft. Ook de dagen na de behandeling is bewegen goed. U mag echter geen sporten beoefenen waarbij u rent, springt of huppelt.

Na het spuiten krijgt u een elastische kous of verband(kous) aan die u afhankelijk van de behandeling 2 dagen tot 3 à 5 weken moet dragen.

Na de behandeling 

De eerste 3 weken mag u niet in een warm bad of in de sauna. De eerste 6 weken moet u blootstelling van de benen aan de zon vermijden en geen gebruik maken van een zonnebank.

Het is normaal dat de behandelde gebieden enkele dagen tot weken wat pijnlijk en blauw kunnen zijn. Ook kunnen de spatadertjes wat hard en bobbelig aanvoelen nadien en kunnen ze bruin verkleuren. Dit trekt doorgaans in de loop van weken tot maanden weer weg.

Zeer zelden kan er een stolsel in de hoofdader diep in het been optreden (trombose). Het been wordt dan dik, rood en erg pijnlijk en soms worden mensen kortademig of krijgen koorts. Neemt u in dat zeldzame geval zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: