Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Slokdarmstent plaatsen

U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat er een stent in uw slokdarm geplaatst gaat worden. Dit gebeurt met behulp van een flexibele slang (een endoscoop). U krijgt de stent om ervoor te zorgen dat voedsel en speeksel (beter) door uw slokdarm kan. 

Hoe bereidt u zich thuis voor?

Eten en drinken 

 • Tot 6 uur voor de behandeling mag u een kopje thee, koffie of een melkproduct en een beschuitje nemen;
 • U mag tot 2 uur voor de behandeling alleen water (zonder koolzuur) of thee zonder suiker. U mag geen vruchtensappen met vruchtvlees;
 • Tot 1 uur voor de ingreep mag u uw tanden poetsen of een klein slokje water drinken om medicijnen in te nemen. 

Medicatie

Gebruikt u bloedverdunners, diabetesmedicijnen of andere medicijnen? Dan heeft u hierover vragen beantwoord in de digitale vragenlijst. Inmiddels weet u of u wel of niet moet stoppen met uw medicijnen of dat er iets anders wijzigt in uw medicijngebruik voor de ingreep.

Voorbereiding in het ziekenhuis 

In de meeste gevallen wordt u voor deze behandeling één tot drie dagen opgenomen in het ziekenhuis. De behandeling vindt plaats op de afdeling Endoscopie en wordt uitgevoerd door een MDL-arts, geassisteerd door twee verpleegkundigen en personeel van de röntgenafdeling. U komt op de onderzoektafel op uw linkerzij te liggen. 

Op de onderzoekskamer worden uw vitale functies gecontroleerd. Dit zijn uw bloeddruk, hartfrequentie en het zuurstofgehalte in uw bloed. De endoscopist die het onderzoek gaat doen, neem nog eens kort de procedure met u door en controleert uw gegevens. Als u een gebitsprothese heeft, moet u deze uit doen. 

Roesje (sedatie)
Om het ongemak dat het onderzoek met zich meebrengt te verminderen, krijgt u vlak voor het onderzoek een rustgevend middel (midazolam) en vaak ook een pijnstiller (Fentanyl) toegediend via het vooraf ingebrachte infuusnaaldje. Hierdoor wordt u wel wat slaperig, maar u bent niet volledig in slaap. We noemen dit sedatie. Het is niet zo dat u niets van het onderzoek zult merken maar de meeste mensen vinden het onderzoek op deze wijze goed te doen en niet te belastend.

De hoeveelheid pijnstillende en rustgevende medicatie dienen we toen aan de hand van de hoeveelheid pijn die u ervaart. Door tijdens het onderzoek met u te praten en u goed in de gaten te houden met bewakingsapparatuur zorgen wij ervoor dat u niet te veel, maar ook niet te weinig medicatie krijgt. Doordat uw reactievermogen duidelijk vermindert door de sedatie, is het onverantwoord om zonder begeleiding het ziekenhuis te verlaten. Regel daarom vooraf begeleiding en vervoer naar huis. Tot 24 uur na de sedatie geldt dat:

 • u niet zelfstandig mag deelnemen aan het verkeer. Regel dus van tevoren vervoer naar huis;
 • u geen belangrijke beslissingen neemt of belangrijke documenten ondertekent;
 • u geen gevaarlijke machines bedient;
 • u geen alcohol drinkt.

Alleen op medische indicatie kiezen we er soms voor om het onderzoek onder een diepere sedatie met het middel propofol uit te voeren.

Lees meer over Midazolam

De behandeling 

De arts schuift de gastroscoop voorzichtig via uw keel in de slokdarm en zo mogelijk tot in de maag. Door middel van contrastvloeistof dat op de röntgenbeelden te zien is wordt de plaats bepaald waar de stent geplaatst moet worden. Door de gastroscoop wordt een draad (voerdraad) tot in uw maag gebracht. Nadat de arts de gastroscoop heeft teruggetrokken, blijft de draad achter. Over de draad wordt de stent geschoven. Via röntgendoorlichting kan de arts de plaats bepalen waar de stent achter moet blijven. Na het plaatsen wordt de voerdraad verwijderd en kijkt de arts nog een keer met de gastroscoop of de stent goed op zijn plaats zit. 

Na de behandeling 

Na de sedatie moet u nog zeker 1 uur op de nazorgkamer blijven. Zodra u goed wakker bent, mag u in overleg met de verpleegkundige weer drinken en eventueel ook eten.

Eten en drinken na de behandeling

Het kan zijn dat de stent gaat krimpen of verschuiven. Om dit te voorkomen is het belangrijk om u aan de volgende eet- en drinkvoorschriften te houden:

 • als u 2 uur na de ingreep geen pijn heeft, mag u warme dranken drinken;
 • 4 uur na de ingreep mag u beginnen met warm vloeibaar voedsel;
 • 24 uur na de plaatsing mag u zacht, warm voedsel eten.
 • Belangrijk: pas na 3 dagen mag u weer koude dranken of voeding gaan gebruiken.

Als u bent opgenomen in het ziekenhuis, komt de diëtist bij u langs om voedingsadviezen te geven. 

De endoscopist verwerkt de bevindingen van het onderzoek in een digitaal verslag. Dit verslag wordt naar uw huisarts gestuurd. 

Risico's en complicaties 

Het plaatsen van een stent is over het algemeen een veilige behandeling. In een enkel geval doen zich complicaties voor. Het kan voorkomen dat u zich tijdens het onderzoek verslikt en er wat maaginhoud in uw longen terecht komt. Een slaapmiddel kan soms aanleiding geven tot een verminderde ademhaling, waardoor de kans op verslikken iets groter is. Soms kan er na het verslikken een luchtweginfectie of longontsteking optreden. 

Door de vernauwing in de slokdarm kan er in sommige gevallen een perforatie ontstaan. Dit wordt meestal gezien op een röntgenfoto. Bij een perforatie worden sondevoeding en antibiotica gegeven. De perforatie herstelt meestal binnen een paar dagen. De stent kan door de vernauwing in de slokdarm naar de maag verschuiven. Ook kan er tussen de slokdarm en de luchtwegen een verbinding (fistel) ontstaan.

Implantaatgegevens

Een implantaat is een medisch hulpmiddel dat in uw lichaam is geplaatst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een heup- of borstprothese, een pacemaker, of platen en schroeven. Wilt u meer weten over uw implantaat of prothese? Kijk dan in uw dossier op Mijn Rijnstate in het menu onder 'Implantaten'.  Hier vindt u informatie als de naam, het type implantaat, het serienummer, en de datum waarop u uw implantaat heeft gekregen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: