Aandoening, behandeling en onderzoek
Specialist in spreekkamer geeft patiënte een hand

Slikstoornissen

Slikken is een complex proces. Veel spieren zijn erbij betrokken, onder andere van lippen, tong, wangen en keel. Als u gezond bent, slikt u zonder er bij na te denken. Zelfs buiten de maaltijden om slikt u automatisch ongeveer één keer per minuut uw speeksel door.

Hoe verloopt het slikken bij eten en drinken?

  • U kauwt het eten en verzamelt het daarna op uw tong;
  • Uw tongspieren vervoeren het eten of drinken naar uw keel;
  • U slikt het eten of drinken door, waarna het in uw slokdarm terecht komt.

Wat is verslikken?

Als u zich verslikt, komt eten, drinken of speeksel in uw luchtpijp terecht in plaats van in uw slokdarm. Normaal gesproken krijgt u dan een hoestbui. Hoesten zorgt ervoor dat wat er in de luchtpijp is gekomen, er weer uitgaat.

Oorzaken en risico's van slikproblemen

Mogelijke oorzaken van een slikstoornis zijn neurologische aandoeningen, ouderdom, hoofd-/ halskanker, algehele zwakte of langdurige beademing. Bij verslikken treedt vaak één van de volgende symptomen op: 

  • verslikken tijdens of vlak na het eten;
  • moeite hebben met kauwen;
  • het gevoel dat voedsel blijft steken in de keel;
  • een borrelende stem na het slikken.

Als u zich (vaak) verslikt, kan voedsel in uw longen terecht komen. Hierdoor kunt u een longontsteking krijgen.

Rijnstate heeft een multidisciplinair slikteam om slikstoornissen te onderzoeken. Bij onbegrepen klachten kan nader onderzoek diagnostische informatie opleveren.

Logopedist helpt patiënt in bed met eten

Psychogene slikproblemen

Bij psychogene dysfagie ervaart iemand problemen met het slikken en is er geen aanwijsbare oorzaak voor deze klachten. Deze klachten kunnen zeer divers van aard zijn. Variërend van lichte klachten waarbij u een brok in de keel voelt en moeizaam slikt, tot ernstige slikklachten waarbij u er niet meer in slaagt voldoende voeding tot zich te nemen.

In sommige gevallen is er sprake van angst voor slikken, bijvoorbeeld vanwege de angst om te verslikken of te stikken. Deze angst kan een aanwijsbare oorzaak hebben - bijvoorbeeld een verslikincident in het verleden – maar veelal kan deze angst niet goed verklaard worden. Duidelijk is vaak wel dat de angst in de loop van de tijd steeds groter wordt en dat daardoor de slikproblemen kunnen toenemen.

Ook spanningen kunnen slikproblemen veroorzaken of verergeren. De slikproblemen kunnen uiteindelijk medische en/of sociale problemen tot gevolg hebben (bijvoorbeeld gewichtsverlies of niet meer kunnen eten en drinken in gezelschap).

Behandeling

Als er een vermoeden bestaat dat u een slikprobleem heeft, kan uw arts u doorverwijzen naar een logopedist. De logopedist inventariseert de problemen en doet onderzoek naar mondfuncties. Naar aanleiding van het onderzoek bespreekt de logopedist met u de behandelmogelijkheden.

Rijnstate heeft een multidisciplinair slikteam om slikstoornissen verder te onderzoeken. Lees meer over het slikteam.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: