Spataderen
Duplex benen

Inspuiten van spataderen

U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat u binnenkort een behandeling van uw spataderen ondergaat. Uw spataderen worden behandeld door middel van scleroseren; het dichtspuiten van de spatader met een vloeistof of schuim. Hier leest u over de voorbereidingen, het verloop van de behandeling en enkele adviezen voor de periode na de behandeling. 

Soms is het noodzakelijk dat de chirurg u operatief behandelt voorafgaand aan de inspuiting van de spataderen. Zodra de operatiedatum vaststaat, maakt u een vervolgafspraak bij de dermatoloog voor de inspuiting.

Voorbereiding

Ter voorbereiding vragen wij u het volgende:

 • De verpleegkundige plakt de plaats van de inspuiting met pleister af. Onthaar uw benen twee à drie dagen voor de behandeling.
 • Was op de dag van de behandeling uw benen met water en zeep. Smeer uw benen na het afdrogen niet in met olie, crème of lotion.
 • Draag deze dag geen strak zittende broek, schoenen of laarzen. Als vooraf elastieken kousen zijn aangemeten, neemt u deze mee.
 • Als u last hebt van astma of allergieën meld dit dan vóór de behandeling aan uw behandelend arts. Vertel ook welke medicijnen u gebruikt.
 • Kinderen kunnen bij de behandeling niet aanwezig zijn. Regelt u zelf oppas?

De behandeling

De behandeling begint met het aftekenen van de spataderen. Vervolgens gaat u op de behandeltafel liggen. De arts prikt met een uiterst dun naaldje de vloeistof in de spatader. Deze vloeistof geeft een verkleving van de bloedvatwand, waardoor de spatader verschrompelt. Het aanprikken van de huid is wat gevoelig, het inspuiten vrijwel pijnloos. Na het wegspuiten krijgt u elastische kousen, zwachtels of een drukverband aangelegd om de aders dicht te drukken. Hierdoor groeien de aders dicht en worden ze onzichtbaar.

De behandeling duurt ongeveer een kwartier. Als zich geen allergische reacties voordoen, mag u naar huis en mag u uw werkzaamheden hervatten. Voor controle en eventuele verdere behandeling komt u meestal met een tussenpoos van één tot twee weken één of twee maal terug. Tijdens deze periode moet u de elastieken kous overdag dragen of blijft het been ingezwachteld.

Elastieken kous of drukverband

In de meeste gevallen krijgt u na het inspuiten een elastieken kous aan. Op de polikliniek is een groot aantal confectiekousen aanwezig. Als het dragen van confectiekousen niet mogelijk is, krijgt u vooraf een maatkous aangemeten. Als u elastieken kousen hebt gekregen, vergeet u dan niet deze voor de behandeling mee te nemen.

Na de behandeling

Na het inspuiten van de vloeistof en/of het schuim blijft u 15 minuten in de wachtkamer zitten. U mag ook rondlopen. Als u zich niet goed voelt, waarschuw dan een van de assistentes.

Vermijd op weg naar huis langdurig zitten of staan. Op de dag van de behandeling is extra beweging aan te raden (lopen, fietsen). Op de eerste avond na de behandeling kan het voorkomen dat u wat hoofdpijn krijgt of duizelig bent. U kunt dan het best een pijnstiller (paracetamol volgens de gebruiksaanwijzing) nemen en naar bed gaan.

Complicaties

Het inspuiten van spataderen kan complicaties geven. Deze zijn over het algemeen van onschuldige en voorbijgaande aard. De meest voorkomende complicaties zijn:

 • Het opzwellen van de voet door het verband. Door rond te lopen en uw kuitspieren goed te bewegen (voet en enkel op en neer bewegen) zal deze zwelling verdwijnen.
 • Na het verwijderen van het verband kunt u wat pijnlijke knobbeltjes, blauwe plekken en kleine schaafwondjes ontdekken. Deze afwijkingen verdwijnen spontaan.
 • Soms is er sprake van een wat heftigere reactie met grotere gevoelige knobbels. Bij het controle-bezoek zal uw arts deze behandelen.
 • Soms blijven er bruine verkleuringen (pigment-vorming) achter op de plaatsen van inspuiting die niet meer volledig verdwijnen. Dit kan cosmetisch storend zijn.
 • Wanneer de injectievloeistof naast het bloedvat terecht komt, kan de huid ter plaatse stuk gaan. Over het algemeen geneest de huid weer spontaan. Zo nodig zal de dermatoloog dit behandelen.

Wanneer er zich complicaties voordoen, kunt u contact opnemen met de spreekuurassistente of dit bij het controlebezoek vermelden.

Zeer zelden treedt er een stolsel in de hoofdader diep in het been op (trombose). Het been wordt dan dik, rood en erg pijnlijk. Soms worden mensen ook kortademig of krijgen koorts. Neem in het geval van de beschreven klachten zo snel mogelijk contact op met de Spoedeisende Hulp (Arnhem telefoonnummer 088 - 005 6680, Zevenaar telefoonnummer 088 - 005 8887).

Instructies voor thuis

 • Het is belangrijk dat u na de behandeling niet gaat rusten, maar juist in beweging blijft. Ook de dagen na de behandeling is bewegen goed. Intensief sporten wordt tijdens de eerste week na de behandeling echter afgeraden.
 • U krijgt na het spuiten een elastische kous en/of verband(kous) aan. Uw arts vertelt u hoe lang u deze kous en/of verband moet dragen en wanneer u weer mag douchen.
 • De eerste week mag u niet in bad of naar de sauna. De eerste zes weken moet u blootstelling van de benen aan de zon vermijden en geen gebruik maken van de zonnebank.

Het is normaal dat de behandelde gebieden enkele dagen tot weken wat rood, pijnlijk en blauw zijn. Ook kunnen de spataderen bruin verkleuren en wat hard en bobbelig aanvoelen, vanwege stolseltjes die in de aders kunnen ontstaan. Dit is normaal en trekt doorgaans na enkele weken tot maanden vanzelf weer weg. Wanneer er grotere en pijnlijke stolsels ontstaan, kunnen deze vaak snel verholpen worden door ze op de poli aan te laten prikken met een naaldje en leeg te laten zuigen.

Als u nog nabehandelingen nodig heeft of een afspraak ter controle, neem dan altijd de kous weer mee. Mogelijk moet u deze na de behandeling of controle weer dragen.

Ontstaan van nieuwe spataderen

Als u aanleg heeft voor het krijgen van spataderen, kan een behandeling niet voorkomen dat nieuwe spataderen ontstaan. Naast erfelijke aanleg kunnen ook zwangerschap en hormonale veranderingen spataderen veroorzaken. Verder spelen factoren als veel staan of zitten, eerder doorgemaakte trombose, vetzucht en ouderdom een grote rol bij het ontstaan van vaatproblemen.

Behandeling van hart- en vaatziekten

Verschillende specialisten op het gebied van hart- en vaatziekten werken samen voor de beste zorg. Met innovatieve behandelmethoden en de meest moderne apparatuur. Jaarlijks behandelen we in het Rijnstate Vasculair Centrum zo’n 7.000 patiënten voor hart- en vaataandoeningen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: