Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK) bij kinderen

Deze informatie is voor ouders en verzorgers van kinderen tot 12 jaar met onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Hier vindt u uitleg over de klachten en de behandeling.

De klachten 

Ieder kind heeft wel eens lichamelijke klachten zoals buikpijn of hoofdpijn. Maar wanneer deze klachten blijven bestaan en de kinderarts er geen oorzaak voor kan vinden spreken we van somatisch onverklaarde klachten. Deze klachten kunnen zijn: buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid of wazig zien.

Het kan zijn dat uw kind een infectie heeft gehad of letsel heeft opgelopen na een val en klachten houdt, ook nadat de infectie of het letsel is verdwenen. Ook door psychische factoren, zoals een trauma of overbelasting door stress, kunnen klachten ontstaan. Deze klachten belemmeren kinderen vaak erg in hun ontwikkeling. Ze gaan niet meer naar school, hebben minder sociale contacten, bewegen of sporten minder. Kinderen met onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten zijn vaker angstig of hebben een sombere stemming.

De behandeling 

De psycholoog probeert met de behandeling de lichaamsfunctie van uw kind te herstellen. U wordt als ouder ook betrokken bij de behandeling van uw kind. De psycholoog leert uw kind vaardigheden om de klachten te kunnen beïnvloeden en de gevolgen van de klachten, die het herstel kunnen verhinderen, aan te pakken.

Behandelvormen 

CGT (cognitieve gedragstherapie) 
Met CGT leert het kind de relatie te herkennen tussen denken voelen en doen.

EMDR 
EMDR is een behandeling, die ontwikkeld is voor de verwerking van een trauma. EMDR kan ook gebruikt worden bij angsten of pijn. Hoe werkt het? De psycholoog stelt uw kind vragen over de nare gebeurtenis en vooral wat er nu nog zo naar is. Deze gedachte roept spanning op bij uw kind. Op dat moment geeft de psycholoog uw kind een afleidende prikkel door het bijvoorbeeld te laten luisteren naar tikjes door een koptelefoon. De afleiding vermindert de spanning en laat uw kind anders naar de gebeurtenis kijken waardoor het nare gevoel vermindert.

Medische hypnose 
Wat is medische hypnose? Van nature kunnen kinderen schakelen tussen fantasie en werkelijkheid. Ze hebben een creatieve verbeelding. In de behandeling leert uw kind te ontspannen en zich volledig te concentreren op een comfortabel gevoel dat er door de ontspanning en fantasiebeelden ontstaat. De psycholoog leert uw kind dit prettige gevoel op te roepen bij pijn of in stressvolle situaties. Uw kind hoeft niets tegen zijn/haar zin in te doen en zal deze behandeling als prettig ervaren. Hypnose is geen behandeling waar uw kind zijn/haar wil verliest of zich er later niets van kan herinneren. Het wordt veel gebruikt voor pijnklachten, faalangst en stress.

Verloop van de behandeling 

De eerste afspraak is met u en uw kind. De psycholoog zal u vragen wanneer de klachten ontstaan zijn, wat de klachten zijn en wanneer ze zich voordoen. Ook wordt gekeken naar de gevolgen van de klachten zoals schoolverzuim, verminderde sociale contacten en sportactiviteiten.

Hierna zijn er individuele afspraken met uw kind. Afhankelijk van de klachten kunnen dit vijf tot acht afspraken zijn. Tenslotte is er een afrondend gesprek met u en uw kind samen.

Om vast te kunnen stellen of de behandeling resultaat heeft gehad vragen wij u voor en na de behandeling een vragenlijst in te vullen.

Vragen 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Medische Psychologie van Rijnstate

Locatie Arnhem telefoonnummer 088 - 005 7761
Locatie Zevenaar telefoonnummer 088 - 005 9544 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: