Spataderen
Duplex benen

Spataderen verwijderen volgens de Mullerbehandeling

In overleg met uw behandelend arts hebt u besloten tot het laten weghalen van spataderen volgens de Mullerbehandeling. Hier leest u meer informatie over deze behandeling.

Mullerbehandeling 

Spataderen kunnen op verschillende manieren worden verwijderd. Eén daarvan is de Mullerbehandeling. Hierbij worden spataderen poliklinisch onder lokale verdoving met kleine 'haaknaaldjes' verwijderd. De behandeling is genoemd naar de Zwitserse dermatoloog Robbert Muller die de techniek in de jaren vijftig ontwikkelde.

Noodzaak tot onderzoek naar bacteriën die ongevoelig zijn voor BRMO 

Screening op BRMO 

Voor de behandeling wordt u op BRMO gescreend. BRMO is de afkorting voor bijzonder resistente micro-organismen. Alle bacteriën die ongevoelig zijn voor veelgebruikte antibiotica noemen we BMRO. De bekendste BRMO zijn: 

 • MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus aureus)
 • VRE (Vancomycine Resistente Enterokok)
 • CPB (Carbapenamase producerende bacteriën)

Screening op BRMO betekent dat wij onderzoeken of u drager bent van een BRMO. Ook als u gezond bent, kunt u een BRMO bij u dragen. Meestal heeft u dan geen verschijnselen of klachten. Als u minder weerstand heeft, kunt u wel een infectie krijgen. Ook kunt u anderen besmetten. Daarom is het belangrijk om te weten of u drager bent. Zo voorkomen we bovendien dat u onnodig in afzondering wordt opgenomen. En kunnen we bij een infectie de juiste behandeling bieden.

Wanneer heeft u meer kans op BRMO? 

De kans dat u een BRMO bij u draagt, is groter als u: 

 • in de afgelopen twee maanden opgenomen bent geweest in een buitenlands ziekenhuis;
 • behandeld bent in een buitenlands ziekenhuis;
 • vanwege uw beroep in contact komt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens;
 • woont op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens;
 • ooit besmet bent geweest met een BRMO;
 • in contact bent met een drager van een BRMO.

We vragen hiernaar bij uw opname of behandeling op de polikliniek. Op basis van uw antwoorden en het onderzoek naar BRMO bepalen we of er extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Hoe doen we onderzoek naar BRMO? 

We onderzoeken het liefst voor uw opname of behandeling of u drager bent van een BRMO. Soms wordt na de behandeling alsnog gevraagd om mee te doen aan dit onderzoek. Dit doen we door met wattenstaafjes enkele uitstrijkjes te maken van uw neus, keel, rectum en eventuele wonden. Deze wattenstaafjes worden onderzocht in het laboratorium. Na ongeveer drie werkdagen is de uitslag bekend. U kunt de uitslag van het onderzoek ook nalezen in MijnRijnstate (via Dossier > Uitslagen > Medische Microbiologie). Hiervoor kunt u inloggen met uw DigiD op www.rijnstate.nl/mijnrijnstate.

Voorbereiding 

 • Gebruik op de dag van de behandeling géén crèmes, lotions of badolie in verband met de pleisters die direct na de behandeling op uw benen worden geplakt.
 • Zorg ervoor dat u ruimzittende kleding en schoeisel draagt in verband met het verband dat u na de behandeling om uw been krijgt.
 • Voor de behandeling wordt uw been onthaard. U kunt dit ook thuis zelf doen.
 • Wanneer zowel uw boven- als onderbeen wordt behandeld, kunt u uw been na de behandeling door het strakke verband moeilijk buigen. Daarom wordt u geadviseerd om na de behandeling niet zelf naar huis te rijden. Zorg ervoor dat iemand u begeleidt of u na de behandeling komt ophalen.

De behandeling 

Eerst wordt de te verwijderen spatader afgetekend op uw been. Daarna gaat u liggen op de onderzoekstafel. De huid wordt op verschillende plaatsen verdoofd omdat er kleine sneetjes (twee tot drie millimeter) worden gemaakt op de plaatsen waar de spatader zit. Het te behandelen gebied wordt gedesinfecteerd en met steriele doeken afgeplakt. Vervolgens word de spatader met een klein 'haaknaaldje' verwijderd. Omdat de huid verdoofd is, doet het weghalen geen pijn. Wanneer er extra zijtakken van de spatader worden meegenomen, wordt de huid op die plaats alsnog verdoofd.

Na de behandeling worden de sneetjes gesloten met hechtstrips en wordt het behandelde been verbonden. Dit verband blijft tien dagen zitten. Na vijf tot zeven dagen hebt u een afspraak voor een verbandwissel. In enkele gevallen krijgt u in plaats van verband een elastische kous aan. De ingreep duurt ongeveer 20 tot 40 minuten.

Na de behandeling 

De middag en/of avond na de behandeling moet u het rustig aan doen en het behandelde been hoog houden. U mag wel lopen voor kleine activiteiten in huis. De volgende dag kunt u uw normale werkzaamheden hervatten. Mocht uw been na de behandeling wat pijnlijk zijn dan kunt u een paracetamol 500 mg innemen. Het kan zijn dat u moet wennen aan het strak zittende verband. Houd er verder bij douchen rekening mee dat het verband niet nat mag worden.

Complicaties 

Complicaties doen zich zelden voor. Soms ontstaat er na de behandeling een bloeduitstorting of hebt u tijdelijk last van een doof gevoel in het behandelde gebied.

Controle 

Als verdere behandeling niet nodig is, komt u na ongeveer zes weken voor controle. U maakt deze afspraak bij het verlaten van de polikliniek.

Vragen 

Van maandag tot en met vrijdag kunt u tijdens kantoortijden tussen 8.30 uur en 17.00 uur met vragen of bij ongerustheid contact opnemen met de polikliniek Dermatologie. Buiten kantoortijden kunt u bij nabloedingen of infecties in de eerste 24 uur na ingreep bij de Spoedeisende Hulp terecht.

Telefoonnummers 

Polikliniek Dermatologie, Rijnstate Velp: 088 - 005 51 70
Spoedeisende Hulp, Rijnstate Arnhem: 088 - 055 6680

 

Behandeling van hart- en vaatziekten

Verschillende specialisten op het gebied van hart- en vaatziekten werken samen voor de beste zorg. Met innovatieve behandelmethoden en de meest moderne apparatuur. Jaarlijks behandelen we in het Rijnstate Vasculair Centrum zo’n 7.000 patiënten voor hart- en vaataandoeningen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: