Aandoening, behandeling en onderzoek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Slokdarm-echocardiografie

In overleg met uw arts heeft u besloten dat u binnenkort een onderzoek krijgt van uw hart. Dit onderzoek noemen we slokdarm-echocardiografie. Hier leest u meer over dit onderzoek.

Wat is een slokdarm-echocardiografie? 

Bij een slokdarm-echocardiografie bekijken we uw hart vanuit uw slokdarm. Dit onderzoek doen we als een normale hartecho niet genoeg informatie geeft. Via een slang in uw slokdarm worden geluidsgolven naar uw hart gezonden. Hiermee worden bewegende beelden gemaakt van de hartkamers, hartkleppen en grote vaten rondom uw hart. Een slokdarm-echocardiografie gebeurt op de afdeling Hartfunctie.

Hoe bereidt u zich voor op het onderzoek? 

Het is belangrijk dat u voor dit onderzoek nuchter bent.

Dit betekent dat u zes uur voor het onderzoek niet meer mag eten en drinken. Voor die tijd mag u alleen een lichte maaltijd nemen. U mag uw medicijnen thuis tot een uur voor het onderzoek innemen met een klein slokje water.

Hoe gaat het onderzoek? 

U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling Hartfunctie. Aan het begin van de gang staat een aanmeldzuil. Hier meldt u zich aan met uw Rijnstatekaart. De aanmeldzuil geeft aan in welke wachtkamer u kunt gaan zitten. Een echolaborant haalt u op uit de wachtkamer. Hij of zij vraagt u om op de onderzoeksbank te gaan liggen en verdooft uw keel met een spray.

Een cardioloog doet het onderzoek met hulp van de laborant. Om echobeelden te maken, wordt via uw mond voorzichtig een slang in uw slokdarm geschoven. Hierbij moet u slikken. U kunt hierdoor het gevoel krijgen dat u moet overgeven of u kunt veel speeksel krijgen. Als de slang is ingebracht, verdwijnen deze klachten meestal. U kunt tijdens het onderzoek het beste via uw neus ademen.

De cardioloog en laborant maken echobeelden van uw hart. Soms is het nodig om met contrastvloeistof extra beelden te maken. U krijgt dan een infuusnaaldje in een bloedvat in uw arm. Het onderzoek duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.

Wat gebeurt er na het onderzoek? 

De eerste twee uur na het onderzoek mag u niet eten en drinken. U kunt zich dan namelijk verslikken door de verdoving. De verdovingsspray is na twee uur uitgewerkt. U kunt dan voorzichtig beginnen met koud water drinken. Als dit goed gaat, mag u weer gewoon eten en drinken.

Uw keel kan na het onderzoek wat geïrriteerd voelen. Dit is normaal. Er is een hele kleine kans dat er, bij het inbrengen van de slang, een beschadiging in uw slokdarm ontstaat. Als u klachten blijft houden, dan kunt u contact met ons opnemen. Dit kan op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur met de polikliniek Cardiologie via telefoonnummer 088 - 005 7789. Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met de afdeling Eerste Hart Hulp via telefoonnummer 088 - 005 6117.

Wanneer krijgt u de uitslag van het onderzoek? 

De cardioloog die bij het onderzoek aanwezig is vertelt u meestal de voorlopige uitslag. Tijdens uw eerstvolgende bezoek aan de polikliniek bespreekt uw eigen cardioloog de resultaten van het onderzoek met u.

Waar gebeurt het onderzoek? 

Een slokdarm-echocardiografie gebeurt op de afdeling Hartfunctie in Rijnstate Arnhem, looproute 13.

Kunt u niet komen? 

Als u niet op uw afspraak kunt komen, laat dit ons dan minimaal 24 uur voor uw afspraak weten.

Heeft u vragen? 

U kunt altijd vragen stellen voor of na het onderzoek. Mocht u thuis nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Hartfunctie. Onze medewerkers beantwoorden uw vragen graag.

Telefoonnummers 

Afdeling Hartfunctie Rijnstate Arnhem: 088 - 005 7789

Polikliniek Cardiologie Rijnstate Arnhem: 088 - 005 7789

Afdeling Eerste Hart Hulp Rijnstate Arnhem: 088 - 005 6117

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: